Styropian fundamentowy. Jak montować styropian fundamentowy? Częste błędy

2019-07-18 18:46
styropian fundamentowy
Autor: Andrzej Szandomirski Do izolacji fundamentów powinno się używać specjalnego styropianu, tzw. fundamentowego

Do izolacji fundamentów powinno się stosować specjalny styropian fundamentowy. Trzeba wiedzieć, że zastosowanie złego styropianu fundamentowego powoduje kosztowne straty ciepła. Szacuje się, że mogą one wynieść nawet 10% ogólnych strat energii. Jakie są zasady montażu styropianu fundamentowego? Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas ocieplania fundamentów styropianem?

Budynki powinny zostać skutecznie ocieplone w każdym miejscu, które może powodować nadmierną stratę ciepła. Do elementów obowiązkowego ocieplenia bez wątpienia należy zaliczyć ściany fundamentów.
Duża część ciepła „ucieka” przez kontakt z podłożem. Tylko poprawnie wykonany montaż izolacji, czyli w tym przypadku styropianu fundamentowego, zapewni stabilną i trwałą ochronę cieplną
części budynku zagłębionych w gruncie. Izolacja stosowana na ściany fundamentowe jest narażona na oddziaływanie ekstremalnych warunków, takich jak: duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne temperatury. Dlatego bezwzględnie należy wykorzystać styropian z kategorii „fundament”,
który zachowa właściwości mimo ciężkich warunków, jakie panują poniżej poziomu gruntu. Na rynku dostępny jest fundamentowy styropian grafitowy, jak i tradycyjny biały.

Styropian fundamentowy musi charakteryzować się:

  • dużą wytrzymałością mechaniczną (odporność na ściskanie rzędu kilku ton na 1 m²),
  • niską nasiąkliwością (ograniczona chłonność wody powinna być niezmienna w czasie eksploatacji). Parametr ten musi być potwierdzony za pomocą badań laboratoryjnych, np. w Instytucie Techniki Budowlanej. Nasiąkliwość dla najlepszych wyrobów z grupy styropianów fundamentowych wynosi poniżej 3% w całym okresie użytkowania budynku,
  • niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ.
Trzeba pamiętać

Ściany fundamentowe to pierwsze widoczne elementy budowanego domu, które stanowią o jego trwałości i stabilności. Ich wykonanie powinno być rzetelne, gdyż ewentualne poprawki mogą okazać się niemożliwe lub bardzo drogie w realizacji. Po zakończeniu prac ziemnych następuje zasypanie wykopów, zaczyna się wstępne porządkowanie wokół budynku i w praktyce nikt nie wraca już do tego, co zostało zrobione. Dlatego czas na skontrolowanie poprawności wykonanych prac w obrębie ścian fundamentowych jest tylko przed zasypaniem wykopów i wyrównaniem terenu.

Styropian fundamentowy - jak właściwe montować?

Obecnie we wszystkich nowych projektach domów powinny być zawarte detale dotyczące ocieplenia ścian fundamentowych. Izolację w postaci specjalnych płyt styropianowych typu fundament zaleca się mocować do ściany fundamentowej przy pomocy kleju poliuretanowego, który w ciągu zaledwie kilkunastu minut tworzy stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową a ścianą fundamentową. Należy pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych powierzchnia ścian fundamentów powinna zostać zabezpieczona warstwą izolacji przeciwwodnej wykonanej przy użyciu mas bitumicznych (wodorozcieńczalnych), dopuszczonych do kontaktu ze styropianem fundamentowym.

Po przyklejeniu styropianu fundamentowego można przystąpić do kolejnego etapu prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamentowych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsypania otoczenia fundamentów gruntem.

Powyżej poziomu gruntu na powierzchni styropianu fundamentowego, które będą stanowić ocieplenie cokołu, należy wykonać warstwę zbrojoną (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym) i wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną elewacyjną. W przypadku okładzin kamiennych (w zależności od ich ciężaru) zaleca się przymocować płyty łącznikami mechanicznymi.

Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być połączone z izolacją ścian zewnętrznych. Można je zrealizować w dowolnie wybranym wariancie materiałowym i kolorystycznym, ale w ramach kompletnego systemu ociepleń, objętego aprobatą techniczną. Decydując się na styropian
do izolacji fundamentów, warto dokładnie sprawdzić poszczególne parametry deklarowane przez producentów. Aby mieć pewność co do ich zgodności ze stanem faktycznym, zaleca się wybierać produkty z rekomendacją, gdyż zwiększa to ich wiarygodność.

styropian fundamentowy montaż
Autor: Termo Organika Przyklejanie styropianu fundamentowego

Montaż styropianu fundamentowego - najczęściej popełniane błędy

  • Stosowanie nieodpowiednich płyt styropianowych – do izolacji fundamentu wykorzystuje się specjalny styropian fundamentowy o dużej odporności na zawilgocenie. Zastosowanie zwykłych płyt może zmniejszyć izolacyjność w wyniku ich zawilgocenia.
  • Mocowanie styropianu fundamentowego klejem cementowym – powinny one być przytwierdzone przy pomocy kleju poliuretanowego, który nie powoduje uszkodzenia warstwy hydroizolacji pionowej.
  • Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką na styropianie w gruncie – płyty poniżej poziomu gruntu należy zabezpieczyć folią kubełkową lub budowlaną. Realizacja tej warstwy podnosi koszty inwestycji, nie dając w zamian żadnych korzyści.
  • Zbyt płytkie posadowienie izolacji – mocowanie styropianu fundamentowego powinno być wykonane aż do posadowienia budynku (ławy fundamentowe), by zapewnić lepszą ochronę cieplną i uniknąć skutków spowodowanych wymrażaniem gruntu w okresie zimowym.
  • Stosowanie łączników mechanicznych poniżej poziomu gruntu – które powoduje przerwanie warstwy hydroizolacji i zawilgocenie ścian fundamentowych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej