Bez pozwoleń - kiedy i od kiedy?

2009-03-10 11:37
Olgierd Roman Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Olgierd Roman Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Rozmowa z Olgierdem Romanem Dziekońskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Sejm 12 lutego przyjął nowelizację Prawa budowlanego, czyli co będzie można budować bez pozwolenia, a na jakie obiekty będą one nadal obowiązywać?
Przyjęty przez Sejm 12 lutego projekt nowelizacji Prawa budowlanego jest rezultatem prac Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Te prace wykorzystały w znaczącym stopniu to, co było przedłożeniem Komisji „Przyjazne Państwo”, ale również w dosyć znaczącym stopniu zakres propozycji, które zostały zawarte w opublikowanym projekcie rządowym.
Formuła budowania bez pozwolenia na budowę oznacza, że każdy ma prawo zgłosić swój projekt budowlany. Projekt ten musi być sporządzony przez osobę uprawnioną i trzeba mieć prawo dysponowania terenem. Natomiast nowe będzie to, że organ będzie mógł przyjąć ten projekt budowlany w trybie zgłoszenia i w wielu wypadkach nie potrzeby wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku nie będzie można blokować inwestycji protestami stron, co oczywiście zmniejsza uciążliwość związaną z odwołaniami. Ale jeżeli projektowany obiekt budowlany będzie - w świetle środowiskowych dyrektyw europejskich - oddziaływał na środowisko, zgłoszenie będzie musiało być zakończone decyzją administracyjną. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. To wynika z wymogów prawa europejskiego. Tym samym strony będą mogły uczestniczyć w tym postępowaniu - szczególnie strony, które reprezentują interesy środowiska naturalnego i organizacje społeczne.

Czy rzeczywiście nowe procedury ułatwią inwestorom rozpoczęcie budowy i zmniejszą biurokrację związaną z przygotowaniem inwestycji? Jak to teraz będzie funkcjonować?
Tak często kwestionowana biurokracja, ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa w procesie budowy. W tym momencie bezpieczeństwo procesów budowy przesuwamy w istotny sposób na jej uczestników. Jednak wszyscy musimy mieć świadomość tego, że naruszenia prawa budowlanego będą w dalszym ciągu ścigane. To nie jest tak, że będzie można teraz robić co się chce, jak się chce i gdzie się chce. Z formuły kontroli "prewencyjnej" przechodzimy na formułę kontroli "następczej" - co wcale nie zmieni formy egzekucji. Samowole budowlane i inne naruszenia przepisów będą ścigane. Nie należy sądzić, że nowelizacja będzie powodowała pełną swobodę. Przepisy i zasady wynikające z ustaleń planów miejscowych, czy decyzji o warunkach zabudowy, a także przepisy techniczne w budownictwie będą musiały być stosowane. To, co można w tym zakresie nazwać biurokracją - będzie nadal istnieć.
Z tym, że w większości przypadków nie będzie konieczności "dyskutowania" ponownie z sąsiadami, ponieważ nie będą oni uczestniczyli jako strony w procesie rejestracji zamierzenia budowlanego. Sąsiedzi jako strony mogą już wcześniej uczestniczyć w procesie planowania inwestycji: na etapie planowania - sporządzania planu miejscowego, bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Warto zauważyć, że nie będzie konieczność uzyskiwania od dostawców oświadczeń o dostawach mediów. Nie znaczy to wcale, że po zakończeniu budowy obiekt może być oddany do użytkowania, bez odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Przechodzimy z formuły działań „prewencyjnych” na formułę kontroli "następczej" zakładając świadome uczestniczenie w procedurze inwestorów, projektantów i wykonawców.

Czy przyjęta nowelizacja dotyczyła wyłącznie likwidacji pozwoleń na budowę? A co z pozwoleniami na użytkowanie obiektu?
Przyjęta nowelizacja dotyczy również pozwoleń na użytkowanie obiektów. Tu także przyjęto formułę zgłoszenia.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?
Zgodnie z przyjętym projektem przepisy będą obowiązywać w 6 miesięcy od publikacji, ale w tej chwili w Senacie propozycje poselskie mogą ulec doprecyzowaniu i zmianom.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej