Dane hydrogeologiczne na wyciągnięcie ręki

2010-07-23 11:30

Łatwy dostęp do danych hydrogeologicznych dla przedsiębiorców – na wniosek Ministerstwa Środowiska zmieniają się przepisy ułatwiające dostęp do danych o dużych ujęciach wód, czyli np. o ujęciach zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie. 23 lipca 2010 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 maja 2010 r. w sprawie materiałów w geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne" ( Dz. U. Nr 109, poz. 717).

Na wniosek Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego zlikwidowane zostały szeroko krytykowane przez środowisko hydrogeologiczne bariery w dostępie do danych hydrogeologicznych.

Zobacz koniecznie: Rozporządzenie MSWiA z 26 maja 2010 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”

- Kończymy ze zbędnymi ograniczeniami w dostępie do danych hydrogeologicznych nieprzystającymi do dzisiejszych czasów i potrzeb firm, wykonujących prace hydrogeologiczne - podsumował wydanie przez MSWiA nowego rozporządzenia dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju.

Nowe przepisy oznaczają dla przedsiębiorców ujednolicenie zasad dostępu do danych o wszystkich ujęciach wód, uzyskiwanych z zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego. W szczególności chodzi o dane o ujęciach wody, o wydajności większej niż 35 000 l/godz., dotyczy to np. ujęć zaopatrujących w wodę pitną wodociągi gminne czy miejskie. Aby wykorzystywać dane niezbędne do prowadzenia prac hydrogeologicznych, nie będzie trzeba, jak miało to miejsce do tej pory, posiadać kancelarii tajnych oraz akredytowanego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprzętu do przetwarzania informacji niejawnych.
Nie będzie także obowiązku zatrudniania osoby z certyfikatem poświadczenia bezpieczeństwa.

Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” (Dz. U. Nr 56, poz. 589). Dotychczas obowiązujące przepisy utrudniały sporządzanie i wykorzystywanie baz danych hydrogeologicznych i map tematycznych, a w szczególności Mapy hydrogeologicznej Polski.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej