Jak zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia 2024 zmienią użycie drewna w budownictwie

2024-06-10 8:26
Drewno zyska nowe możliwości
Autor: Wiktor Greg Nowe przepisy rozszerzą możliwości zastosowania drewna

Nowe przepisy prawa budowlanego dopuszczają wykorzystanie drewna m.in. przy budowie budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych do pięciu kondygnacji nadziemnych. Zmienia się także zakres stosowania drewna dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać w połowie sierpnia 2024.

Spis treści

  1. Drewno w konstrukcji - jakie zmiany w rozporządzeniu?
  2. Ściany i dachy z drewna
  3. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego
  4. Schody i pochylnie z drewna
  5. Treść rozporządzenia w sprawie zmian przepisów prawa budowlanego

Rozszerzenie zakresu stosowania dla drewna jest jednym z elementów zaproponowanych zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 9 maja 2024. Rozporządzenie porządkuje zasady budowania i znosi rozbieżności interpretacji przepisów, jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Zmiany w przepisach budowlanych z podpisem ministra rozwoju i technologii pojawiły się w Dzienniku Ustaw 14 maja 2014. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w połowie sierpnia 2024.

Drewno w konstrukcji - jakie zmiany w rozporządzeniu?

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dopuszcza stosowanie niektórych elementów konstrukcyjnych z drewna litego i klejonego warstwowo w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. W projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone zostały zmiany w trzech paragrafach znajdujących się w dwóch rozdziałach Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe:

  • Rozdz. 2 par. 216 - wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku,
  • Rozdz. 3 par. 232 – warunki techniczne dotyczące ścian,
  • Rozdz. 3 par. 249 – klasa odporności ogniowej schodów i pochylni.

- Dotychczas stosowanie elementu drewnianego, niezależnie od tego, jak taki element był zabezpieczony i jak był odporny przeciwpożarowo, było niemożliwe z uwagi na sam fakt, że było to drewno - wyjaśnił "Rzeczpospolitej" Bartłomiej Zgorzelski, członek rady Polskiej Izby Budownictwa.

- Jest to pozytywna zmiana, ponieważ pozwala używać powszechnie dostępnego materiału budowlanego, który przy zapewnieniu odpowiednich parametrów technicznych będzie mógł być użyty w szerszej gamie obiektów niż dotychczas - podkreśla ekspert.

Ściany i dachy z drewna

Zmianą w paragrafie 216 ust. 2 jest dopisanie dwóch punktów 4. i 5., które dopuszczają zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień elementów z drewna klejonego warstwowo o wymiarach minimalnych przekroju poprzecznego co najmniej 14 cm na:

  • konstrukcyjne elementy liniowe (słupy, belki i in.) w budynkach niskich,
  • konstrukcyjne dachowe elementy liniowe w budynkach niskich, średniowysokich, hali sportowej, basenu.

W obu przypadkach klasa odporności ogniowej to co najmniej R30 oraz dodatkowo w przypadku pierwszym także zastosowanie rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru między kondygnacjami.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

W paragrafie 232 pojawiły się dwa nowe ustępy 8 i 9.

W warstwowych elementach oddzielenia przeciwpożarowego będzie można używać elementów nośnych z drewna litego czterostronnie struganego z fazowaniem krawędzi i drewna klejone warstwowo o klasie reakcji na ogień nie niższej niż D i dodatkowymi klasyfikacjami wytwarzania dymu i płonących cząstek. Zastosowaniu drewna musi towarzyszyć jednocześnie zabezpieczenie ogniochronnym okładzinami klasy K 60, wypełnieniem pustej przestrzeni materiałem o klasie reakcji na ogień A2 i klasyfikacją wytwarzania płonących cząstek d0 i brakiem elementów instalacyjnych, wewnątrz przegrody i brakiem otworów instalacyjnych z pewnymi wyjątkami ( § 234 ust. 1 i § 268 ust. 4–6).

Wymagania zastosowania okładziny z klasą K 60 nie stosuje się dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego wykonanych, jako dwóch ścian niezależnych konstrukcyjnie, z których każda spełnia wymagania klasy odporności ogniowej określone w u ust. 4 paragrafu 232.

Schody i pochylnie z drewna

Spoczniki i biegi o budowie warstwowej elementów nośnych w budynku niskim o kategorii zagrożenia ludzi ZL III i budynku niskim ZL IV wykonanym w klasie odporności ogniowej co najmniej C będzie można wykonać z użyciem drewna litego czterostronnie struganego z fazowaniem krawędzi i drewna klejone warstwowo o klasie reakcji na ogień nie niższej niż D i dodatkowymi klasyfikacjami wytwarzania dymu i płonących cząstek.

Umożliwienie zastosowania drewna będzie jednak uwarunkowane podwyższeniem odporności ogniowej spoczników i biegów, zastosowaniem na wypełnienie wolnej przestrzeni materiałów o podwyższonej reakcji na ogień i obudowy spodniej z okładzin ogniochronnych w sposób, który ograniczy rozprzestrzeniania się ognia.

Treść rozporządzenia w sprawie zmian przepisów prawa budowlanego

Rozporządzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polskie cuda z drewna

Murator Remontuje: Test kołków montażowych
Materiał sponsorowany
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej