Sport dostępny dla każdego?

2008-07-15 18:32

Wszystkie drzwi wejściowe będą miały co najmniej 90 cm szerokości, a ich klamki i uchwyty zamontowane zostaną na wysokości 70-120 cm nad podłogą. Windy, ruchome schody, podjazdy... - to tylko niektóre elementy Stadionu Narodowego oraz jego otoczenia przygotowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. A jak wyglądają pod kątem dostępności dla WSZYSTKICH inne obiekty sportowe w stolicy?

Podczas konferencji poświęconej dostępności obiektów sportowych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanej przez Urząd m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, projektanci z JSK Architekci zaprezetowali archiektoniczne rozwiązania dostosowujące Stadion Narodowy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na trybunach Stadionu Narodowego zaprojektowano 120 miejsc dla osób poruszających się na wózkach oraz 100 miejsc dla ich opiekunów, a przy wszystkich punktach kontroli bezpieczeństwa znajdą się specjalne wejścia przeznaczone dla niepełnosprawnych, które będą poprzedzone strefą oczekiwania. Na obszarze promenady głównej zaprojektowano 10 ogólnodostępnych dla niepełnosprawnych toalet rozmieszczonych równomiernie we wszystkich sektorach. Pomieszczenia sanitarne stadionu otrzymają układ zapewniający zachowanie przestrzeni manewrowej wózków osób niepełnosprawnych, będą również wyposażone w odpowiednie elementy wykończeniowe. Dzięki windom oraz schodom ruchomym łączącym parkingi podziemne z poziomami nadziemnymi osoby niepełnosprawne będą miały również zagwarantowany dostęp do wszystkich pomieszczeń stadionu działających poza dniem rozgrywania meczu, w tym biur, fitness clubu, centrum konferencyjnego czy restauracji. Podczas meczów osoby niewidome będą mogły korzystać z zestawów słuchawkowych z komentarzem meczu na żywo. Dla osób niepełnosprawnych, które będą chciały dostać się na stadion samochodem przeznaczono 24 miejsca parkingowe, natomiast dla korzystających z komunikacji miejskiej przygotowano pochylnie od strony ul. Zielenieckiej oraz Ronda Waszyngtona. W sytuacjach awaryjnych osoby niepełnosprawne będą mogły być ewakuowane 4 windami pożarowymi ulokowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie stref z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Windy te mają zapewnione niezależne zasilanie.

-"Najbliższe lata będą bogate w wydarzenia sportowe. Dlatego w tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na problem dostępności obiektów sportowych dla osób niepełnosprawnych" - apeluje  Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. - "Z wykonanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji audytu wynika, że najczęstszą barierą uniemożliwiającą niepełnosprawnym swobodne korzystanie z obiektów sportowych w Warszawie jest brak jakiegokolwiek przystosowania dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku oraz głuchoniemych. Dużym problemem jest również dostępność zewnętrzna obiektów - w ponad 80% z nich istnieją przeszkody na ciągach komunikacyjnych, np. wysokie krawężniki, nierówne powierzchnie. Utrudnienia wewnątrz obiektów to przede wszystkim brak toalet, zbyt wysokie lady, niedostępne szatnie, kasy, recepcje. Żadna ze sprawdzonych przez nasz zespół strzelnic nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni sportowcy nie mogą również korzystać z żadnego spośród sześciu sprawdzonych kortów tenisowych. Ponadto jedynie dwa spośród dziewięciu skontrolowanych stadionów piłkarskich są gotowe przyjąć na trybuny niepełnosprawnych kibiców." 

Raport z audytu architektonicznego obiektów sportowych w Warszawie pod kątem dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnością (audyt przeprowadzono na 35 obiektach sportowych na terenie m.st. Warszawy, których właścicielami lub zarządcami są różne podmioty) opracował Kamil Kowalski, specjalista ds. budynków dostępnych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Oto wyniki:

dane ogólne
obiekty dostępne architektonicznie   20
obiekty niedostępne   15
w tym obiekty dostosowane częściowo
(możliwość korzystania z obiektów
mimo przeszkód architektonicznych)
  6

dane szczegółowe: dostępność obiektów ze względu na wybrane kryteria
kryteria oceny wynik w %
dostosowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku:
oznaczenia w alfabecie Brajla, oznaczenia dotykowe
0%
inne:
obecność tłumacza języka migowego
0%
dostępność z zewnątrz:
brak przeszkód na ciągach komunikacyjnych
20%
miejsca parkingowe:
oznaczenie dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością
26%
dostępność toalet:
toaleta dla osoby niepełnosprawnej
37%
wejścia do budynków:
dostosowanie dla osoby poruszającej się na wózku
46%
komunikacja na terenie obiektu:
odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, rodzaj nawierzchnia, dostępność kondygnacji
54%
komunikacja miejska:
możliwość łatwego dotarcia do obiektu
74%
komunikacja na terenie obiektu:
odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych
100%

wyniki szczegółowe: dostępność obiektów ze względu na ich rodzaj
rodzaj obiektu liczba audytowanych obiektów / w tym dostępnych dostępność obiektów w %
korty tenisowe 6/0 0%
strzelnice łucznicze 4/0 0%
stadiony piłkarskie 9/2 22%
siłownie 4/2 50%
sale szermiercze 2/1 50%
sale sportowe 6/4 66%
baseny 11/10 90%
kluby karate 1/1 100%

Prezentacja Stadionu Narodowego i jego otoczenia, jako obiektu doskonale dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzi pytanie: czy taka dbałość o zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych dla niepełnoprawnych w przypadku inwestycji nierozerwalnie związnej z organizacją EURO 2012 w Polsce to tylko skutek "patrzenia (nam) na ręce" międzynarodowej komisji UEFA - czy (wreszczcie) obiekty użyteczności publicznej naprawdę będą publicznymi?

czerwiec 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej