Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny. Jakie zmiany w 2024?

2024-03-14 13:27

Od 2024 wzrosły kwoty dodatku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanych przez ZUS. Dla kogo te świadczenia? Ile wynoszą po podwyżce w 2024?

Spis treści

  1. Dodatek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne
  2. Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - dla kogo?
  3. Dodatek pielęgnacyjny 2024 - dla kogo?
  4. Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.

Dodatek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

To dwa różne typy świadczeń ZUS, które choć różnią się od siebie to często ich nazwy były powszechnie stosowane wymiennie. Na początek warto wiedzieć jaka jest między nimi różnica.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób uprawnionych do emerytury lub renty, które nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności oraz osobom po ukończeniu 75. roku życia; tej drugiej grupie osób przysługuje z urzędu. Dodatek pielęgnacyjny ZUS, zwany często zasiłkiem pielęgnacyjnym jest mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym MOPS, a to dwa różne świadczenia. Pierwsze z nich wypłacane jest przez ZUS, drugie przez gminę. 

Świadczenie pielęgnacyjne to rodzaj pomocy finansowej dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - dla kogo?

Przyznawane jest opiekunom osób niepełnosprawnych do ukończenia 18 roku życia:

  • rodzicom lub osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny;
  • opiekunom faktycznym;
  • rodzicom zastępczym lub osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Środki pomocy dla rodzica lub opiekuna w przypadku opieki nad większą liczbą uprawnionych wzrastają o pełną kwotę na każdego; ten przepis nie dotyczy jednak dyrektorów placówek opiekuńczych.

W jeszcze w 2023 osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie mogła podejmować pracy zarobkowej ani pobierać przysługującym jej świadczeń, np. emerytury. Ustawa o świadczeniu wspierającym zmienia tę zasadę i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli podejmować pracę zarobkową i zachować swoje świadczenia. Jednocześnie wprowadza szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego.

Dodatek pielęgnacyjny 2024 - dla kogo?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyła 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.

Dodatek pielęgnacyjny 2024 po waloryzacji ma wynosić od 1 marca 324,39 zł. Świadczenie pielęgnacyjne wzrasta o 530 zł z 2458 zł do 2988 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej