Dofinansowanie do wymiany okien w bloku 2024 - jak dostać? Komu przysługuje?

2024-07-03 10:06
Wymiana okien w bloku
Autor: Getty Images Dzięki wymienieniu okien na nowe można zmniejszyc koszty ogrzewania mieszkania. Skąd wziąć na to pieniądze

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - czy jest możliwe w 2024? Trwa powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych. Czy osoby mieszkające w bloku też mogą skorzystać z dofinansowania do wymiany okien? Gdzie szukać pieniędzy na wymianę okien w bloku?

Spis treści

 1. Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - pogramy remontowe
 2. Program Termo: premie i granty termomodernizacyjne
 3. Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - program Ciepłe mieszkanie
 4. Najpierw nowe ogrzewanie, potem wymiana okien
 5. Program Ciepłe mieszkanie: czego dotyczy dofinansowanie?
 6. Ile można dostać na wymianę okien w bloku?
 7. Wyższe dopłaty w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
 8. Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany okien w bloku

Żeby zmniejszyć wydatki na wymianę okien, mieszkańcy budynków wielorodzinnych, np. bloków, mogą skorzystać z pomocy finansowej w sposób pośredni – za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty, a także gminy.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - pogramy remontowe

Trwa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przeprowadzana w ramach funduszy remontowych spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych Bardzo często było to ocieplenie budynku połączone z wymianą okien. Jednak standard termomodernizacyjny sprzed ponad 20 lat jest daleki od obecnie obowiązującego. Okna zamontowane ponad 20 lat temu kwalifikują się do wymiany, przede wszystkim ze względu na to, że nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjnych. Nie chronią przed ucieczką ciepła, a ponadto mogą być zniszczone, uszkodzone mechanicznie, nieszczelne. Warto je wymienić na takie, które spełniają wymogi obowiązujące od 2021 r.

Zarządcy budynków mogą ogłosić wymianę okien i zbierać na ten cel środki w ramach funduszy remontowych. Sposób podziału finansowania między spółdzielnię i właścicieli mieszkań jest ustalany w regulaminie wymiany okien. Spółdzielnie i wspólnoty mogą ubiegać się o środki na inwestycje z funduszy termomodernizacyjnych i remontowych obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Termo.

Program Termo: premie i granty termomodernizacyjne

W ramach trwającego już wiele lat programu Termo spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie termomodernizacji lub remontu budynku, obejmujących m.in. wymianę okien. W tych programach jest wymagane uzyskanie kredytu, a dofinansowanie jest przeznaczone na częściową jego spłatę. Przedsięwzięcie realizuje właściciel lub zarządca budynku, ale inicjatorem mogą być mieszkańcy, bo w ich interesie jest obniżenie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego. Sposób rozliczenia kosztów z właścicielami poszczególnych mieszkań jest indywidualny dla każdej inwestycji.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku - program Ciepłe mieszkanie

Z tego programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dofinansowanie można uzyskać za pośrednictwem gminy, która wcześniej musi podpisać umowę z odpowiednim miejscowo Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór gmin do programu już się zakończył.

Najpierw nowe ogrzewanie, potem wymiana okien

Celem programu Ciepłe mieszkanie jest w pierwszej kolejności wymiana starych urządzeń grzewczych i instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej na nowoczesne. Warunkiem uzyskania dofinansowania do wymiany okien jest to, że w budynku “wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem”. Jeśli budynek może zostać podłączony do sieci miejskiej, to w pierwszej kolejności to powinno zostać wykonane.

Program Ciepłe mieszkanie: czego dotyczy dofinansowanie?

W ramach programu Ciepłe mieszkanie można uzyskać dofinansowanie wymiany (koszty zakupu i montażu oraz wykonania niezbędnych prac budowlanych) okien elewacyjnych, połaciowych, drzwi balkonowych oraz przeszkleń nieotwieranych.

Ile można dostać na wymianę okien w bloku?

Wielkość dofinansowania na 1 lokal mieszkalny zależy od wysokości dotacji uzyskanej z WFOŚiGW. Generalne założenia programu przewidują 3 progi zależnie od dochodów beneficjentów końcowych.

 • Próg podstawowy: dochód roczny do 135 000 zł,

dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 500 zł.

 • Próg podwyższony: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 27 500 zł.

 • Próg najwyższy: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 41 000 zł,

Wyższe dopłaty w gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu

Wraz z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie jest publikowana lista gmin na terenie kraju, w których jest najbardziej zanieczyszczone powietrze. W tych gminach przysługuje wyższe dofinansowanie. Wynosi ono:

 • próg podstawowy – do 35% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 19 000 zł,
 • próg podwyższony - do 65% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 29 000 zł,
 • próg najwyższy - do 95% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 43 900 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany okien w bloku

I tura naboru do zawierania umów między WFOŚiGW a gminami trwała do 31 grudnia 2022 r, II tura została zakończona w 2024 r. W bieżącym roku w wielu miastach i gminach są ogłaszane albo mogą jeszcze trwać nabory wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli właścicieli mieszkań, uruchomione na podstawie tych umów. Informacji o ogłoszeniu naboru wniosków do programu Ciepłe mieszkanie należy szukać na stronach internetowych gmin lub w ich Biuletynach Informacji Publicznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej