Polimex-Mostostal SA: dobre zakończenie I kwartału 2009 roku

2009-05-13 13:11

- Kolejny kwartał Polimex-Mostostal podsumował wynikami, które odzwierciedlają dobrą kondycję finansową firmy i pozytywnie wyróżniają się na tle branży - mówi Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal. - Odnotowujemy duży popyt na usługi budowlane, wyroby stalowe i usługi cynkownicze. Ma to pozytywny wpływ na poziom wyników skonsolidowanych. Poszczególne spółki Grupy Polimex-Mostostal mogą również poszczycić się dobrymi wynikami – wyjaśnia.

Podsumowanie I kwartału 2009 roku

882 mln zł wyniosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2009 r. Zysk netto w porównywanym okresie wzrósł o 14,9% i sięgnął 34,2 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 62,3 mln zł i był o 4,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. Marża netto w I kw. 2009 r. wyniosła 3,9%. Portfel zamówień przekracza obecnie 7,7 mld zł.

Akwizycje

 • W styczniu br. zarząd podjął decyzję w sprawie połączenia Energotechniki i Biprokwasu oraz zlokalizowania działalności w nowej siedzibie w Gliwicach.
 • W lutym 2009 roku Polimex-Mostostal podpisał umowę nabycia udziałów w Pracowni Wodno–Chemicznej EKONOMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. EKONOMIA specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych.
 • Polimex-Mostostal uczestniczy w przetargu na składniki majątkowe Stoczni Szczecińskiej.

Rozwój organiczny

Trwa realizacja przyjętego przez zarząd Polimeksu-Mostostal programu rozbudowy zdolności produkcyjnych spółki i Grupy. W decydującą fazę wkroczyła, rozpoczęta w 2008 roku, rozbudowa zakładów w Siedlcach, które objęte są Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
- W 2009 roku zainwestujemy 140 mln zł w podwojenie produkcji Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach. Z kolei nakłady na poziomie około 30 mln zł pozwolą zwiększyć o 50% produkcję krat podestowych. W obszarze zabezpieczeń antykorozyjnych uruchomimy w Siedlcach nowoczesną linię do cynkowania. Nowy zakład rozpocznie produkcję w bieżącym roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie do 250 mln zł – mówi Konrad Jaskóła.

Kontynuowany jest też program inwestycyjny dla Energomontażu-Północ i Sefako, spółek z Grupy Polimex-Mostostal. W Sefako, kosztem około 70 mln zł kończy się budowa nowej hali produkcyjnej. Pozwoli ona podwoić wolumen wytwarzanych kotłów energetycznych. Inwestycja w Sefako jest również objęta specjalną strefą ekonomiczną.
- Naszym zadaniem jest jak najszybsze rozpoczęcie produkcji i sprzedaży ciągle i perspektywicznie wysokomarżowych konstrukcji stalowych, usług cynkowania ogniowego jak i kotłów energetycznych na różne paliwa – dodaje prezes Jaskóła.

Polimex-Mostostal rozbudowuje także swój potencjał projektowy, traktując to zadanie jako jeden z priorytetów. Spółka organizuje wielobranżowe biuro projektów w Gliwicach.
- Jest to odpowiedź na szczupły potencjał projektowy stanowiący tzw. "wąskie gardło" w terminowej realizacji projektów. Ponadto coraz więcej inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jest w formule "projektuj i buduj". Własne biuro projektowe spowoduje dalszy wzrost konkurencyjności naszych ofert w przetargach – informuje Konrad Jaskóła.

Istotną kwestią są przysługujące spółce znaczące ulgi podatkowe (do wysokości 40% wartości inwestycji) wynikające z faktu realizacji inwestycji w ramach Tarnobrzeskiej i Starachowickiej SSE.

Popyt krajowy

Polimex-Mostostal SA podpisał w I kw. 2009 m.in. znaczące kontrakty na wybudowanie odcinka autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów oraz na kolejne prace przy przebudowie stadionu Wisły w Krakowie. W ramach pierwszego zadania, za blisko 900 mln zł netto, konsorcjum firm, którego liderem jest Polimex-Mostostal, wybuduje odcinek autostrady o dł. 6,57 km z 3 pasami ruchu w każdą stronę, 8 wiaduktów, 2 estakady, 3 przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu oraz obiekty utrzymania autostrady.
W ramach kontraktu w Krakowie firma zrealizuje kolejne prace na stadionie piłkarskim Wisły, obejmujące wybudowanie trybuny zachodniej, parkingów, placów i dróg dojazdowych. Wartość kontraktu to ponad 125,6 mln zł netto. W ramach obu kontraktów, Polimex realizuje na stadionie Wisły prace za blisko 244 mln zł netto.

Dobre perspektywy dla nowych kontraktów

- Polimex-Mostostal złożył ofertę z najlepszą ceną na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Oczekujemy, że kontrakt zostanie niebawem podpisany. W maju br. zostanie złożona oferta na modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Spodziewamy się, że pojawią się także duże kontrakty w sektorze energetycznym dotyczące m.in. budowy instalacji odsiarczania spalin i realizacji nowych bloków energetycznych. Polska energetyka wymaga dużych nakładów finansowych związanych z koniecznością dostosowania do wymogów UE (emisja gazów), podniesienia sprawności oraz zwiększenia wytwarzanej mocy. W perspektywie lat planowane jest uruchamianie corocznie ok. 1000 MW mocy, czyli każdego roku trzeba będzie inwestować w energetykę ok. 2 mld EUR. Polimex planuje w istotnym zakresie uczestniczyć w realizacji tego zadania. W tym celu rozbudowujemy swój potencjał wykonawczy, jak również projektowy, tak by w nieodległym czasie można było zaoferować inwestorom kompleksową usługę w zakresie realizacji bloków energetycznych dużej mocy – informuje prezes.

Korzystna jest dywersyfikacja usług spółki i Grupy. Polimex-Mostostal poza generalnym wykonawstwem w przemyśle naftowym, chemicznym i energetyce skutecznie działa w obszarze projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych, ma też szeroką paletę produkcji wyrobów stalowych i usług nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych wykorzystywanych m.in. w projektach infrastrukturalnych.
Od kilku lat firma konsekwentnie zwiększa w portfelu zamówień liczbę kontraktów drogowych i kolejowych. Wzrost wydatków na budowę infrastruktury transportowej kraju, a także projekty związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. stanowią podstawę do optymistycznej oceny poziomu zamówień w tym sektorze. Aktualnie realizujemy kilka znaczących kontraktów drogowych, kolejowych oraz przebudowujemy stadiony piłkarskie w Warszawie i Krakowie. Spółka będzie nadal rozwijać tę działalność. Tegoroczna sprzedaż w drogownictwie wyniesie około 500 mln zł, przy zeszłorocznej przekraczającej nieco 400 mln zł. Podobnie w kolejnictwie sprzedaż spółki wzrośnie z 300 mln zł w 2008 roku do ponad 500 mln zł w br. wzrost w tych branżach będzie znacznie wyższy niż planowane 20% w całej Grupie Kapitałowej.
Na różnych etapach uczestniczy (lub będzie uczestniczyć) m.in. w przetargach na odcinki:

 • autostrad A1, A2 i A4,
 • drogi krajowej nr 8,
 • drogi ekspresowej S-69,
 • obwodnicy Jarosławia.

- Zakładamy 15-20% wzrost zysku i przychodów co roku, w perspektywie przynajmniej do 2011 roku. Chcemy również sukcesywnie zwiększać marżę netto. Przypomnę, że w 2007 r. spółka zrealizowała na poziomie skonsolidowanym 3,7 mld zł sprzedaży i 100 mln zł zysku netto. W porównaniu do 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2008 r. o ponad 16% i wyniosły ponad 4,3 mld zł. Zysk netto osiągnięty w 2008 r. na poziomie 120 mln zł oznacza wzrost o ok. 20% w stosunku do 2007 r. – informuje prezes Jaskóła.

Stabilna i mocna pozycja

- Aktualne pozostaje przewidywanie dobrych perspektyw dla Polimeksu w 2009 roku i latach dalszych oparte na realnych przesłankach makroekonomicznych. W nadchodzącym okresie będziemy mieli do czynienia z rynkiem trudnym, ale sprzyjającym dużym, o zdywersyfikowanym portfelu usług, firmom inżynieryjno-budowlanym jak Polimex-Mostostal. Aktualnie nasz portfel zamówień przekracza obecnie 7,7 mld zł i intensywnie uzupełniamy go kolejnymi kontraktami, których realizacja nastąpi w bieżącym roku i kolejnych latach - ocenia prezes spółki.

Przewidywanie dobrych perspektyw spółka opiera m.in. na następujących przesłankach:

 • spadku cen stali i materiałów, 
 • wzrastającej opłacalności eksportu spowodowanej osłabiającym się złotym,
 • niskiej inflacji i spadku stóp procentowych, 
 • rozporządzeniu RM dotyczącego możliwości uzyskania zaliczek w wysokości do 20% wartości kontraktów infrastrukturalnych,
 • utrzymującym się popytu krajowego, 
 • coraz łatwiejszym pozyskiwaniem cennej kadry dla realizacji krajowych projektów inwestycyjnych w związku z powrotami części Polaków z emigracji zarobkowej.

- Nie należy jednak zapominać, że w nadchodzącym okresie będziemy mieli do czynienia z rynkiem trudnym, na którym szczególnie małe i średnie firmy będą narażone na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i mogą napotykać problemy. Widoczne to jest wyraźnie np. w sektorze deweloperskim. Jesteśmy gotowi rozszerzać współpracę z tymi firmami, stanowiąc dla nich źródło zleceń, które pojawiają się wraz z podpisywanymi sukcesywnie przez Polimex-Mostostal nowymi kontraktami. Współpraca ta jest tym bardziej oczekiwana, że samodzielnie nie będziemy mogli realizować 100% zamówień. W efekcie Polimex-Mostostal będzie starał się stwarzać małym i średnim przedsiębiorstwom budowlanym możliwości wspólnego przeciwstawiania się trudnościom wynikającym ze spowolnienia gospodarczego, z którym mamy do czynienia - mówi Konrad Jaskóła. - Prowadzenie firmy w oparciu o dotychczasowy model działalności będzie coraz trudniejsze. Wynika stąd potrzeba rozważenia możliwości objęcia przez spółkę tzw. funkcji operatorskich, które będą wieloletnim biznesem o satysfakcjonującej rentowności np. w sektorze energetyki czy też w infrastrukturze komunikacyjnej. W efekcie uzyskamy dalsze, korzystne zdywersyfikowanie działalności. Takie podejście do własnego rozwoju stosują z powodzeniem firmy podobne do naszej w innych krajach. Np., gdy kończył się boom inwestycyjny w Hiszpanii, tamtejsze koncerny zdecydowały się na podjęcie funkcji operatorskich i obsługują m.in. lotniska, linie powietrzne czy infrastrukturę kolejową.
Rozwijając tę koncepcję Polimex-Mostostal, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce SA, Tauron Polska Energia SA (Tauron) podpisały w dniu 30 kwietnia 2009 r. list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię na bazie gazu ziemnego oraz modernizacji istniejącej elektrociepłowni o mocy 65 MW, na terenie ZAT. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Polimex-Mostostal SA obejmie następujące zadania: opracowanie koncepcji i założeń technicznych, przygotowanie wariantów finansowania inwestycji, ewentualną realizację planowanej inwestycji i modernizacji, ewentualne objęcie funkcji operatora nowej elektrociepłowni. 

- Pomimo relatywnie dobrej sytuacji finansowej prowadzimy systemowe działania dla obniżenia kosztów jak również, z drugiej strony, planujemy dalszy rozwój firmy. Takie podejście ma na celu stabilizowanie i dalsze zwiększanie wartość spółki. W działalności uwzględniamy m.in.: dalszą optymalizację kosztów i poprawę rentowności kontraktów, przyspieszenie procesu restrukturyzacji Grupy, kontynuację rozpoczętych inwestycji w rozwój organiczny, potencjalnie akwizycję nowych firm. Dobra sytuacja finansowa wynika m.in. z podpisanych umów oraz korzystnych relacji z wieloma współpracującymi bankami. Celem naszym jest dalszy dynamiczny rozwój Grupy wraz z poprawą rentowności, jak również obniżaniem ryzyka działalności operacyjnej. Dbamy o rentowność zawieranych kontraktów i w ciągu 2-3 lat zakładamy sukcesywny wzrost rentowności netto - podsumowuje prezes Jaskóła.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej