Jak płacić mniej za śmieci? Kto może liczyć na ulgę w opłatach za wywóz śmieci?

2023-03-21 12:05
opłata za śmieci
Autor: gettyimages Komu przysługuje niższa opłata za śmieci? Warto to wiedzieć, bo można płacić za śmieci nawet połowę mniej

Opłata za śmieci stała się w ostatnim czasie istotnym wydatkiem w domowym budżecie. Niestety, część gmin zapowiada wprowadzenie kolejnych podwyżek. Wynika to z faktu, że firmy odbierające odpady proponują samorządom wyższe stawki, które są efektem podwyżek cen energii, transportu czy nawet kosztów płac. Trzeba wiedzieć, że gminy oferują swoim mieszkańcom także ulgi w opłatach za wywóz śmieci. Sprawdź, czy możesz płacić mniej za śmieci.

Spis treści

  1. Czy można zapłacić mniej za śmieci?
  2. Komu przysługuje ulga za wywóz śmieci?
  3. Czy opłata za śmieci może być niższa o 50%?
  4. Dla kogo jeszcze niższa opłata za śmieci?
  5. Jak otrzymać ulgę w opłacie za śmieci?

Czy można zapłacić mniej za śmieci?

Gospodarowaniem odpadami w Polsce zajmują się gminy, które wprowadzają własne stawki dla mieszkańców za wywóz śmieci. Opłaty naliczane są w różny sposób, w części gmin kwota zależy od liczby członków rodziny, w innych od poziomu zużycia wody lub też od wielkości lokalu. Wciąż także obowiązuje w niektórych miejscach opłata zryczałtowana. Jednak rosnące ceny za odpady to kolejna z opłat podnosząca ogólne koszty utrzymania w gospodarstwie domowym. Dlatego wiele gmin przyznaje ulgi w opłatach za śmieci.

Komu przysługuje ulga za wywóz śmieci?

Samorządy informują, że do przyznania ulgi w opłatach za odpady upoważnione są trzy grupy osób. Zaliczają się do nich:

  • rodziny wielodzietne, która składają się z co najmniej trójki dzieci (rodziny najczęściej posiadają Kartę Dużej Rodziny);
  • rodziny z niskimi dochodami, które posiadają prawo do lokalu i jednocześnie spełniają odpowiednie kryteria dochodowe oraz metrażowe;
  • osoby, które posiadają własny kompostownik.

Czy opłata za śmieci może być niższa o 50%?

Zniżki w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych są ustalane w każdej gminie oddzielnie. Obowiązują różne zasady, w części gmin stawki mogą być obniżone procentowo, w innych miejscach z kolei urzędnicy określają niższe kwoty do zapłacenia. Na przykład we Wrocławiu rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą się starać o obniżenie opłaty śmieciowej nawet o 40%, ale wtedy, gdy podstawowy wydatek miesięczny przekracza 164,96 zł.

Z kolei urząd miasta Częstochowy informuje, że obniżka na poziomie 50% należy się posiadaczom Karty Dużej Rodziny, ale tylko wówczas, gdy cała rodzina mieszka w jednym miejscu. Jeśli dzieci wciąż pozostają na utrzymaniu rodziców, ale np. studiują w innym mieście, to w takim wypadku zniżka się nie należy. 

W Katowicach rodziny wielodzietne mogą liczyć na 20-procentową obniżkę za odpady zbierane w sposób selektywny. Warto zauważyć, że są to wartości liczone od różnych podstaw, dlatego kwota uzyskana z wysokiego poziomu ulgi może być w efekcie podobna do tej z niewielką obniżką. Natomiast część samorządów decyduje się na zniżkę o określoną kwotę, na przykład w Chełmie rodziny wielodzietne zapłacą o 2 zł mniej licząc od podstawowej stawki 19 zł za osobę na miesiąc.

Dla kogo jeszcze niższa opłata za śmieci?

Wśród grup uprawnionych do otrzymaniu ulgi za wywóz śmieci należą także rodziny o niskich dochodach. Tutaj również każda gmina stosuje swój własny przelicznik. Do uzyskania wsparcia, które nazywane jest również dodatkiem mieszkaniowymi, uprawnione są osoby, które są właścicielami lokalu, a także udokumentują swoje dochody. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych, którzy decydują się na samodzielne kompostowanie, są doceniani niższymi opłatami za śmieci. Na przykład w Łukowie opłata dla właścicieli kompostowników będzie niższa o złotówkę, w Chełmie o 10% mniej od opłaty podstawowej, a w Oświęcimiu o 5 zł mniej za nieruchomość.

Jak otrzymać ulgę w opłacie za śmieci?

Zniżka za wywóz śmieci nie jest automatyczna, należy swoje uprawnienia do ulgi zgłosić. Rodzina wielodzietna, jeśli mieszka w domu, powinna wypełnić deklarację w odpowiednim urzędzie obsługującym mieszkańców. Jeśli rodzina mieszka w bloku, to wówczas informuje o prawie do ulgi zarządcę budynku, najczęściej jest to spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Podobny tryb obowiązuje dla osób o niskich dochodach. Chęć założenia kompostownika także należy zgłosić w deklaracji i złożyć ją w biurze obsługi mieszkańca w lokalnym urzędzie gminy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej