Czy Ministerstwo Budownictwa powróci? Rektorzy szkół technicznych apelują o jego utworzenie

2023-11-14 12:59
Ministerstwo budownictwa
Autor: PIIB Rektorzy uczelni apelują o ministerstwo budownictwa

W 2018 zlikwidowano Ministerstwo Budownictwa, powołując do życia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Rektorzy uczelni technicznych wyszli z inicjatywą jego przywrócenia wyjaśniając, że jest ono niezbędne do skutecznego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Inicjatywę rektorów gorąco popiera Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Spis treści

  1. Dlaczego potrzebne jest nowe ministerstwo?
  2. PIIB popiera inicjatywę rektorów
Raport Walczaka - Jak wygląda przyszłość PIS-u? Prof. Chwedoruk

Ministerstwo Budownictwa utworzono w 1949 roku, po zlikwidowaniu Ministerstwa Odbudowy. Później wielokrotnie zmieniano jego nazwę, ale podstawowy zakres kompetencji i celów pozostawał na ogól taki sam. Do 2018 funkcjonowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Od tego czasu sprawami branży budowlanej zajmuje się kilka ministerstw: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, a także Środowiska i Cyfryzacji. To rodzi chaos i nie sprzyja prowadzeniu spójnej polityki w ramach tak ważnej dziedziny gospodarki, jaką jest budownictwo.

Świadomi problemu rektorzy czterech uczelni technicznych: Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej wystąpili do rządu z apelem, by wyodrębnić Ministerstwo Budownictwa.

Dlaczego potrzebne jest nowe ministerstwo?

Rektorzy przekonują, że od 2018 roku budownictwo zostało istotnie zmarginalizowane. Obecnie, nadzór nad sprawami budownictwa sprawowany jest przez kilka resortów, w tym. m.in. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, a nawet Ministerstwo Cyfryzacji, czy środowiska, co nie pozwala na pełną i spójną koordynację działań w tym sektorze. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy jest postępujący chaos prawny oraz problemy w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w zawodach zaufania publicznego.

Rektorzy wskazują też na pogłębiający się kryzys mieszkaniowy, którego nie pomogły rozwiązać ostatnie zmiany przepisów Prawa budowlanego, tworzone w pośpiechu i bez pogłębionych oraz rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Wyrażają nadzieję na powrót do dobrej praktyki powierzania spraw merytorycznych z zakresu budownictwa fachowcom w tej dziedzinie.

PIIB popiera inicjatywę rektorów

Apel zwierzchników uczelni technicznych można to kolejny głos w dyskusji, którą na początku listopada rozpoczęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, postulująca utworzenie nowego Ministerstwa Budownictwa. Zdaniem jej przedstawicieli, polski sektor budownictwa potrzebuje odrębnego resortu, który swoim działaniem wsparłby tę ważną dla krajowej gospodarki branżę. 

- Jestem bardzo wdzięczny rektorom za ich stanowisko. Rozpoczęliśmy tę dyskusję, bo wierzymy, że te zmiany są potrzebne. Jak widać całemu środowisku zależy, aby zmienić obecną sytuację, która marginalizuje nasz sektor - mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej