Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 - jakie warunki trzeba spełnić? Ile można dostać i z jakich programów?

2024-06-03 16:16
dofinanowanie do fotowoltaiki
Autor: Piotr Mastalerz O jakie dofinansowanie do fotowoltaiki można się starać w 2024?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 roku to propozycja dla wszystkich, którzy chcą obniżyć rachunki za prąd. Aktualnie dostępnych jest kilka programów, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na inwestycję. W tym roku ruszy też kolejna edycja programu Mój Prąd. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Spis treści

 1. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 - Mój Prąd
 2. Zasady dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd
 3. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 - Czyste Powietrze
 4. Dofinansowanie do fotowoltaiki z prefinansowaniem
 5. Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 6. Dofinansowanie do fotowoltaiki z programów regionalnych
 7. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?
Fotowoltaika na balkonie

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 - Mój Prąd

Uruchomienie naboru wniosków do programu Mój prąd jest zapowiedziane na IV kwartał br.  Nie podano jeszcze ostatecznej wersji regulaminu. Być może większy nacisk będzie kładziony na dofinansowanie fotowoltaiki razem z magazynem energii. Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska jeszcze w ubiegłym roku informowała, że resort stara się uzyskać więcej funduszy na dotacje do magazynów ciepła.

Wysokość dopłat i warunki tej edycji programu jeszcze nie zostały zdefiniowane. Wiadomo za to, że pula środków będzie wynosić 400 mln złotych, co jest o ponad połowę mniej niż w ubiegłym roku. Czy pula ta będzie powiększona, tak ja to miało miejsce rok temu, zobaczymy.

Program Mój prąd dotyczy domów zarówno nowych, jak i termomodernizowanych. Przypomnijmy, jakie zasady i wysokość wsparcia obowiązywały w 2023 r.

Dofinansowanie do fotowoltaiki przysługuje:

1. Wnioskodawcom rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • tylko do mikroinstalacji PV – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł,

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł,
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł,
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł,
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

2. Wnioskodawcom rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej - do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł,
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł,
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł,
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

Wszyscy, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalację PV mogli złożyć uzupełniający wniosek o dofinansowanie na dodatkowe elementy, bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane ponownie przeliczano względem nowego poziomu dofinansowania.

Zasady dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd

Przypomnijmy, że z dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd mogą skorzystać osoby, które zamontowały fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022. Osoby, które zrobiły to wcześniej i rozliczają się wg systemu net-metering, chcąc przystąpić do programu, muszą przejść na nowy system rozliczeń net-billing.

Osoby, które korzystały już wcześniej ze wsparcia zewnętrznego np. Programu Czyste Powietrze uzyskają dofinansowanie z programu Mój Prąd jedynie pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej oraz przejścia na system rozliczeń net-billing.

Aby łatwiej było zrozumieć zasady programu Mój Prąd, podajemy definicje net-meteringu oraz net-billingu:

System net-metering inaczej system opustów - polega na rozliczaniu instalacji założonych do 31 marca 2022 oraz ich rozbudowy, z gwarancją utrzymania systemu przez kolejne 15 lat. Za 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji prosument może odebrać za darmo z sieci 0,8 kW.

System net-billing - to system dla prosumentów, którzy założyli instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022. Zmiana polega na tym, że gdy instalacja produkuje więcej energii niż potrzebujemy, możemy nadwyżki wprowadzane do sieci sprzedawać po cenach hurtowych, ale za energię elektryczną z sieci zapłacimy tak jak inni odbiorcy, wg stawek rynkowych. Od 1 lipca 2024 ma obowiązywać nowy system rozliczania fotowoltaiki - rozliczenia godzinowe. Wartość energii wprowadzanej do sieci będzie ustalana na podstawie godzinowej ceny giełdowej na rynkach z dnia następnego. Ceny te wyznaczają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czyli operator rynku energii.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024 - Czyste Powietrze

Nabór wniosków do tego programu jest ciągły. Zapowiadane są zmiany w ciągu tego roku, jednak nie mają one dotyczyć fotowoltaiki, tylko urządzeń grzewczych. Również wysokość dopłat ma pozostać w niezmienionej postaci.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze  przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy poddadzą je termomodernizacji. Wsparcie udzielane jest w formie:

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego.

W 2023 r. w programie zwiększono progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania dla gospodarstw domowych oraz podniesiono kwoty dofinansowań na poszczególne przedsięwzięcia. Co więcej osoby, które już wcześniej skorzystały z dotacji w ramach programu, ponownie mogą złożyć wniosek o sfinansowanie kolejnej inwestycji. Wysokość dofinansowania zależna jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, a beneficjenci dzielą się na tych uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania (dla dochodu do 135 tys. zł)
 • podwyższonego poziomu dofinansowania (dla dochodu do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym),
 • najwyższego poziomu dofinansowania (dla dochodu do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Jest to miesięczna wysokość dochodu, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

W pierwszym przypadku maksymalna wysokość dofinansowania to 66 tys. zł, w drugim – 99 tys. zł. Najwyższy poziom dofinansowania to nawet nawet 135 tys. zł.

Trzeba jednak dodać, że są to dofinansowania na całą inwestycję, tzn. na wymianę starych źródeł energii i wszelkie prace termomodernizacyjne. Na samą instalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości:

 • 6000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 9000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 15000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie do fotowoltaiki nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych tzn. poniesionych na montaż i zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z prefinansowaniem

To program, który uzupełnia Czyste Powietrze i zakłada termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Można ubiegać się wówczas o wypłatę połowy dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Środki są przekazywane wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie prac zakwalifikowanych do dotacji. Otrzymuje się je w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a resztę w ciągu 30 dni od zakończenia prac termomodernizacyjnych.

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W przypadku tego programu chodzi o odliczenie od podatku kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym również na fotowoltaikę. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT: na zasadzie podatku liniowego, skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalnie można odliczyć 53 000 zł.

Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione wydatki osobno.

Ulgę termomodernizacyjną można rozliczyć w jednym z następujących rocznych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28.

Dofinansowanie do fotowoltaiki z programów regionalnych

O dofinansowanie do fotowoltaiki warto też dowiadywać się w swoich urzędach miast czy gmin, często prowadzą one własne programy wsparcia na tego typu inwestycje.

Przykładowo, dla mieszkańców Warszawy przewidziano do 15 tys. zł zwrotu kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, przy czym nie może być to więcej niż 1500 zł/kWp.

Ze środków mogą skorzystać nie tylko osoby prywatne, ale też przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także członkowie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Wiosenny nabór wniosków na dofinansowanie do fotowoltaiki w Warszawie już się skończył, kolejny ruszy 1 września 2024.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

Wniosek o to dofinansowanie w programie Mój Prąd można składać wyłącznie w wersji elektronicznej – przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do złożenia wniosku potrzebujemy podpisu elektronicznego, a więc musimy mieć profil zaufany. Wnioski w wersji papierowej nie są przyjmowane.

W programie Czyste Powietrze wnioski można składać w urzędzie, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej (podobnie jak w przypadku programu Mój Prąd).

Instrukcja dla wniosków o dofinansowanie Czyste Powietrze w formie dotacji (bez prefinansowania):

 • Wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.
 • Trzeba posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta na Portalu Beneficjenta.
 • Pomoc przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta dostępna jest w bazie wiedzy na Portalu Beneficjenta.

Instrukcja dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem Czyste Powietrze Plus:

 • Wniosek wypełnia się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
 • W tym celu należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej gwd.nfosigw.gov.pl
 • Trzeba posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta w GWD.
 • Pomoc przy zakładaniu konta i wypełnianiu wniosku o dofinansowanie dostępna jest w Instrukcji wypełniania wniosku.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie dla rolników i programy regionalne wnioski należy składać w urzędach gmin.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej