Bezpieczeństwo pracy na wysokości

2007-09-28 3:32

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2007 r. liczba poszkodowanych w wypadkach w budownictwie wzrosła o jedną czwartą w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Najczęstszym źródłem niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. Do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku niezbędnych zabezpieczeń i elementarnych środków ochrony osobistej, takich jak: szelki bezpieczeństwa, linki czy amortyzatory.
Upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. Badania okoliczności tych zdarzeń wskazują, że poza brakiem niezbędnego sprzętu zabezpieczającego, najczęstszymi przyczynami są pośpiech, brak profesjonalnego przygotowania pracowników, lekceważenie przepisów oraz niewłaściwa organizacja i nadzór prac.
Każdy przedsiębiorca budowlany, realizujący prace szczególnie niebezpieczne, ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie środki zabezpieczające, wyposażyć ich w środki dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz przeszkolić w zakresie posługiwania się nimi. Wśród podstawowych środków ochrony indywidualnej znajdują się m.in. szelki bezpieczeństwa, linki, urządzenia do opuszczania, urządzenia samozaciskowe, amortyzatory bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, trójnogi czy zatrzaśniki.

Szelki bezpieczeństwa S-5
Szelki bezpieczeństwa stosowane jako uprząż są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Szelki odpowiednio dopasowane do ciała człowieka zatrzymują go przed. Zapobiegają obrażeniom wewnętrznym oraz uszkodzeniom kręgosłupa. Są zgodne z normą PN-EN 361 oraz mają certyfikat europejski CE.

Linka bezpieczeństwa OLR-A
Linka bezpieczeństwa stanowi wraz z amortyzatorem składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Długość maksymalna linki wynosi 2 m. Linki są zgodne z normą z PN-EN 354. Urządzenia mają certyfikat europejski CE.

Amortyzator z zatrzaśnikiem AS136
Podczas upadku automatycznie zaciska się na linie, powstrzymując spadanie. Urządzenia są zgodne z normą PN-EN 355, mają certyfikat europejski CE.

Urządzenie samohamowne AD 1000
Urządzenia samohamowne są przeznaczone dla stanowisk pracy, które wymagają przemieszczania się użytkownika w kierunku pionowym. Najważniejszymi zaletami ich stosowania są: ograniczenie do bezpiecznej dla człowieka wartości siły działającej na klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa oraz zredukowanie do minimum drogi swobodnego spadania człowieka. Amortyzatory są zgodne z normą PN-EN 360 oraz mają certyfikat europejski CE.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości
Autor: brak danych

Z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników podczas robót na wysokości (MPiPS w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczyło prace na wysokości do prac szczególnie niebezpiecznych) należy zachowywać wyjątkowe środki ostrożności. Prace te wymagają wzmożonej troski o właściwą ich organizację oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ale przede wszystkim należy zadbać o stosowane narzędzi ochrony indywidualnej dla pracowników, niezależnie od ich woli i decyzji.
Skuteczność sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, uwarunkowana jest przede wszystkim właściwym doborem zabezpieczeń ze względu na specyfikę i warunki w jakich wykonywana jest praca oraz umiejętnościami posługiwania się pracowników przydzielonym sprzętem. Dlatego też każdy przedsiębiorca prowadzący prace na wysokości ma obowiązek przeprowadzić szkolenia BHP oraz zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami.
Każdego roku Państwowa Inspekcja Pracy przedstawia wyniki z kontroli przeprowadzonych na budowach, które pokazują, że najczęściej wypadkom ulegają pracownicy budowlani. W całym 2006 r. w wyniku wypadków na budowie poszkodowane zostały 553 osoby (w tym 130 śmiertelnie, a 195 doznało ciężkich obrażeń ciała). Ponadto inspektorzy wydali ponad 4 tys. decyzji wstrzymania robót.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej