Abonament RTV 2024 zapłać do 25 maja! Inaczej nie unikniesz odsetek

2024-05-20 11:21
Abonament rtv
Autor: Szymon Starnawski W 2024 r. obowiązuje wciąż abonament rtv

Tę opłatę musisz zapłacić do 25 maja, a mowa o abonamencie RTV 2024. Zastąpienie abonamentu RTV inną formą powszechnego finansowania mediów państwowych to jeszcze przyszłość. Posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych wciąż obowiązują opłaty abonamentu. Przegapienie terminu opłaty wiąże się z naliczeniem odsetek. Co grozi za niezapłacenie abonamentu RTV?

Spis treści

  1. Kto płaci abonament RTV?
  2. Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV w 2024 roku?
  3. Ile wynosi abonament RTV na 2024?
  4. Abonament RTV 2024 - ile wynosi za cały rok?
  5. Co jeśli nie opłacę abonamentu rtv w terminie?
  6. Co grozi za niepłacenie abonamentu rtv?
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

Kto płaci abonament RTV?

Osoby prywatne płacą jedną stawkę abonamentu rtv bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiowych i telewizyjnych w domu czy mieszkaniu, podobnie jak placówki służby zdrowia i oświatowe, sanatoria czy domy pomocy społecznej. Inne podmioty i jednostki gospodarki i administracji są zobowiązane do wnoszenia opłat za każdy użytkowany odbiornik. Przedsiębiorcy muszą też zapłacić za odbiorniki radiowe w samochodach użytkowanych w firmie. Osoby prywatne w przypadku opłacania abonamentu w domu nie muszą już wnosić dodatkowych opłat za radio w samochodzie.

Opłaty wnoszone operatorom telewizji kablowych, internetowych, satelitarnych za pakiety kanałów radiowych i telewizyjnych nie zwalniają z opłaty abonamentu RTV.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV w 2024 roku?

Lista zwolnionych z opłat abonamentowych jest bardzo długa. Pełna lista zwolnionych znajduje się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych. Nie muszą płacić abonamentu m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby z I grupą inwalidzką, o znacznym stopniu niepełnosprawności;, o całkowitej niezdolności do pracy,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz członkowie rodzin po ich śmierci,
  • osoby po ukończeniu 60 lat z prawem do emerytury w wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi abonament RTV na 2024?

Abonament musi być zapłacony do 25. dnia każdego miesiąca. Można opłacać go co miesiąc lub zdecydować się na opłatę za dłuższy okres. W przypadku opłat z góry za więcej miesięcy można otrzymać zniżkę. W 2024 r. miesięcznie za odbiornik radiowy trzeba zapłacić 8,70 zł, a za radio i telewizor 27,30 zł.

Abonament RTV 2024 - ile wynosi za cały rok?

W 2024 opłata miesięczna za abonament radiowo-telewizyjny to wydatek 327,60 zł (12 x 27,30 zł), a w przypadku zapłaty za cały rok z góry 294,90 zł.

Jeśli opłatę za cały rok wniosło się do 25 stycznia 2024, można było odliczyć od rocznej opłaty 10% jej kwoty.

W przypadku wnoszenia opłat za okresy krótsze także przysługują zniżki. Za dwa miesiące to 3%, za trzy – 4%, a za pół roku 5%.

Zniżki się sumują i na przykład, jeśli opłaca się z góry za 8 miesięcy to w zapłaconej kwocie będzie uwzględniona zniżka 5% za pół roku i zniżka 3% za kolejne dwa miesiące, a opłata za 9 miesięcy będzie zawierać zniżkę 5% za pół roku i zniżkę 4% za trzy miesiące.

Co jeśli nie opłacę abonamentu rtv w terminie?

Jeśli odbiornik lub odbiorniki są zarejestrowane, ale opłaty za nie nie są uiszczane Poczta Polska może wyegzekwować zaległe opłaty wraz z odsetkami.

W przypadku opłat wnoszonych osobiście na poczcie zostaną naliczone odsetki za zwłokę i doliczone do miesięcznej kwoty za miesiąc, za który opłata została uregulowana po ustalonym terminie 25. dnia miesiąca. W przypadku dłuższej zwłoki Poczta Polska wysyła upomnienia, których koszt jest doliczany do abonamentu.

W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty Poczta Polska ma prawo skierować sprawę do urzędu skarbowego, który ściągnie należną kwotę wraz z karnymi odsetkami z konta osoby uchylającej się od opłat. Urząd skarbowy może wszcząć egzekucję należności, a dane przekazać do rejestru dłużników.

Co grozi za niepłacenie abonamentu rtv?

Weryfikację opłacania abonamentu prowadzą kontrolerzy Poczty Polskiej. Brak rejestracji urządzeń radiowo-telewizyjnych w domu, mieszkaniu, samochodzie jest zagrożone karą pieniężną. Jest ona równa 30 kwotom miesięcznych abonamentów za radioodbiornik lub radio i telewizor, czyli 261 zł lub 819 zł.

Kara jest nakładana także na osoby, które nie dokonały procedury wyrejestrowania odbiorników i zaprzestały opłacania abonamentu. W przypadku braku reakcji na wezwania do zapłaty Poczta Polska wdraża procedury opisane powyżej.

Przebudowa domu kostki w Bydgoszczy

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej