Zawór mieszający w instalacji ogrzewania podłogowego. Jak działa zawór mieszający? Jak stosować?

2019-08-06 13:23 na podstawie materiałów firmy ESBE
zawór RTL
Autor: gettyimages Połączenie instalacji grzejnikowej z ogrzewaniem podłogowym wymaga zastosowania odpowiedniego zaworu mieszającego

Zawór mieszający to ważny element w przypadku współpracujących ze sobą instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego, a to dość popularne rozwiązanie. Zadaniem zaworu mieszającego jest przygotowanie, a dokładnie zmieszanie wody zarówno dla jednej, jak i drugiej instalacji, które wymagają różnych temperatur zasilania. Jaka jest zasada działania zaworu mieszającego?

Po co zawór mieszający?

Instalacja grzejnikowa jest rodzajem ogrzewania wysokotemperaturowego, natomiast instalacja z ogrzewaniem podłogowym - niskotemperaturowym. Obie zasilane są z jednego źródła ciepła wodą grzewczą o wysokiej temperaturze. Stąd instalacja podłogowa wymaga zastosowania zaworów mieszających, których zadaniem jest obniżenie temperatury, tzw. podmieszanie czynnika grzewczego na zasilaniu obiegów podłogowych.

W instalacjach z ogrzewaniem podłogowym wodnym z zaworem mieszającym wykorzystywany jest czynnik roboczy z przewodu powrotnego i częściowo tylko czynnik zasilający o wysokiej temperaturze. Takie rozwiązanie zapewnia, że ciecz robocza ma taką temperaturę jakiej wymaga instalacja, uwzględniając przy tym wymagania użytkownika. Temperatura regulowana jest na wejściu pętli ogrzewania podłogowego, dzięki czemu instalacja jest dobrze zabezpieczona przed przekroczeniem temperatury zasilania.

W instalacji ogrzewania podłogowego mieszanie może odbywać się w oparciu o termostatyczny zawór mieszający oraz trójdrogowy zawór mieszający. O zastosowaniu konkretnego rozwiązania decydują oczekiwania użytkowników w zakresie sterowania instalacją.

zawór mieszający termostatyczny
Autor: ESBE Zastosowanie zaworu mieszającego termostatycznego
Ważne

Każdy obieg ogrzewania podłogowego wymaga odrębnego zaworu mieszającego, pompy obiegowej i czujnika temperatury czynnika grzewczego, gdyż parametry pracy układu zależą od przeznaczenia pomieszczenia (wyższe w łazience, niższe w salonie, sypialni, holu). Umożliwia to na pełną regulację temperatury, a nawet czasowe wyłączenie danego obiegu z użytkowania.

Termostatyczny zawór mieszający
Autor: ESBE Termostatyczny zawór mieszający zapewnia zmieszanie zasilającego czynnika grzewczego z czynnikiem powrotnym

Rozwiązania instalacyjne z zaworem mieszającym

Zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego

Termostatyczny zawór mieszający zapewnia mieszanie zasilającego czynnika grzewczego z czynnikiem powrotnym. Przygotowaną w ten sposób wodę tłoczy pompa, przekazując do rozdzielacza ogrzewania podłogowego. To właśnie w rozdzielaczu dzięki zaworom regulacyjnym z przepływomierzami ustawiany jest równomierny przepływ w poszczególnych pętlach ogrzewania. Za pomocą termostatycznego zaworu mieszającego ustawia się odpowiednią temperaturę dla instalacji podłogowej. Dla dokładniejszej regulacji instalacji płaszczyznowych często stosowane są regulatory pokojowe wysyłające sygnał do siłowników elektrycznych, sterujących pracą zaworów w rozdzielaczu

Zastosowanie zaworu mieszającego z siłownikiem lub sterownikiem

W przypadku gdy mieszanie będzie sterowane automatycznie, warto zastosować zawory ESBE serii VRG130 wyposażone w siłowniki serii ARA600 lub sterowniki zintegrowane z siłownikami. Zawory VRG130 to trójdrogowe zawory mieszające wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu. Seria VRG dostępna jest w rozmiarach DN15-50, z różnymi rodzajami przyłączy i szerokim zakresem przepływów.

zawory
Autor: ESBE W przypadku zmieszania sterowanego automatyką warto zastosować zawory wyposażone w siłowniki lub sterowniki zintegrowane z siłownikami

Siłowniki do zaworów mieszających

W tym przypadku polecane są siłowniki serii ARA600 z sygnałem proporcjonalnym i regulacją w całym zakresie pracy siłownika. Siłownikiem steruje napięciowy lub prądowy sygnał, co zapewnia precyzyjną kontrolę pracy zarówno siłownika, jak i zaworu przy sterowaniu bardziej zaawansowanymi układami automatyki.

Sterowniki

Do sterowania pracą siłowników niezbędne są sterowniki. Możliwe jest stosowanie rozdzielonych urządzeń, jednak dużym uznaniem cieszą się zintegrowane sterowniki z siłownikami, przeznaczone do regulacji stałotemperaturowej (5 - 95°C). Z oferty firmy ESBE wybrać można w tym zakresie chociażby urządzenia serii CRA110.

Produkty te sprawdzają się zwłaszcza w instalacjach wymagających stałej temperatury wody. Temperatura jest ustawiana za pomocą prostego w obsłudze interfejsu z przyciskami i wyświetlaczem. Tego rodzaju sterownik z obrotowym zaworem trójdrogowym może stanowić alternatywę dla termostatycznych zaworów mieszających w zakresach przepływów dla nich niedostępnych.

Trzeba wiedzieć

Parametry techniczne zaworu mieszającego powinien zawierać projekt instalacji grzewczej, a jego montaż powinien przeprowadzić instalator z uprawnieniami.

Warto zwrócić uwagę na urządzenia serii CRA150. Są to zintegrowane siłowniki i sterowniki stałotemperaturowe. Spektrum zastosowania urządzeń tego typu obejmuje przede wszystkim instalacje łączące funkcje ogrzewania i chłodzenia w ramach tego samego obiegu. Praca sterownika może odbywać się w dwóch trybach.

  • pierwszy to np. ogrzewanie, zatem miesza się gorąca woda z wodą powrotną, uwzględniając zadaną temperaturę,
  • drugi może obejmować chłodzenie aktywowane sygnałem zewnętrznym. W momencie aktywacji sterownik zmieni kierunek pracy, po czym zostanie zmieszana zimna woda z wodą powrotną z uwzględnieniem alternatywnej nastawy temperatury. Jest to dobre rozwiązanie dla układów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, zasilanych z tego samego źródła – np. pompy ciepła.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla układów ogrzewania podłogowego może być sterownik regulujący temperaturę wewnątrz pomieszczeń – CRB120. Dzięki zintegrowanemu w bezprzewodowym module pokojowym czujnikowi temperatury można sterować parametrami zasilania bez konieczności stosowania dodatkowych siłowników na belkach rozdzielaczy. Sterownik odpowiednio dobierając temperaturę zasilania pętli ogrzewania podłogowego, będzie utrzymywał właściwą temperaturę wewnątrz budynku.

Partnerzy

Firma ESBE działa od ponad 100 lat w całej Europie. Specjalizacją firmy jest ogrzewanie i chłodzenie w systemach z obiegiem wymuszonym dla małych budynków, głównie zawory i siłowniki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej