Więcej zielonej energii

2009-08-21 17:15
Tama na Wiśle we Włocławku
Autor: ENERGA

W ubiegłym roku ilość energii elektrycznej pochodząca ze źródeł własnych wyniosła ponad 800 tys. MWh (z czego najwięcej, bo ok. 670 tys. MWh pochodzi z Elektrowni Wodnej we Włocławku), co daje Grupie Energa blisko 30-procentowy udział w krajowym rynku produkcji zielonej energii. Energa SA, jako właściciel elektrowni wodnej we Włocławku i 44 innych elektrowni wodnych, wyraziła zainteresowanie dalszym korzystaniem z wód w celu rozwijania energetyki odnawialnej i zadeklarowała wolę współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej przy budowie stopnia wodnego na Wiśle.

Współpracę przy budowie drugiego stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią przewiduje list intencyjny podpisany dzisiaj (20.08.2009 r.) we Włocławku przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Grupę Energa. Inwestycja pozwoli pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej i zwiększyć udział czystej energii w bilansie energetycznym Polski.
Dokument podpisany został przez Leszka Karwowskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Mirosława Bielińskiego, prezesa Energa SA w obecności wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego, a także wielu  przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Uroczystość podpisania odbyła się w siedzibie włocławskiego Inspektoratu Zarządu Zlewni Wisły Warszawskiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wstępne założenia przewidują, iż planowana moc elektrowni może osiągnąć poziom od 60 do 100 MW, a jej średnia produkcja kształtowałaby się na poziomie ponad 500 tys. MWh rocznie. Oznacza to, że wytworzenie takiej ilości energii w źródle odnawialnym pozwoli uniknąć wyemitowania do atmosfery ponad 500 tys. ton CO2.
Termin realizacji tej inwestycji obliczany jest na ok. 7 lat (uruchomienie w połowie 2016 r.), a jej wartość szacowana jest na ok. 2,5 mld zł.
Energa zamierza zrealizować tę inwestycję przy udziale partnera strategicznego, aczkolwiek niewykluczone jest również współfinansowanie inwestycji ze środków UE oraz organizacji i instytucji zainteresowanych dodatkowym wykorzystaniem zapory, np. na przeprawę drogową.

- Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, ponieważ obecnie pozwalają na to coraz bardziej korzystne parametry ekonomiczne. Koszty środowiskowe wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, takie jak rosnący udział energii ze źródeł odnawialnych  czy coraz niższe limity emisji dwutlenku węgla, czynią takie inwestycje coraz bardziej atrakcyjnymi biznesowo. Naszym  potencjalnym partnerom oferujemy m.in. udział w zyskach wynikających z wytwarzania czystej ekologicznie energii - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy Energa.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z ogromnym zainteresowaniem przyjął deklarację Grupy Energa, ponieważ wspieranie tej inicjatywy może przynieść rozwiązanie problemu bezpieczeństwa stopnia włocławskiego. Dotychczas prowadzone przez resort środowiska prace o charakterze koncepcyjnym wyłoniły najbardziej racjonalne rozwiązanie, które obecnie, dzięki nawiązanej współpracy z Grupą Energa, może zostać zrealizowane.
Niekwestionowana potrzeba zabezpieczenia stopnia włocławskiego przed ewentualną awarią budowlaną jest oczywista dla wszystkich środowisk, a przez mieszkańców doliny Wisły poniżej Włocławka - od dawna wyczekiwana.
Ta ekonomicznie uzasadniona inwestycja, spośród rozpatrywanych rozwiązań w największym stopniu gwarantująca bezpieczeństwo mieszkańcom doliny, stała się dla KZGW zadaniem priorytetowym.

- Podpisany dziś list intencyjny uważam za bardzo istotny krok w kierunku podjęcia działań mających podnieść bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a także za znaczną poprawę stosunków hydrologicznych poniżej tego stopnia, co zwiększy ochronę przeciwpowodziową tutejszych mieszkańców. Duże znaczenie będzie miał również fakt, iż dzięki budowie nowej elektrowni wzrośnie udział "czystej" energii w naszym bilansie energetycznym - mówi Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy Energa na lata 2009-2015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych oraz lokalnych elektrowni wodnych. Działania te zostały ujęte w program pod nazwą ENERGA EKO, na który składają się cztery duże projekty:ENERGA PROGAZ – przewiduje wybudowanie do końca roku 2015 na terenie Polski północnej nowych źródeł wytwórczych energii o łącznej mocy elektrycznej co najmniej 600 MWe, dla których podstawowym paliwem będzie gaz ziemny.

  • ENERGA BIO - zakłada budowę w północnej i środkowej Polsce nawet kilkuset biogazowni.
  • ENERGA WIND – zakłada inwestycje związane z przyłączaniem do sieci kolejnych farm wiatrowych oraz wykorzystanie potencjału naturalnego obszaru, na którym działa ENERGA, do budowy własnych siłowni wiatrowych.
  • ENERGA HYDRO – przewiduje rozwój energetyki wodnej poprzez modernizację istniejących już elektrowni i budowę nowych.
Podpisanie listu intencyjnego
Autor: ENERGA Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Mirosław Bieliński, prezes Energa SA, Leszek Szubstarski, pełnomocnik Zarządu Energa SA ds. budowy elektrowni wodnej na Wiśle
Tama na Wiśle we Włocławku
Autor: ENERGA Obecnie rozpoczęły się prace analityczne, które umożliwią szczegółowe określenie lokalizacji stopnia wraz z elektrownią, mając w szczególności na uwadze aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Dokładna lokalizacja, jak i szczegóły techniczne będą znane po sporządzeniu Studium Wykonalności, a przede wszystkim po analizie raportu Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który powinien być przygotowany do końca 2010 r.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej