Ile wyniesie 14. emerytura na rękę w 2023? Jaki przelew wpłynie we wrześniu na konta emerytów?

2023-08-29 7:39
Czternastka wypłacana razem z emeryturą - ile kto kiedy dodatkowe świadczenie z ZUS
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Ustawa o czternastej emeryturze daje Radzie Ministrów prawo do ustalenia jej kwoty wyższej od najniższej emerytury i w 2023 r. rząd z tego uprawnienia skorzysta

To już pewne: rząd skorzysta z uprawnień jakie daje mu ustawa o czternastkach i ustali jej wysokość w 2023 r. w kwocie wyższej niż minimalna emerytura – ma to być około 2 200 zł na rękę. Czternastki zostaną wypłacone razem z wrześniowymi emeryturami.

Spis treści

 1. 14. emerytura 2023: wyższa od najniższej emerytury – ile wyniesie?
 2. Czternastkę 2023 dostanie więcej emerytów i rencistów: kto dostanie a kto nie?
 3. Czternasta emerytura 2023: kto ustala jej wysokość
 4. Rada Ministrów ustali termin wypłaty czternastej emerytury
 5. Emerytura z czternastką we wrześniu 2023: kiedy zostanie wypłacona

Formalną podstawę prawną stanowić będą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte przez rząd i opublikowane w Dzienniku Ustaw lada dzień, ale mając na uwadze te fakty zapowiedziane przez polityków rządzącej partii można już teraz niemal z pewnością określić szczegóły wypłaty czternastek za 2023 rok.

14. emerytura 2023: wyższa od najniższej emerytury – ile wyniesie?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ostatecznie czternasta emerytura w 2023 r. wyniesie około 2 200 zł na rękę.

To oznacza, że będzie to więcej niż minimalna emerytura, jak zapisano w ustawie, która w 2023 r. (od 1 marca) wynosi 1 5 88,44 zł.

2 200 na rękę może sugerować, że będzie to 1,5 najniższej emerytury czyli 1 588,44 zł razy 1,5 to 2 382,66 zł brutto.

To by oznaczało, że czternastka będzie przysługiwała większej liczbie emerytów niż wcześniej zakładano, czyli gdyby była w wysokości minimalnej emerytury, a więc 1 588,44 zł.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wysokość 14. emerytury jest uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego (emerytury, renty itp.). I tak wysokość czternastki będzie równa:

 • kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane dodatkowe świadczenie – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2 900 zł;
 • kwocie najniższej emerytury, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2 900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia głównego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2 900 zł (tak zwana zasada złotówka za złotówkę);
 • jednak jeżeli kwota dodatkowego świadczenia wyliczonego dla osób mających emeryturę lub rentę wyższą niż 2 900 zł jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.

Czternastkę 2023 dostanie więcej emerytów i rencistów: kto dostanie a kto nie?

Uwzględniając zasadę złotówka za złotówkę, jeśli ostatecznie dodatkowe świadczenie będzie równe kwocie 1,5 najniższej emerytury, granicą będzie teraz kwota emerytury w wysokości 5 282,66 zł brutto (a nie  4 488,44 zł gdyby podstawą była najniższa emerytura). Oczywiście pamiętając, że gdy świadczenie wyjdzie z wyliczenia niższe niż 50 zł, ZUS go nie wypłaci. Realnie więc granica dla wypłaty czternastki 2023 to emerytura brutto 5 2 32,66 zł.

Ostateczne decyzje zapadną w rozporządzeniu Rady Ministrów, które być może zostanie wydane już 22 sierpnia, bo zazwyczaj rząd zbiera się we wtorki.

Czternasta emerytura 2023: kto ustala jej wysokość

Ustawa o czternastkach daje Radzie Ministrów następujące kompetencje: do wyznaczania wysokości wyższej dla tego dodatkowego świadczenia (art. 3) oraz do ustalenia terminu wypłaty (art. 6).

Rada Ministrów ma prawo zmienić wysokość czternastej emerytury, ale w górę, nie może obniżyć jej poniżej najniższej emerytury w danym roku – takich kompetencji ustawa rządowi nie daje.

Art.3 ust. 6 stanowi iż 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych. Natomiast ust. 7 ustala, iż przepisy, o których mowa w ust. 6, są wydawane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Rada Ministrów ustali termin wypłaty czternastej emerytury

Z kolei o terminie i trybie wypłaty przesądzają przepisy art. 6 – także w tej materii delegując uprawnienia na Radę Ministrów.

Ust. 2: dodatkowe świadczenie wypłaca się w miesiącu określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2, albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2 (czyli normalną emeryturą albo rentą).

Ust. 3: Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe.

Ust. 4: przepisy, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Emerytura z czternastką we wrześniu 2023: kiedy zostanie wypłacona

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, czternastkę emeryci, renciści i wszyscy inni uprawnieni do niej otrzymają we wrześniu.

Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, stanowi, iż wypłaca się je wraz ze świadczeniem głównym – czyli emeryturą, rentą itp.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma stałe dni miesiąca, w które wypłaca świadczenia. Każdy emeryt w kolejnych miesiącach otrzymuje emeryturę - przelewem na konto lub przekazem za pośrednictwem Poczty Polskiej dokładnie w jednym z siedmiu możliwych terminów.

Są to każdego miesiąca następujące dni: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. Przy czym, jeśli kalendarzowo na ten numer dnia miesiąca wypada dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przyspiesza wypłatę i wysyła pieniądze w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

Oznacza to, że w takich oto dniach wraz z normalną emeryturą osoby otrzymujące świadczenie z ZUS mogą się spodziewać dodatkowo 2 200 zł netto (lub odpowiednio mniej, zgodnie z podanymi wcześniej zasadami pomniejszania):

 • 1 września to piątek,
 • 5 września to wtorek,
 • 6 września to środa,
 • 10 września to niedziela więc emerytura i czternastka zostanie przelana na konto lub wysłana pocztą w piątek 8 września,
 • 15 września to wtorek,
 • 20 września to środa,
 • 25 września to poniedziałek.

Zobacz: Tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej