700 zł dodatkowo co miesiąc na koncie! Możesz mieć, tylko złoż wniosek. Jakie kryteria?

2023-06-02 10:55
Dodatkowe 700 zł na koncie
Autor: getty images Złóż wniosek o dodatkowe 700 zł, a pieniądze będą się pojawiać co miesiąc na Twoim koncie

Chodzi o świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez pomoc społeczną. Jeżeli spełniasz kryteria możesz dostać na konto nawet 719 zł miesięcznie. Komu należą się dodatkowe pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek?

Spis treści

 1. Dla kogo świadczenie pieniężne 2023?
 2. Jakie kryterium dochodowe?
 3. Ile wynosi świadczenie w 2023?
 4. Jak wyliczana jest wysokość wsparcia miesięcznego?
 5. Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?
 6. Co sprawdzają urzędnicy przed udzieleniem zasiłku?
 7. Po jakim czasie dodatkowe pieniądze trafiają na konto?

Chodzi o zasiłek stały czyli wsparcie finansowe z Ośrodka Pomocy Społecznej, dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Dla kogo świadczenie pieniężne 2023?

Zasiłek stały przysługuje osobie:

 • pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Jakie kryterium dochodowe?

 • Dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł.
 • Dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Ile wynosi świadczenie w 2023?

Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i nie wyższy niż 719 zł.

Jak wyliczana jest wysokość wsparcia miesięcznego?

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej na podstawie różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie zasiłek wyliczany jest na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Czytaj też:

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Aby dostać zasiłek trzeba złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ponadto o zasiłek stały może też wystąpić:

 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),
 • inna osoba, jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek stały wyrazi zgodę na takie działanie.

Co sprawdzają urzędnicy przed udzieleniem zasiłku?

Urzędnik przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy pieniężnej.

Rodzinny wywiad środowiskowy odbywa się w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.

Po jakim czasie dodatkowe pieniądze trafiają na konto?

Postępowanie rusza gdy wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej. Załatwienie sprawy odbywa się:

 • w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku,
 • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Najładniejsze elewacje domów - inspiracje

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej