Czy wejdą emerytury stażowe? Nowe przepisy mają trafić pod obrady Sejmu!

2023-11-23 8:41
sejm
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Do końca 2023 roku do Sejmu ma wpłynąć projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe

Nowe przepisy dotyczące emerytur stażowych mają wpłynąć do Sejmu w formie projektu ustawy do końca tego roku, a więc lada moment. Co wiadomo o wcześniejszych emeryturach stażowych, które będą nowością polskiego systemu emerytalnego? Dla kogo rząd przewiduje emerytury stażowe od 2024 roku i na jakich zasadach?

Spis treści

  1. Emerytury stażowe w Dekalogu Polskich Spraw
  2. Dla kogo emerytury stażowe?
  3. Jaki warunek przejścia na emeryturę stażową?
  4. Ile wyniesie emerytura stażowa?

Emerytury stażowe w Dekalogu Polskich Spraw

Premier Mateusz Morawiecki 20 listopada przedstawił Dekalog Polskich Spraw, który dotyczy realizacji polityki społecznej. Wśród zapisów projektu znalazły się także emerytury stażowe - nowość polskiego systemu emerytalnego. Jak wyjaśnił premier:

- drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie".

Przypomnijmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, jeśli chodzi o emerytury stażowe, realizuje zobowiązanie rządu z 7 czerwca 2023, kiedy to premier podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność”, jak również zapowiedź możliwości przejścia na emeryturę stażową zawartą w programie PiS Bezpieczna Przyszłość Polaków.

Informacja o pracach nad projektem ustawy dotyczącej emerytur stażowych pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2023 roku.

Dla kogo emerytury stażowe?

Emerytury stażowe mają przysługiwać ubezpieczonym w powszechnym systemie emerytalnym, którzy bez względu na wiek wykażą się odpowiednio długim okresem składkowym, wynoszącym w przypadku:

  • kobiet – 38 lat,
  • mężczyzn – 43 lata.

„Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej. Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową” – wyjaśniono.

Jaki warunek przejścia na emeryturę stażową?

Proponuje się, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). Przypomnijmy, że najniższa emerytura wynosi aktualnie 1588,44 zł brutto.

Ile wyniesie emerytura stażowa?

Projekt zakłada, że wysokość emerytury stażowej będzie ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym. Jak można przeczytać w projekcie, podstawę obliczenia emerytury stażowej stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Zgodnie z projektem ustawy emerytura stażowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Jednocześnie wiek ubezpieczonego oraz średnie dalsze trwanie życia ustalane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej