Chcesz mieć wyższą emeryturę? Poczekaj z wnioskiem do lipca. Złożysz teraz, stracisz – i to dużo, sprawdź ile

2023-07-12 5:56
Emerytura
Autor: getty images

Powie to każdy doradca emerytalny: nie ma gorszego okresu w roku na składanie wniosku o emeryturę niż maj-czerwiec. Miesiące, które gwarantują, że już na starcie zyska się wyższą emeryturę to luty i lipiec. Dlaczego?

Spis treści

  1. Emerytura z ZUS:  co jest waloryzowane 1 czerwca
  2. Waloryzacja konta w ZUS: na czym polega
  3. Komu i jak ZUS waloryzuje subkonto
  4. O ile wyższa emerytura po waloryzacji?

Luty mamy już za sobą. Kto wówczas złożył wniosek o emeryturę, od razu w marcu dostał świadczenie podwyższone o roczną waloryzację. Jak wiadomo, była ona rekordowo wysoka – wskaźnik waloryzacji wyniósł 1,148.

Emerytura z ZUS:  co jest waloryzowane 1 czerwca

A dlaczego lipiec? Z podobnych względów – z tym, że w tym przypadku trzeba na waloryzację poczekać, a chodzi nie o waloryzację samej emerytury, a kapitału zgromadzonego na koncie i dodatkowo subkoncie w ZUS, których waloryzacja roczna odbywa się zawsze 1 czerwca.

Już teraz wiadomo, że i konto ZUS i subkonto ZUS przyszłego emeryta zostaną zwaloryzowane rekordowo wysokimi wskaźnikami. A ponieważ emeryturę wylicza się według stanu kont aktualnego sprzed złożenia wniosku, składanie go przed tą waloryzacją oznacza lekkomyślne pozbawienie się już na starcie emerytury mogącej być wyższą o ponad 10 procent.

Konto ZUS przyszłego emeryta po czerwcowej waloryzacji wzrośnie o 14,4 proc. (w 2022 r. o 9,33 proc.).

Natomiast subkonto ZUS wzrośnie o 9,2 proc. (przed rokiem o 7,07 proc.).

Waloryzacja konta w ZUS: na czym polega

Nasze składki emerytalne wpływają na wirtualne konto, które ma w ZUS założony każdy ubezpieczony.

W przypadku osób, które miały prawo do ustalenia kapitału początkowego czyli odtworzenia stanu składek sprzed 1 stycznia 1999 r. konto ZUS stanowi sumę kapitału początkowego i wpływających na nie bieżących składek.

Osoby, które część składki zleciły przekazywać do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego mogą mieć dodatkowo w ZUS tak zwane subkonto.

Na podstawie łącznej kwoty (konto plus subkonto) ZUS wylicza wysokość emerytury osobie, która złoży wniosek o emeryturę. Do tego czasu zgromadzony kapitał raz w roku – 1 czerwca – podobnie jak emerytury jest waloryzowany, co ma go uchronić przed utratą wartości a tym samym dewaluacją przyszłego świadczenia emerytalnego.

Przy czym kapitał zgromadzony na koncie waloryzowany jest według innych zasad niż kapitał na subkoncie, stąd różnica we wskaźnikach waloryzacji.

Waloryzacja środków zgromadzonych na koncie zależy od dwóch czynników: wskaźnika inflacji i przyrostu wszystkich składek na ubezpieczenie emerytalne wpłaconych do ZUS. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (czyli w całym 2022 r. w przypadku waloryzacji 1 czerwca 2023 r. w stosunku do całego 2021 r.) powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne.

W ten sposób wyliczono iż 1 czerwca wyniesie on 1,144. To oznacza, że środki zgromadzone na koncie emerytalnym tego dnia zostaną powiększone o 14, 4 proc. Przykładowo, jeśli ich suma wynosi na ten dzień 300 tys. zł, dopisane do konta zostanie 43 200 zł.

O ile więc przed waloryzacją emerytura dla osoby nie posiadającej subkonta byłaby wyliczana teraz od kwoty 300 000 zł, w lipcu i w kolejnych miesiącach podstawa jej wyliczenie będzie wynosiła 343 200 zł.

Komu i jak ZUS waloryzuje subkonto

Gdy osoba, która zdecydowała się wcześniej cześć składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywać do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) osiągnie wiek 50 lat – kobieta i 55 lat – mężczyzna, OFE zaczyna przekazywać część zgromadzonych tam oszczędności do ZUS w ramach tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. ZUS jednocześnie przestaje już przekazywać do wybranego OFE części składki i tak przez 10 lat subkonto się powiększa i aż do czasu złożenia wniosku o emeryturę jest też waloryzowane raz w roku – 1 czerwca.

W przypadku subkonta wskaźnik jego waloryzacji wylicza GUS. Odpowiada on średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich pięciu lat poprzedzających termin waloryzacji (dla waloryzacji z 1 czerwca 2023 r. jest to więc dynamika z lat  2018-2022). GUS wyliczył, że wynosi on 9,2 proc.

Oznacza to że o tyle wzrośnie kwota kapitału zgromadzonego na subkoncie. Załóżmy więc, że jeśli przed tegoroczną waloryzacją przykładowo na subkoncie przyszły emeryt miał 130 000 zł. to z tytułu waloryzacji kapitał ten automatycznie wzrośnie o 11 960 zł i wyniesie po waloryzacji  141 960 zł.

Tak więc jeśli ktoś ma na koncie ZUS 300 000 zł i na subkoncie 130 000 zł, występując o emeryturę teraz a nie za  nieco ponad miesiąc będzie miał ją wyliczaną od podstawy 430 000 zł, a wykazując się cierpliwością zyska bo świadczenie ZUS mu wyliczy od podstawy 485 160 zł, a więc wyższej o 55 160 zł (suma waloryzacji konta i subkonta ZUS).

O ile wyższa emerytura po waloryzacji?

Dla przykładu mężczyzna, który ukończy 65 lat w maju 2023 i ma na koncie i subkoncie kwoty jak w przytoczonym przykładzie, jeśli od razu złoży wniosek o emeryturę będzie miał świadczenie w wysokości ok. 2060 zł. Jeśli poczeka z wnioskiem o emeryturę do lipca, emerytura wynosić będzie ok. 2340 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej