GUNB przypomina! Uwaga na śnieg na dachu

2012-02-15 13:26
Zima w mieście w Kazachstanie
Autor: Archiwum prywatne Zima w mieście w Kazachstanie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zalegający na dachu śnieg może stwarzać ogromne zagrożenie nie tylko dla samego budynku ale przede wszystkim dla ludzi się w nim znajdujących. Usuwanie śniegu z dachu oraz sopli i nawisów lodowych, które są niebezpieczne dla przechodzących osób oraz samochodów parkujących bezpośrednio przy budynku należy do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości.

Uwaga na śnieg na dachu! Usuwanie śniegu z dachu jest obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości

"Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg na dachu i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywane usuwanie śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Robert Dziwiński
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zobacz koniecznie: Czym zimą posypywać nawierzchnie?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej