Eksperci konfederacji LEWIATAN o nowej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

2017-06-19 19:06
LEWIATAN
Autor: brak danych

Możliwość legalnego i efektywnego zatrudnienia cudzoziemca ma, w obecnej sytuacji na rynku pracy, kluczowe znaczenie z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw, w szczególności ich konkurencyjności. Zapewnienie skutecznych mechanizmów zatrudniania cudzoziemców jest podstawowym elementem ograniczania potencjalnych nieprawidłowości.

Należy również podkreślić, iż zatrudniani cudzoziemcy nie stanowią konkurencji dla obywateli polskich. Cudzoziemcy są zatrudniani w zawodach i stanowiskach deficytowych na rynku pracy. Statystyki wskazują, że polski rynek jest „wydrenowany” ze specjalistów. Stopniowo rosnącemu napływowi obcokrajowców towarzyszy stały trend spadku bezrobocia.

Wprowadzane projektem zezwolenie sezonowe czy dokonywana modyfikacja tzw. systemu oświadczeniowego sformalizują procedurę krótkoterminowego zatrudniania cudzoziemców. Co prawda są przewidziane terminy na rozpatrzenie wniosków − 7 dni, a w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień 30 dni, ale w dużej mierze efektywność nowych instrumentów będzie zależała od zaangażowania organów administracji i ich odpowiedniego przygotowania. Co istotne, przewiduje się możliwość zastosowania instytucji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy prac w zawodach potrzebnych na rynku pracy - w tym przypadku jednak wydanie rozporządzenia przez ministra będzie fakultatywne.

Zastrzeżenia może natomiast budzić przyznanie ministrowi pracy prawa do możliwości wprowadzania, w drodze rozporządzenia, rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, zezwoleń sezonowych oraz rejestrowanych oświadczeń.

Ocena nowych rozwiązań w dużym stopniu będzie zależna od praktycznego zastosowania nowych rozwiązań przez ograny administracji samorządowej i rządowej. Kwestia wydolności organizacyjnej i efektywności w rozpoznawaniu wniosków ma szczególne znaczenia. W przypadku systemu zwykłych zezwoleń, do Konfederacji Lewiatan napływają coraz liczniejsze sygnały o problemach przedsiębiorców z pozyskaniem zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, kiedy terminy na rozpatrzenie wniosków sięgają nawet kilku miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej