Energa wprowadza nowy model zatrudnienia

2009-09-04 11:46
Siedziba Energi (widok od strony ul. Reja, Gdańsk)
Autor: Energa SA Siedziba Energi (widok od strony ul. Reja, Gdańsk).

Zamiast 4 tysięcy różnych stanowisk pracy będzie 43 - tak przewiduje nowy system zatrudnienia i wynagradzania pracowników w Grupie Energa. Projekt przygotowany przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy Społecznej oraz postulatów związków zawodowych.

W Grupie Energa zakończył się pierwszy etap prac nad projektem nowego ZUZP. Jego celem jest standaryzacja, uporządkowanie i ujednolicenie systemu zatrudnienia. Obecnie w 45 spółkach Grupy zatrudnionych jest blisko 12,5 tys. pracowników, którzy pracują na ponad 4 tys. różnych stanowiskach. W efekcie co trzeci pracownik zatrudniony jest na innym stanowisku. To skutek procesu tworzenia się na przestrzeni ostatnich lat obecnej struktury Grupy, która ukształtowała się w wyniku konsolidacji spółek, a wcześniej w wyniku połączenia ośmiu samodzielnych zakładów energetycznych, w których obowiązywał różny system zatrudniania. Efekt? Dzisiaj osoby wykonujące te same czynności, lecz np. w różnych oddziałach danej spółki, zaszeregowane są często na innych stanowiskach, co z kolei generuje niekiedy dysproporcje płacowe.

Umowa społeczna z 2007 r. zobowiązywała jej sygnatariuszy do ujednolicenia w ramach Grupy Energa systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników. W ciągu roku intensywnej pracy powołane przez pracodawców zespoły robocze, do których weszli też pracownicy, dokonały analizy ponad 4 tys. stanowisk pracy, na których zatrudnieni są obecnie pracownicy Grupy. Efektem tych prac jest stworzenie systemu 43 modelowych stanowisk, do których mogą zostać przypisani wszyscy pracownicy. Takie rozwiązanie jest bazą wspólnego systemu zatrudnienia. Ujednolicenie systemu stanowisk stworzy możliwość objęcia ich jednym kompleksowym rozwiązaniem w zakresie wynagradzania.

Stanowiska modelowe podzielone zostały na 6 grup, odpowiadających obszarom działania spółek: ogólnokorporacyjne, inżynierskie i techniczne, monterskie i elektromonterskie, IT, w obrocie energią i obsłudze klienta oraz pomocnicze. W poszczególnych grupach stanowisk przewidziane zostały ścieżki rozwoju zawodowego i awansu pracowników. Tym samym stworzone będą szanse na przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej.

System modelowych stanowisk pracy wpisuje się w inne działania porządkujące organizację Grupy Energa i poszczególnych spółek. Jego wdrożenie nie wpłynie na zmianę dotychczasowych uprawnień pracowników. Co więcej, zabezpieczy ich przed skutkami przekształceń struktury holdingu. Księga modelowych stanowisk pracy została przekazana organizacjom związkowym do zaopiniowania. Obecnie od ich stanowiska wobec projektu zależy dalszy przebieg prac zmierzających do uzgodnienia wspólnego systemu zatrudnienia i wynagradzania pracowników Grupy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej