E-licytacje w UZP

2018-06-08 11:18
inżynier
Autor: Jupiterimage

E-licytacje na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) to internetowa platforma aukcji i licytacji elektronicznych. Narzędzie to jest przeznaczone wyłącznie do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Korzystanie z platformy e-licytacje UZP jest całkowicie bezpłatne.

E-licytacje jako tryb udzielania zamówienia

Licytacja elektroniczna to samodzielny tryb udzielenia zamówień publicznych. Od pozostałych trybów przetargowych odróżnia ją to, że wykonawca może składać więcej niż jedną ofertę. Jej mechanizm przypomina popularne serwisy aukcyjne (Allegro, Ebay) z tą różnicą, że zwycięża oferta zawierająca najniższą cenę.

Aukcja elektroniczna nie jest samodzielnym trybem udzielania zamówień publicznych, lecz jest dodatkową dogrywką po dokonaniu oceny ofert. Zamawiający może ją przewidzieć przy przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacjach z ogłoszeniem. Jest więc stosowana w tradycyjnym papierowym trybie.

E-licytacje – od czego zacząć

Warunkiem uczestnictwa w licytacji, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, jest dokonanie rejestracji, przy czym:

  • Zamawiający powinien dokonać rejestracji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie.

System nie pozwala na zarejestrowanie się jednocześnie zarówno jako Zamawiający i jako Wykonawca, w ramach jednego konta.
Uprawnienia osób niezarejestrowanych w systemie ograniczają się do możliwości przeglądania komunikatów publicznych.

E-licytacje w Prawie zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy podzielone jest na dwie części:

  • część tradycyjną, w trakcie której przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poza niniejszą platformą – obejmuje postępowanie od momentu jego wszczęcia do otwarcia licytacji;
  • część elektroniczną, w trakcie której przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji.

Zgodnie z powyższym, poza niniejszą platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz zaproszenia do składania ofert.

Platforma aukcji i licyjtacji elektronicznych UZP >>

Stosowanie z platformy e-licytacji na stronie UZP przetargów daje oszczędności sięgające 10-20% wartości zamówienia. Jako ciekawostkę podajemy, że w 2009 roku, gdy ruszyła elektroniczna platforma przetargowa UZP, jako pierwszy e-licytację przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej