Murowanie z silikatów. 6 etapów murowania z silikatów

2020-01-23 8:32
Murowanie bloczków silikatowych
Autor: Stowarzyszenie "Białe murowanie" Murowanie z silikatów. Rozwinięcie sznurka murarskiego umożliwia sprawniejsze uzupełnienie warstwy muru

Bloczki silikatowe to materiały budowlane o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej i cieplnej. Aby jednak spełniały swoje właściwości, ważna jest technika murowania bloczków. Jak murować z silikatów krok po kroku?

Jak murować z silikatów?

Zagadnienie dotyczące wznoszenia przegród murowych, w tym z silikatów, zwykle podzielone jest na dwie części: murowanie warstwy pierwszej oraz kolejnych. Dokładność i poprawność wykonania pierwszej z nich ma wpływ zarówno na jakość muru z bloczków silikatowych, jak i szybkość prowadzenia dalszych prac murarskich.
Jeżeli wznosi się go na ścianie, ławie fundamentowej lub jest ścianą parteru w budynku niepodpiwniczonym, należy pamiętać o ułożeniu odpowiedniej warstwy izolacji poziomej.

6 etapów murowania z silikatów

1. Prace murarskie z silikatami rozpoczyna się od wytyczenia osi ścian oraz wykonania niwelacji (ustalenia najwyższego i najniższego punktu podłoża). Niezależnie od tego, czy przegroda z bloczków silikatowych będzie wznoszona z użyciem zaprawy cienkowarstwowej, czy tradycyjnej, bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (grubości ok. 10 mm) o konsystencji uniemożliwiającej osiadanie elementów silikatowych pod własnym ciężarem.

Silikaty - trwałość materiału budowlanego

Silikaty należą do materiałów bardzo trwałych. Szacuje się, że wybudowane ściany z silikatów przetrwają w dobrym stanie 100 lat, zwłaszcza że po zbudowaniu drobiny wapna wchodzą w reakcję z dwutlenkiem węgla zawartym w atmosferze, co powoduje, że cegły lub bloczki twardnieją.

silikaty - murowanie
Autor: Stowarzyszenie "Białe murowanie" Prace murarskie z silikatami należy zacząć od wytyczenia osi ścian. Ważne jest też dokładne wypoziomowanie bloczków

2. Kolejny etap to ustawienie pojedynczego bloczka silikatowego połówkowego w najwyższym narożniku, do którego następnie dostawiany jest bloczek podstawowy (pełnej długości). Analogiczne działanie wykonuje się dla pozostałych narożników z silikatów (każdorazowo kontrolując wysokość górnej płaszczyzny bloczków w odniesieniu do pierwszego narożnika).

Mur z silikatów
Autor: Stowarzyszenie "Białe murowanie" Wznoszenie muru z silikatów rozpoczynamy od ustawienia w narożniku pierwszej warstwy elementu połówkowego

3. Po ustabilizowaniu wszystkich elementów narożnych trzeba rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę, kontrolując wysokość i poziom górnej płaszczyzny. Do wznoszenia kolejnych warstw muru z silikatów można przystąpić dopiero po związaniu pierwszej warstwy.

Ważne!

Podstawową zasadą, którą należy zachować przy wykonywaniu konstrukcji murowych, jest stosowanie prawidłowych wiązań. Optymalnie spoiny pionowe w kolejnych warstwach powinny mijać się w połowie (aby ułatwić takie rozwiązanie, wielu producentów elementów silikatowych ma w ofercie bloczki uzupełniające – połówkowe, eliminujące konieczność wykonywania docięć). Zgodnie z normą wystarczy jednak, aby spoiny mijały się o co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego. Zachowanie odpowiedniego wiązania jest istotne ze względu na utrzymanie właściwej stateczności przegrody, odpowiedniego rozkładu naprężeń oraz zapobieganie uszkodzeniom muru, przejawiającym się w postaci pęknięć i zarysowań (każde miejsce, w którym zostało to zaniedbane, stanowi punkt osłabienia muru). Jeżeli w którymś miejscu wykonanie prawidłowego wiązania okazuje się być niemożliwe, należy zastosować zbrojenie spoin wspornych.

4. Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw z bloczków silikatowych trzeba oczyścić górną powierzchnię warstwy znajdującej się poniżej (w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń w postaci piasku i pyłu).

5. Następnie ustawia się bloczki silikatowe narożne i uzupełnia warstwę, kontrolując prawidłowe ułożenie elementów (podobnie jak w przypadku murowania pierwszej). Jeżeli podczas wznoszenia muru pojawia się konieczność docięcia elementu o nietypowym wymiarze, należy je wykonać przy użyciu jednego z dostępnych na rynku rozwiązań. Najłatwiejsze jest zastosowanie specjalnych pilarek stołowych, przeznaczonych do cięcia elementów murowych, można jednak wykorzystać inne metody, np. z użyciem gilotyny, szlifierki kątowej lub młotka i przecinaka.

6. Wypełnianie spoin pionowych w bloczkach silikatowych.

Przy użyciu silikatowych elementów murowych z profilowanymi powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych (zgodnych z normą PN-EN 771-2+A1:2015-10 [1]) konstrukcję murową można wznosić, nie wypełniając spoin pionowych, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane przez wytyczne projektowe. Trzeba to jednak zrobić, jeśli przynajmniej jeden z przylegających silikatów ma gładką powierzchnię czołową. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 [2] spoinę pionową można uznać za wypełnioną, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny.

Normy:
1. PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”.
2. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 „Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.

Silikaty: klasy

Silikaty mogą mieć różne klasy: 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 40 i 60 (w przypadku budownictwa jednorodzinnego najczęściej stosuje się klasy 15, 20 i 25). Odpowiadają one za wytrzymałość danego bloczka silikatowego na ściskanie. Im klasa wyższa, tym mocniejszy i bardziej wytrzymały wyrób.

Narożnik z silikatów
Autor: Stowarzyszenie "Białe murowanie" Elementy silikatowe z profilowanymi powierzchniami czołowymi umożliwiają wzniesienie przegród z niewypełnionymi spoinami pionowymi
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej