Czy będzie (bezpieczne) EURO 2012?

2007-12-17 18:03

Zmiana rządu spowodowała kolejne zmiany na stanowiskach ministrów odpowiedzialnych za budownictwo. Zapowiadane włączenie Ministerstwa Budownictwa do Ministerstwo Infrastruktury brzmi jak zapowiedź petryfikacji stanu permanentnego odsuwania wymaganych zmian w Prawie budowlanym. Zapewne nowy minister będzie się najpierw wdrażał, co miejmy nadzieję nie będzie trwało długo. Czas upływa...

... i istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że pierwsza obietnica nowego premiera będzie wielką porażką. Porażką wynikającą z niemożliwości dokonania zmiany warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki ich usytuowanie. Do jednej z takich zmian powyższego rozporządzenia, na jakie oczekuje środowisko, należy określenie zasad działania dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Aktualnie, z powodu braku jasnych zasad technicznych działania obowiązkowego DSO w obiektach, problemy z odbiorem ma Terminal nr II na warszawskim Okęciu. Sytuacja dla obiektów, które są przygotowywane na EURO 2012 jest o tyle istotna, że istnieje duża rozbieżność między wymaganiami polskiego Prawa budowlanego a wymaganiami UEFA co do działania systemów rozgłoszeniowych (public address systems) związanych z bezpieczeństwem osób. W dokumencie opracowanym przez UEFA "UEFA European Football Champion Final Tournament 2012: Phase I Bid Requirements" czytamy, że systemy PA mają być wykonane zgodnie z najnowszą wiedzą (state of the art). W takim przypadku powstaje pytanie, co na terenie Polski jest najnowszą wiedzą z zakresu systemów rozgłoszeniowych, związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób w obiektach. Do rozwiązania jest również różnica między system PA a wymaganymi w Polsce dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi alarmu przeciwpożarowego.

W polskich warunkach stosowanie systemów rozgłoszeniowych nie jest zależne od liczby osób w budynku lub obiekcie budowlanym, lecz od wymiarów obiektu i stref ogniowych. Istnienie dobrych zasad zapisanych w Prawie budowlanym jest istotne dla zaprojektowania, wykonania i odbioru obiektów na EURO 2012, nie tylko stadionów, ale również takich obiektów jak porty lotnicze, dworce kolejowe czy obiekty hotelowe. Aktualnie w Prawie o ochronie przeciwpożarowej stawia się wymagania stosowania systemów DSO tworzonych w oparciu o warunki techniczne nieistniejące w przepisach budowlanych. Sposobem łatwego wprowadzenia warunków technicznych dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest przywołanie normy jako wiedzy technicznej w akcie wyższego rzędu, jakim jest rozporządzenia ministra ds. budownictwa w dokumencie określającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ten problem techniczny mogłaby rozwiązać w Polsce ustanowiona norma PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Jednak z dniem 24.08.2007 została ona wycofana w Komitecie ISO (International Ogranization for Standarization), a procedura wycofania w Polskim Komitecie Normalizacji nastąpi niebawem. Wprowadzenie w zapisach aktu wyższego rzędu, jakim jest rozporządzenie, obowiązku stosowania wycofanej normy jest nieprawidłowością, a już na pewno nie koresponduje z wymaganiami UEFA zdefiniowanymi słowami "state of the art".

Wymagania posiadania sprawnego systemu rozgłoszeniowego związanego z bezpieczeństwem osób dotyczyć będą obiektów finansowanych z budżetu Państwa. Zgodnie z wymaganiami UEFA systemy PA będą musiały być zainstalowane na obiektach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.). Do nich zaliczają się główne stadiony (Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion Miejski w Poznaniu, "Arena Bałtycka" w Gdańsku, stadion przy ul. Drzymały we Wrocławiu) i stadiony rezerwowe ("WISŁA" w Krakowie, Stadion Śląski w Chorzowie) oraz Centrum Handlowe w Warszawie.

Powstała sytuacja odkrywa również kolejną słabość polskiego budownictwa, jaką jest uznaniowość odbiorów budynków i obiektów oraz tego, co znaczy bezpieczeństwo. W przypadku budynków nie będących obiektami użyteczności publicznej, a w szczególności prywatnymi, odbiór jest wynikiem ustaleń stron. W przypadku obiektów, gdzie wymagane jest uzyskanie bezpieczeństwa uznaniowość odbioru obiektu jest niedopuszczalną sytuacją. Miejmy nadzieję, że powyższe problemy techniczne nie spowodują zwielokrotnionej powtórki z Terminalu II portu lotniczego Okęcie w Warszawie, który to nie zostanie otwarty dopóty, dopóki państwo polskie nie stworzy podstawy prawnej do odbioru obiektu i wydania pozwolenia na użytkowanie, jaką są warunki techniczne obowiązkowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych związanych z bezpieczeństwem osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej