Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury? Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

2024-04-08 11:16
Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?
Autor: Szymon Starnawski Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Czy urlop wychowawczy to okres składkowy i wlicza się do emerytury? Urlop wychowawczy to okres, w którym zatrudniony rodzic nie pobiera wynagrodzenia z pracy, ale mimo to składki na jego fundusz emerytalny są odprowadzane. Jednak nie zawsze tak było. Od kiedy okres urlopu wliczany jest do emerytury i jak wzrasta emerytura po doliczeniu urlopu wychowawczego?

Spis treści

  1. Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?
  2. O ile wzrośnie emerytura po doliczeniu urlopu wychowawczego?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

Urlop wychowawczy przysługuje zatrudnionym obojgu rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka do ukończenia 6 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy przysługuje do ukończenia przez nie 18 lat. Można go pobrać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnie limit wieku.

Może z niego skorzystać zarówno matka jak i ojciec. Jeśli korzystają z niego oboje rodziców to wynosi on maksymalnie 36 miesięcy, jeśli tylko jedno z nich to jego wymiar skrócony jest do 35 miesięcy. Czas urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia i stażu pracy, od którego oblicza się emeryturę.

Z urlopu wychowawczego nie mogą skorzystać:

  • osoby zatrudnione na zlecenie i o dzieło,
  • objęci ubezpieczeniem KRUS,
  • bezrobotni.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?

Okres na jakim osoba przebywała na urlopie wychowawczym jest wliczony do emerytury. Każdy korzystający z tego typu urlopu objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Zatrudniony na czas opieki nad dzieckiem nie otrzymuje wynagrodzenia, a opłatę jego składek przejmuje ZUS. Do 1999 r. osoby korzystające z urlopów wychowawczych nie miały opłacanych składek, co pomniejszyło ich fundusz kapitału początkowego. Jeśli udokumentują okres urlopu wychowawczego przed 1999 r. ZUS doliczy należne składki, które uzupełnią nasz fundusz emerytalny.

O ile wzrośnie emerytura po doliczeniu urlopu wychowawczego?

Emerytura wzrośnie o składki wyliczone z podstawy wymiaru składek za okres, w którym trwał urlop. Podstawę i wysokość odprowadzanej stawki wylicza płatnik, czyli pracodawca na podstawie wynagrodzenia z 12 ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Są jednak pewne ograniczenia. Podstawą maksymalnego wymiaru składek na urlopie wychowawczym jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i w 2023 r. wynosi 4161 zł. Jednocześnie kwota podstawy nie może być niższa od 75% minimalnego wynagrodzenia dla pracowników niepełnoetatowych i 100% w przypadku pracowników pełnoetatowych, a więc od lipca 2023 r. dolną granicą jest 2700 zł.

Od wyliczonej podstawy, która obecnie zawiera się pomiędzy 2700 – 4161 zł obliczane są składki na emeryturę. Pracownikowi osiągającemu wyższą podstawę z wyliczenia wynagrodzenia obniża się do maksymalnego wymiaru podstawy składek, czyli do 4161 zł. Kwoty składek wpłacanych przez ZUS za cały okres urlopu wychowawczego zasilą konto emerytalne świadczeniobiorcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej