Dofinansowanie do okularów 2023 - ile wynosi dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Jak je uzyskać?

2023-12-01 15:58
Dofinansowanie do okularów od pracodawcy 2023
Autor: Getty Images Dofinansowanie do okularów od pracodawcy w 2023 przysługuje, ale trzeba spełnić warunkami

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy przysługuje, ale trzeba spełnić kilka warunków - regulują to przepisy. Ile wynosi dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Komu przysługuje zwrot kosztów za okulary? Jak często pracownik może otrzymać refundację za okulary?

Spis treści

  1. Dofinansowanie do okularów od pracodawcy 2023 - kiedy przysługuje?
  2. Dofinansowanie do okularów od pracodawcy - jak dostać?
  3. Ile wynosi dofinansowanie do okularów w pracy?

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy 2023 - kiedy przysługuje?

Praca przy monitorze komputerowym jest uciążliwa, ale nie szkodliwa. Dlatego nie wymaga od pracodawcy zastosowania specjalnej ochrony. Osoby, które mają zdrowy wzrok, ale chciałyby osłonić oczy okularami tzw. zerówkami, nie otrzymają refundacji za ich zakup.

W przepisach, gdy jest mowa o zobowiązaniach pracodawcy w zakresie ochrony oczu, chodzi o okulary korekcyjne. Jest to określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W § 8 pkt. 2 rozporządzenia ustawodawca precyzuje, że „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”.

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy - jak dostać?

Wiele osób regularnie bada oczy oraz kupuje okulary korekcyjne na własną rękę. Warto wiedzieć, że koszt zakupu okularów może być zrefundowany przez pracodawcę. Jest on zobowiązany do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Powinien on wysłać pracownika na badania wstępne, okresowe, ale i kontrolne (po ponad 30-dniowej chorobie pracownika), które przeprowadza lekarz medycy pracy.

Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od pracodawcy. W takim dokumencie określone jest stanowisko zatrudnienia i występujące na nim czynniki szkodliwe. W przypadku pracy przy monitorze pracodawca powinien na skierowaniu również poinformować, że pracownik spędza przed monitorem więcej niż cztery godziny dziennie. Na podstawie skierowania badany jest wzrok, a jeśli lekarz stwierdzi wadę, wypisuje zaświadczenie lekarskie, w którym informuje, że pracownik powinien pracować w okularach korekcyjnych. Zaświadczenie może stanowić podstawę do refundacji kosztów zakupu okularów.

Jest więc kilka warunków, jakie muszą być spełnione, by pracownik otrzymał refundację zakupu okularów:

  • badanie wykonuje lekarz medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
  • pracownik spędza przed monitorem co najmniej cztery godziny podczas dnia pracy;
  • lekarz stwierdzi u pracownika wadę (pogorszenie) wzroku i zaleci okulary korekcyjne.

W przypadku, gdy pracownik zauważy u siebie pogorszenie wzroku, a do kolejnych badań okresowych jest jeszcze dużo czasu, może zwrócić się do pracodawcy o wyznaczenie szybszego terminu badania.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów w pracy?

Pracownik, który chce uzyskać refundację za okulary, powinien przygotować zaświadczenie od lekarza oraz fakturę za zakupione okulary. Niektóre firmy oczekują także wypełnionego wniosku o zwrot kosztów. Ile pieniędzy można otrzymać? Nie jest to niestety regulowane przepisami.

Wszystko zależy od tego, jaki regulamin obowiązuje w danym zakładzie pracy. Zwrot kosztów zakupu okularów wcale nie musi być w takiej samej wysokości, jaka widnieje na fakturze. Z reguły jest to znacznie niższa kwota, najczęściej firmy zwracają od 200 do 300 zł. Przepisy także nie regulują tego, jak często pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za okulary. Firmy również ustalają to we własnych regulaminach. Niektórzy pracodawcy mogą określać, że refundują okulary co dwa – trzy lata, inni, że taka dopłata może być wypłacona jednorazowo.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej