Jak wypłacić pieniądze z PPK po rezygnacji? Kiedy najlepiej wypłacić zgromadzone środki? Gdzie złożyć wniosek o wypłatę?

2023-03-22 11:04
Jak wypłacić pieniądze z PPK krok po kroku?
Autor: Getty Images Jak wypłacić pieniądze z PPK krok po kroku? Wypłata środków z PPK jest możliwa w każdym momencie, ale nie zawsze się opłaca

Czy wcześniejsza wypłata pieniędzy z PPK jest możliwa? Tak. Uczestnicy PPK mogą wypłacić kapitał w każdym momencie. Warto jednak wiedzieć kiedy najbardziej opłaca się wycofać środki oraz to, że z oszczędności można skorzystać w przypadku ciężkiej choroby lub zakupu mieszkania. Ile pieniędzy można wypłacić z PPK po latach oszczędzania? Wyliczenia.

Spis treści

 1. Czy można wypłacić pieniądze z PPK?
 2. Jak wypłacić pieniądze z PPK po 60. roku życia?
 3. Jak wypłacić pieniądze z PPK przed ukończeniem 60. roku życia?
 4. Wypłata pieniędzy z PPK a rezygnacja
 5. Ile pieniędzy można wypłacić z PPK po latach oszczędzania? Wyliczenia
 6. Gdzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z PPK?
 7. Ile trwa wypłata środków z PPK?

Czy można wypłacić pieniądze z PPK?

Uczestnik PPK może w każdym momencie wypłacić swoje środki zgromadzone w ramach PPK, jednak warunki wypłaty będą różne przed i po osiągnięciu 60. roku życia.

Jak wypłacić pieniądze z PPK po 60. roku życia?

Po osiągnięciu 60. roku życia wypłata środków dokonywana jest domyślnie w konfiguracji:

 • wypłata jednorazowa w wysokości 25% zgromadzonych środków;
 • wypłata w co najmniej 120 ratach pozostałej części 75% zgromadzonych środków.

Przy takiej konfiguracji pracownik nie płaci podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) w wysokości 19%. Uczestnik może również zadeklarować wypłatę 100% zgromadzonych środków w 120 ratach. Wówczas również nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Istnieje również możliwość zawnioskowania o zwiększenie liczby rat, w których będą wypłacane środki, czy też ich zmniejszenie, jednak wypłata środków w mniej niż 120 ratach będzie obligowała pracownika do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli od zysku, jaki osiągnął fundusz podczas inwestowania 75% środków pracownika. Z opodatkowania zawsze zwolniony będzie zysk od 25% zgromadzonych środków.

Pracownik, który osiągnął 60. rok życia może również przeznaczyć zgromadzone w PPK środki na:

 • wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego, tj. jeśli pracownik i jego małżonek osiągnęli 60. rok życia i posiadają PPK w tej samej instytucji mogą zawnioskować o połączenie ich rachunków w PPK w jeden rachunek małżeński, z którego pieniądze wypłacane są w minimum 120 miesięcznych ratach bez potrącania podatku, a w przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi nadal będzie otrzymywał wypłatę ratalną w ustalonej uprzednio wysokości,
 • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do okresowego lub dożywotniego świadczenia,
 • na lokatę terminową.

Jak wypłacić pieniądze z PPK przed ukończeniem 60. roku życia?

Przed ukończeniem 60. roku życia, uczestnik może:

 • wycofać środki w PPK - wówczas traci kwotę, która stanowi równowartość opłaty powitalnej i dopłat od Państwa, a także traci 30% wpłat pochodzących od pracodawcy (zostaną one przelane na indywidualne konto w ZUS), zaś od pozostałej kwoty potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi,
 • wypłacić środki w PPK - w postaci jednorazowej wypłaty do 100 % wartości środków zgromadzonych w PPK na pokrycie wkładu własnego do kredytu na zakup domu albo mieszkania, czy też w przypadku poważnej choroby pracownika, jego współmałżonka albo dziecka pracownika w postaci wypłaty 25% środków. Katalog chorób, które podlegają pod taką wypłatę określony został ustawowo, zaś do wniosku o wypłatę środków należy dołączyć niezbędne dokumenty poświadczające chorobę. W przypadku wypłaty na cele mieszkaniowe, pracownik musi spłacić wypłaconą z PPK kwotę w wartości nominalnej, przy czym obowiązany jest rozpocząć spłatę tej kwoty nie później niż 5 lat od jej wypłaty, zaś całość kwoty musi spłacić w ciągu 15 lat. Wycofanie (zwrot) środków oraz wypłata nie oznaczają rezygnacji z PPK.

Wypłata pieniędzy z PPK a rezygnacja

Ważne! Zarówno wycofanie (zwrot), jak i wypłata środków nie oznaczają rezygnacji z PPK.

Wypłata środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania, a rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy. Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. W każdej chwili można także wypłacić zgromadzone pieniądze. Jeżeli złożymy rezygnację pracodawcy, ten nie może już naliczać i pobierać składek. Tym samym pracownik nie otrzyma kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa. Do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek.

Czytaj też:

Ile pieniędzy można wypłacić z PPK po latach oszczędzania? Wyliczenia

Zakładając, że przystępujemy do PPK w wieku 35 lat, nasze wynagrodzenie brutto to 7000 zł, a zarówno my (jako pracownik) i pracodawca wpłacamy jedynie obligatoryjną część składki, odpowiednio 2 i 1,5%, zaś oszczędzamy do 60. roku życia i dokonujemy wypłaty w domyślnej konfiguracji, tj. 25% wypłata jednorazowa i pozostała część w 120 ratach, mamy do wypłaty po 25 latach łączną kwotę 162 932 zł. Z tego wypłata jednorazowa wynosi 40 733 zł, natomiast miesięcznie wypłacana przez 120 miesięcy kwota to 1 166 zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że kwota wpłacona ze składek pracownika to 59 668 zł.

Ważne - podsumowanie

Przed ukończeniem 60. roku życia uczestnik PPK może, bez podania przyczyny, wycofać całość środków z rachunku PPK, czyli dokonać zwrotu środków, ale zwrot środków wiąże się z pomniejszeniami. Docelowo, standardowej wypłaty środków z PPK (bez pomniejszeń) można dokonać dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Uczestnik PPK może również skorzystać z oszczędności zgromadzonych w PPK, dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych np. poważna choroba lub wypłata na wkład własny przy kredycie hipotecznym.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z PPK?

Wszystkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK należy złożyć bezpośrednio do instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek.

Ile trwa wypłata środków z PPK?

Jednorazowa wypłata środków z PPK z tytułu poważnego zachorowania lub wypłata pierwszej raty tych środków dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

Kontakt do autorki

Kontakt do autorki znajdziesz tu: chmuralegal.pl

Kancelaria Chmura i Partnerzy zapewnia wszechstronną obsługę prawną dla przedsiębiorców, w tym w szczególności z branży budowlanej, nieruchomości. Działalność kancelarii koncentruje się na zapewnieniu klientom kompleksowego wsparcia w zakresie rozwiązywania ich problemów prawnych oraz pomocy w rozwijaniu działalności gospodarczej.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej