Jak dobierać i montować nawiewniki okienne? Nowe funkcje nawiewników okiennych

2019-11-12 1:00
Nawiewniki okienne
Autor: Piotr Mastalerz Nowoczesne nawiewniki okienne umożliwiają nie tylko przepływ powietrza do pomieszczeń, ale również wg zapewnień producentów skutecznie je oczyszczają z alergenów i smogu, a także tłumią hałas

Nawiewniki okienne zapewniają właściwy dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń z wywiewem grawitacyjnym, wentylacją mechaniczną wywiewną oraz wentylacją hybrydową. Obecnie produkowane, nowoczesne nawiewniki okienne mają jeszcze inne ważne funkcje - skutecznie oczyszczają powietrze z alergenów, a także smogu. Jaka jest skuteczność działania takich nawiewników okiennych? Jak się montuje nawiewniki antysmogowe?

Nawiewniki okienne - podstawowa funkcja

Nawiewniki okienne, nazywane również nawietrzakami, to niewielkie urządzenia montowane na szczelinach w górnej części ramy okna lub też bez frezowania szczelin – pomiędzy górną częścią ramy okna, a nadprożem. Podstawową funkcją nawiewników okiennych jest zapewnienie kontrolowanego przepływu powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń. Nawiewniki okienne to urządzenia działające automatycznie.

Nawiewniki okienne stosuje się w budynkach z wentylacją grawitacyjną, mechaniczną wywiewną oraz wentylacją hybrydową.

3 rodzaje nawiewników okiennych

1. Nawiewniki okienne tzw. ciśnieniowe -  sterowane automatycznie różnicą ciśnień - jeśli różnica ciśnień przekroczy pewną wartość charakterystyczną dla danego nawiewnika, to ruch elementu aktywnego powoduje ograniczanie wielkości strumienia powietrza przepływającego przez nawiewnik. Dzięki temu nawiewnik ogranicza nadmierną wymianę powietrza.

2. Nawiewniki okienne higrosterowane - działają w oparciu o wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Mechanizm regulatora jest oparty na higrometrze – precyzyjnym urządzeniu, które mierzy wilgotność względną w pomieszczeniu i steruje przepływem powietrza, dostosowując wydajność systemu wentylacji do poziomu wilgotności.

3. Nawiewniki okienne dwusystemowe - łączą zasadę działania obu ww. nawiewników okiennych – sterowane różnicą ciśnień, jak i pomiarem wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Nawiewniki okienne - wytyczne prawne
  • Podstawowym aktem prawnym obligującym do stosowania nawiewników jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 2018 r) paragraf. 155.3. Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami zawartymi Polskiej Normie PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.
  • Nawiewników powietrza nie należy montować w budynkach z wentylacją z odzyskiem ciepła oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną, która zapewnia odpowiedni dopływ powietrza.
  • Okna z nawiewnikami należy montować w budynkach termomodernizowanych z wentylacją grawitacyjną.

Wentylacja, czyli usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń mieszkalnych, a dostarczanie świeżego jest niezbędna dla zachowania odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń. Problem w tym, że obecnie coraz częściej trudno jest mówić o świeżym i czystym powietrzu zewnętrznym, zwłaszcza w niektórych rejonach w czasie sezonu grzewczego.

Nawiewniki okienne antysmogowe i antyalergiczne

Ponieważ przez nawiewniki okienne przedostaje się do wnętrza powietrze z zewnątrz, to dobra okazja, aby je odpowiednio filtrowały. Na rynku dostępne są już nowoczesne nawiewniki antysmogowe i jednocześnie antyalergiczne, wyposażone w odpowiednie filtry powietrza (np. filtr węglowy). Filtr umieszczony jest w zewnętrznym elemencie nawiewnika – czerpni. Zatrzymuje do 80% pyłu PM2.5 i do 99% pyłu PM10, a także ponad 99% alergenów. Nawiewniki antysmogowe zatrzymują też pyły węglowe, cementowe i przemysłowe, pyłki i zarodniki roślin, a także roztocza i większe bakterie, a nawet zapachy. Co ważne, taki nawiewnik filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza.

Nawiewniki okienne antysmogowe wspomagają działanie oczyszczaczy powietrza. Dzięki wstępnej filtracji oczyszczacz potrzebuje mniej czasu na oczyszczenie powietrza wewnątrz, a jego filtr mniej się zużywa.

nawiewnik antysmogowy
Autor: Brevis Nawiewnik okienny antysmogowy - zasada działania

Nawiewniki okienne montaż

Według Polskiej Normy PN-83/B-03430, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. nawiewnik powinien być zamontowany w górnej części okna na wysokości co najmniej 180 cm ponad poziomem podłogi. Takie umiejscowienie korzystnie wpływa na komfort termiczny.  Nawiewniki powinny być instalowane przede wszystkim w sypialniach oraz w kuchni. Nie należy ich natomiast montować w łazience - tu również chodzi o komfort termiczny.

Nawiewniki okienne można montować praktycznie w każdego typu oknach: PVC, aluminiowych, także drewnianych. Montaż nawiewników wymaga frezowania w oknach niewielkich otworów, pełniących funkcję kanału łączącego element zewnętrzny nawiewnika – czerpnię z elementem wewnętrznym – regulatorem. Okna i drzwi aluminiowe wymagają przygotowania szczelin już na etapie produkcji. Aby uniknąć uszkodzenia okna podczas montażu nawiewnika, należy upewnić się, że ma już ono odpowiednie szczeliny wykonane przez producenta.

Nawiewniki okienne bez frezowania

Na rynku dostępne są też nawiewniki okienne, które nie wymagają frezowania szczelin. Kanał przelotowy tego rodzaju nawiewników znajduje się pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem. bez ingerencji w konstrukcję ramy okna. Montaż nawiewnika odbywa się wówczas bez ingerencji w konstrukcję ramy okna. Dzięki temu nadają się do montażu tak naprawdę we wszystkich rodzajach okien, w tym również w wielkogabarytowych drzwiach podnoszono-przesuwnych typu HS oraz okien z roletą zewnętrzną, coraz częściej wykorzystywanych w nowym budownictwie. Rozwiązanie to przeznaczone jest do nowych okien - nawiewnik montowany jest razem z oknem.

Jak działa nawiewnik okienny antysmogowy?

Nawiewniki okienne a straty ciepła

Nawiewniki okienne nie powodują strat ciepła i mogą być stosowane niezależnie od temperatury na zewnątrz. Tak naprawdę sprawdzają się właśnie zimą, w sezonie grzewczym. Eliminują potrzebę tradycyjnego wietrzenia pomieszczeń przez otwieranie okien, które to właśnie generuje straty ciepła i powoduje wnikanie do wnętrza zanieczyszczonego powietrza. Nawiewniki okienne automatycznie kontrolują wymianę powietrza. W żaden sposób powietrze wnikające do pomieszczeń nie wychładza ich. Taka kontrolowana wentylacja dopasowuje wymianę powietrza do potrzeb, ogranicza wydatki energetyczne, wynikające z konieczności dogrzewania chłodnego powietrza z zewnątrz. 

Nawiewniki okienne ceny

Nawiewniki okienne ciśnieniowe kosztują już od 55 zł. Za bardziej zaawansowane techniczne nawiewniki okienne, np. antysmogowe trzeba zapłacić około 170 zł, za akustyczne - 130 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej