Aktywnie w żłobku - nowe świadczenie to 1500 zł lub 1900 zł na dziecko - Dla kogo i na jakich warunki?

2024-06-06 6:19
Aktywni w żłobku - nowe świadczenie
Autor: Szymon Starnawski 2300 zł na dziecko do 3 lat od 1 października 2024

Aktywnie w żłobku, to jedna z trzech form „babciowego” - świadczenia z nowej przyjętej przez Sejm ustawy o wspieraniu zawodowym rodziców. Jeśli rodzic zdecyduje się wrócić do pracy i powierzyć opiekę nad swoim dzieckiem żłobkowi lub podobnej instytucji, otrzyma od państwa pomoc finansową. Aktywnie w żłobku - poznaj warunki.

Aktywnie w żłobku

Nowe świadczenie należy do pakietu aktywizującego zawodowego, określanego mianem „Aktywny rodzic” lub wcześniej, jako „babciowe”. Można wybrać tylko jedno z trzech świadczeń w zależności od tego, jaką formę opieki rodzice będą chcieli wdrożyć:

  • aktywni rodzice w pracy
  • aktywnie w żłobku
  • aktywnie w domu.

Świadczenie będzie przyznawane dodatkowo niezależnie od 800+, ale będzie udzielane tylko do osiągnięcia przez dziecko 3. roku życia. W sumie comiesięczne dofinansowanie wychowania dziecka osiągnie kwotę 2300 zł. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości zapewnienia w danym miejscu opieki przedszkolnej świadczenie będzie mogło być przedłużone do osiągnięcia przez dziecko 4. roku życia.

Wprowadzenie programu zastępuje dotychczasowe dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przysługujące w wysokości maksymalnie 400 zł. Rodzice zachowają jednak prawo do wcześniej przyznanej pomocy z możliwością jego zamiany na nowe świadczenie.

Aktywnie w żłobku – jaka wysokość świadczenia?

Świadczenie „aktywnie w żłobku” to 1500 zł na dziecko, które rodzice zdecydują się zapisać do żłobka, klubu dziecięcego lub powierzyć opiece dziennego opiekuna. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, która uniemożliwia mu samodzielną egzystencję i wymaga stałej opieki i pomocy w procesie rehabilitacji i edukacji otrzyma 1900 zł.

Aktywnie w żłobku - jakie warunki?

Przyznane świadczenie w ramach programu „aktywni w żłobku” będzie przekazywane bezpośrednio na konto żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

Wysokość świadczenia nie może przekraczać comiesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców na rzecz placówki lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Wprowadzony został także górny limit opłaty żłobkowej, wykluczający instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia. Takie ograniczenie ma wykluczyć wykorzystywanie programu „aktywni w żłobku” do sztucznych podwyżek cena za opiekę. Górna granica została ustalona na 120% uśrednionego kosztu pobytu dziecka, jako uśrednione miesięczne wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego za zapewnienie opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość górnej granicy kosztu jest ogłaszana raz w roku w Dzienniku Urzędowym w drodze obwieszczenia ministra do spraw rodziny na okres od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Ze świadczenia „aktywni w żłobku” wyłączone są koszty wyżywienia dziecka; dofinansowanie dotyczy tylko opłaty ponoszonej za sprawowanie opieki.

W przypadku naprzemiennego sprawowania opieki przez rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców świadczenie każdemu z rodziców jest przyznawane w połowie jego wysokości.

Najgłośniejsze opóźnione inwestycje w Warszawie w 2024 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej