Czujka multisensorowa nowej generacji

2007-10-31 14:07

Czujka MTD533 może pracować w dowolnie zaprogramowanym trybie pracy - oddzielnie jako czujka optyczna, nadmiarowo-różniczkowa czujka temperatury lub czujka dualna nowej genaracji. Prawdziwym przełomem w sposobie wykrywania przez nią dymu jest zastosowanie technologii CUBUS Nivellierung.

Detektor MTD 533 jest jednym z najważniejszych komponentów systemu Integral Evolution.
Dzięki doskonałym współczynnikom rozproszenia światła oraz nowoczesnej technice detekcji, czujka wykrywa dym we wczesnym stadium pożaru. Jednak nie każdy pożar można zasygnalizować na podstawie dymu -niektóre zdarzenia rozpoznawane są wyłącznie na podstawie zmiany temperatury. Czujka porównując temperaturę otoczenia i szybkość jej wzrostu reaguje natychmiast na wykryte zdarzenia. W unikalny sposób łączy w decyzyjnym układzie logicznym sygnały powiązane z pojawieniem się dymu i wzrostem temperatury, wykrywając jedynie rzeczywiste zdarzenia pożarowe. Wyklucza to niemal całkowicie ryzyko alarmów fałszywych.

 

Zastosowany kąt rozproszenia promienia świetlnego (90oC) potwierdza w licznych testach oraz w praktyce najlepsze właściwości detekcji.
Dzięki zastosowaniu tak precyzyjnej optyki pomiarowej czujka zapewnia najwyższe bezpieczeństwo oraz spełnia wymogi stawiane inteligentnym układom decyzyjnym.
Zastosowane algorytmy współdziałania obydwu sensorów, pozwalają na dynamiczną ocenę sygnału, interaktywną komunikację oraz dopasowanie do warunków otoczenia. W ten sposób czujka jest w stanie samodzielnie podjąć decyzje, czy konieczna jest reakcja służb ratowniczych i przekazać tę informację do centrali sygnalizacji pożarowej.

Stałe bezpieczeństwo pracy dzięki bieżącej autokontroli. Czujka regularnie kontroluje i nadzoruje wszystkie parametry własnej pracy. Centrala sygnalizacji pożarowej informowana jest nawet o najmniejszym odchyleniu od wartości żądanych dla normalnego trybu roboczego. Zapewnia to bezpieczeństwo eksploatacji, pełną przejrzystość gotowości funkcyjnych wszystkich czujek w pętli oraz monitorowanie zdarzeń systemowych.

Procedura autokontroli przeprowadzana jest przez czujkę jeden raz na sekundę. Nawet w stanie odłączenia gotowa jest do pracy oraz przekazania sygnału alarmowego. Jeśli czujka w stanie odłączenia wysłała alarm do centrali sygnalizacji pożarowej, wówczas sygnał ten służy jedynie do uruchomienia procedur sterujących związanych z uformowaniem stref pożarowych np. zamknięcie drzwi pożarowych. W tym przypadku centrala nie wysyła alarmu do straży pożarowej.

Czujka jest szczególnie odporna na wpływ środowiska. Stan zabrudzenia kontrolowany jest na bieżąco, a moment powstania potencjalnego krytycznego zanieczyszczenia przekazywany jest do systemu. Zmiany sygnału uwarunkowane np. zakurzeniem kompensowane są automatycznie w dopuszczalnych przez system granicach. Czujka natychmiast melduje o konieczności wykonania prac konserwacyjnych w związku z jej zanieczyszczeniem.

Szybki czas reakcji dzięki zoptymalizowanemu kształtowi komory detekcyjnej/procesom detekcji. Wszystko to dzięki nowatorskiej budowie - zastosowano nową komorę detekcyjną oraz procedury detekcji. Charakterystyka temperaturowa została precyzyjnie wyrównana. Potrafi ona rozróżnić, czy chodzi o krótkotrwały, fałszywy alarm, czy też o niebezpieczne zdarzenie, wymagające podjęcia natychmiastowych środków zaradczych.

Innowacyjna technologia CUBUS Nivellierung, co oznacza, że w odróżnieniu od dotychczasowych urządzeń czujka dopasowuje się do otoczenia. Podczas automatycznego "trybu uczenia się" mierzy najwyższą bezwzględną temperaturę oraz czystość powietrza. Wówczas samoczynnie ustawia własną czułość dopasowaną do warunków panujących w otoczeniu. W ten sposób następuje interaktywne ustawienie progu zadziałania dla rozpoznania dymu lub zwiększonej temperatury. Dzięki tej opcji można uniknąć fałszywych i mylnych alarmów.

Kompatybilność wprzód i wstecz - czujka może być stosowana nie tylko w istniejących systemach Schrack Seconet. Już dziś została opracowana tak, że będzie ją można zastosować w przyszłych generacjach central oraz zintegrowana z przyszłymi technologiami detekcji bez żadnej modyfikacji.

MTD 533 może być szybko uruchomiona a później bardzo łatwo eksploatowana. Przyłączana jest do systemu na podstawie swojego indywidualnego adresu (matrycowy kod kreskowy 2D). System od razu rozpoznaje, jaki nowy element został do niego przyłączony. Gdy czujka jest wymieniana, wówczas nowe urządzenie otrzymuje istniejący już adres. Jeśli zwiększana jest liczba detektorów to w prosty sposób przypisywane są nowym, dodatkowym detektorom nowe adresy z listy.

Plug and play - funkcja ta ma ogromne znaczenie w przypadku rozbudowy systemu oraz wymiany czujek. Dzięki bardzo szybkiej procedurze uruchamiania, MTD 533 uruchamiana jest trzy razy szybciej niż standardowe czujki.

Czujkę przyłącza się do pętli dozorowej. Dzięki oprogramowaniu, czujki z różnych pętli dozorowych mogą zostać zaprogramowane do realizacji zabezpieczenia jednego, wspólnego celu. W ten sposób tworzy się dodatkowe, wirtualne pętle, zwiększając elastyczność systemu i jednocześnie obniżając koszty instalacji. Projektowanie, instalacja wirtualnych pętli oraz ich programowanie mogą być przeprowadzane szybko i sprawnie, ale wszystkie te czynności można przeprowadzić w późniejszym okresie eksploatacji.

Czujka produkowana jest z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych oraz za pomocą bezołowiowej techniki łączenia. Dostępna jest w kolorach czarnym i białym (na zamówienie - w kolorach z palety RAL).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej