Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do emerytury? Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu emeryta?

2024-05-17 15:27
Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów, ale nie tylko
Autor: Szymon Starnawski

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie pomocnicze przyznawane przez ZUS. Jego wysokość jest stała, ale co roku podlega waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. jego wysokość wzrasta z 294,39 zł do 324,39 zł. Osoby, które ukończyły 75 r. i mają przyznane prawo do emerytury lub renty otrzymują go z urzędu. Czy powiększa on dochód do opodatkowania?

Spis treści

  1. Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny?
  2. Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do emerytury?
  3. Czy dodatek pielęgnacyjny powiększa dochód emeryta?
Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania

Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny?

ZUS przyznaje to świadczenie dla dwóch grup osób:

  • emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat,
  • niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

W pierwszym przypadku wraz z ukończeniem wymaganego wieku będzie on dostarczony do świadczeniobiorcy razem z emeryturą lub rentą, w drugim wymagane jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem. Osoby, u których komisja lekarska lub lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji muszą do wniosku o dodatek pielęgnacyjny dołączyć druk OL-9, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny nie otrzyma już z ZUS dodatku pielęgnacyjnego; możliwe jest pobieranie tylko jednego z tych świadczeń.

Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do emerytury?

To dodatkowe świadczenie nie staje się częścią emerytury i renty i jest całkowicie odrębne, chociaż uprawnieni otrzymują go równocześnie ze świadczeniami w comiesięcznej wypłacie. To również ma znaczenie przy 14. emeryturze, której kwota zależy od wysokości emerytury lub renty. Jako, że nie jest częścią świadczenia emerytalno-rentowego nie zmniejsza kwoty czternastki.

Czy dodatek pielęgnacyjny powiększa dochód emeryta?

To jedno ze świadczeń ZUS dla osób uprawnionych, które nie podlega opodatkowaniu (podobnie jak, np. dodatek energetyczny czy dodatek mieszkaniowy). Nie jest zatem wliczane do dochodu i nie powiększa podstawy opodatkowania przy rozliczeniach PIT.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej