Zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Niższy współczynnik U

2013-05-15 17:12
Kolektory słoneczne
Autor: Andrzej T. Papliński Od lipca 2010 jest możliwość uzyskania dotacji na zakup i montaż zestawów solarnych

Głównym tematem Forum Termomodernizacja 2013 był projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obniżanie współczynnika U ma nastąpić w trzech etapach. Poruszanie problemów związanych z efektywnością energetyczną polskiego budownictwa podyktowane jest dyrektywami energetycznymi UE. Przed Polską stoją niezwykle trudne wyzwania.

- Poprawia się z roku na rok w Polsce efektywność energetyczna, ale w dalszym ciągu jest ona dwukrotnie niższa od średniej w Unii Europejskiej – powiedział otwierając konferencję Aleksander Panek, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE)), gospodarza Forum Termomodernizacja. Przypomniał również, że w ostatnich 10 latach z budżetu państwa wydatkowano 1 mld 422 mln zł na wsparcie efektywności energetycznej. To dużo, ale jak widać za mało, bo efekty w poprawie efektywności są jakie są.      
Niemal wszyscy paneliści Forum nie kryli rozczarowania obecną sytuacją problematyki efektywności energetycznej. Wciąż nie weszły w życie pozostające jeszcze w fazie projektów, najważniejsze regulacje prawne z tego obszaru. Są wśród nich takie dokumenty jak: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulacje dotyczące świadectw energetycznych i ustawa o OZE (odnawialne źródła energii). Dopiero raczkują białe certyfikaty i dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, a więc nie wiadomo jaka będzie skuteczność tych rozwiązań.
Te projektowane dopiero przepisy też budzą szereg wątpliwości. Jak zdradził Maciej Kapalski z Ministerstwa Gospodarki, do tworzonego nowego Prawa energetycznego w ramach konsultacji zgłoszono 1767 uwag (zgłosiły je 122 podmioty), do Prawa gazowego było 3950 uwag (75 podmiotów), zaś do ustawy o OZE 2528 uwag (298 podmiotów). Część projektów zmian w prawie jest już na etapie opiniowania przez Komitet Doradczy Rady Ministrów, przed innymi jeszcze niemal cały proces legislacyjny. Czy zdążymy? Zgodnie z dyrektywą UE, takie np. Warunki techniczne, powinny wejść w życie 1 lipca 2013...

Jest też kilka istotnych aspektów nowego prawodawstwa, na które zwrócił uwagę Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Poszanowania Energii i Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Poszanowania Energii SAPE). Po pierwsze, prowadzone są jeszcze prace nad projektami, których nie konsultuje się ze specjalistami z branży. Wszelkie nowe wersje prawa są głęboko ukryte, i to co wychodzi na światło dzienne zazwyczaj dzieje się dzięki akcjom „pod stołem”. Wychodzą z tego potem dziwne zapisy, jak chociażby niektóre wskaźniki określające wymagania minimalne dla określonego typu budynków, których – jak wykazały symulacje przeprowadzone np. przez Jerzego Żurawskiego i Aleksandra Panka – nie da się w sposób rzeczywisty osiągnąć. Projektantów czekają zatem nie lada wyzwania. Ale co w tym dziwnego, skoro niektóre parametry „poprawili” ministrowie gospodarki i finansów, z pominięciem specjalistów. Jest też błędem w określaniu wymagań opierać się tylko na obniżaniu zużycia ciepła na c.o. i c.w.u. z pominięciem wpływu wydatków energii na oświetlenie i chłodzenie (zapisy dotyczące wymagań granicznych w zakresie tych dwóch ostatnich obszarów obowiązujące od roku 2013, według Żurawskiego i Panka, w roku 2022 będą zapisami przestarzałymi). Zapoznaj się z projektem Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie >>
- Byłoby znacznie lepiej, gdyby w tworzenie nowych przepisów został włączone środowisko audytorów energetycznych– uważa Jerzy Żurawski. – Obecnie jesteśmy tylko recenzentami takiego procesu, a wyniki tej recenzji są druzgocące. Proponowane przez MTBiGM wartości są w wielu przypadkach niemożliwe do spełnienia, a może właśnie o to chodzi, aby wymusić na inwestorach budowanie budynków energooszczędnych. Tylko jeśli byłaby to prawda, to warto byłoby pokazać, że jest to możliwe. Ponieważ jednak nie wierzymy w takie intencje, to uważamy, że należy ponownie przeanalizować zaproponowane wartości graniczne na EP.

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki... (projekt)
Autor: MTBiGM Proponowane warrtości graniczne na EP

Wśród pozostałych tematów poruszonych na Forum Termomodernizacja 2013, były m.in. pierwsze doświadczenia związane z systemem Białych Certyfikatów, programy NFOŚiGW na rzecz efektywnego wykorzystania energii (wymagania techniczne NF15 i NF40) czy priorytety inwestycyjne w redukcji emisji.
Jak wejdą w końcu w życie oczekiwane w tym roku przepisy regulujące szeroko pojętą efektywność energetyczną, a z tego co widać będą one niedoskonałe, na kolejnym Forum też będzie o czym rozmawiać.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej