Akty prawne dotyczące inwestowania w poszczególnych SSE

2009-06-25 14:36

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych - zasady inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych obszarach objętych strefą regulują odrębne akty prawne.

1. Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1549
  Dz.U. z 2009 r. nr 113, poz. 937 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
  Dz.U. nr 158, poz. 1242
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
  Dz.U. nr 254, poz. 2539
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 930

 

2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1550
  Dz.U. z 2009 r. nr 217, poz. 1684 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1243
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2540
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 923

 

3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1551
  Dz.U. z 2009 r. nr 54, poz. 441 - zmiana
  Dz.U. z 2010 r. nr 104, poz. 653 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 113, poz. 940
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2541
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 924

 

4. Krakowski Park Technologiczny

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1552
  Dz.U. z 2009 r. nr 64, poz. 537 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny
  Dz.U. nr 158, poz. 1244
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego
  Dz.U. nr 254, poz. 2542
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 927

 

5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1553
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1245
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2543
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 925

 

6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1554
  Dz.U. z 2009 r. nr 51, poz. 404 - zmiana
  Dz.U. z 2010 r. nr 6, poz. 33 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1246
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2544
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 926

 

7. SSE EURO-PARK Mielec

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1555
  Dz.U. z 2009 r. nr 112, poz. 919 - zmiana
  Dz.U. z 2010 r. nr 39, poz. 208 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
  Dz.U. nr 158, poz. 1247
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
  Dz.U. nr 254, poz. 2538
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielce oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 922

 

8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1556
  Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1077 - zmiana
  Dz.U. nr 158, poz. 1248
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2545
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 928

 

9. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1557
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1249
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2546
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 929

 

10. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1558
  Dz.U. z 2009 r. nr 51, poz. 405 - zmiana
  Dz.U. z 2010 r. nr 6, poz. 34 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
  Dz.U. nr 158, poz. 1250
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
  Dz.U. nr 254, poz. 2547
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 931

 

11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1559
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1251
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2548
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 932

 

12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej"
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1560
  Dz.U. z 2010 r. nr 73, poz. 468 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
  Dz.U. nr 158, poz. 1252
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
  Dz.U. nr 254, poz. 2549
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 113, poz. 941

 

13. Wałbrzyska SSE INVEST-PARK

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1561
  Dz.U. z 2009 r. nr 46, poz. 505 - zmiana
  Dz.U. z 2010 r. 29, poz. 149 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  Dz.U. nr 158, poz. 1253
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
  Dz.U. nr 254, poz. 2550
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 934

 

14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
  Dz.U. z 2008 r. nr 232, poz. 1562
  Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 397 - zmiana
  Dz.U. z 2009 r. nr 217, poz. 1685 - zmiana
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 158, poz. 1254
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U. nr 254, poz. 2551
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
  Dz.U. nr 112, poz. 933
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej