Śmietnikowe porządki w Częstochowie

2007-08-31 13:39

Zakład Zagospodarowania Odpadami w Częstochowie rozpoczyna realizację najważniejszej inwestycji proekologicznej ostatnich kilku dekad. 21 sierpnia 2007 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek Zakładu Zagospodarowania Odpadów na wysypisku w Sobuczynie.

Koszt inwestycji wyniesie około 19 mln zł., z czego 75% pokryją fundusze unijne.
W trakcie aktu wmurowania kamienia przedsiębiorstwo zaprezentowało silnik o mocy 1,4 kW, który wykorzystuje energię gazu odzyskiwanego na składowisku oraz kompaktor - maszynę zagęszczającą odpady na pryzmach. Może on zagęszczać pryzmy w większym stopniu, dzięki czemu m.in. zmniejszą się przecieki do gruntu oraz zagrożenie pożarem i gryzoniami. Nowy obiekt będzie się składał z sortowni odpadów komunalnych, stacji rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, stacji rozdrabniania gruzu, punktu zbiórki i stacji przeładunkowej odpadów niebezpiecznych oraz kompostowni odpadów.
Realizowana inwestycja poprawi stan środowiska naturalnego oraz umożliwi segregację odpadów w całym północnym regionie. Dodatkowo zostanie uporządkowana i ożywiona gospodarka odpadami, a także zmniejszy się ilość składowanych śmieci. Zakład Zagospodarowania Odpadów da również możliwość odzyskania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji, remontowo-budowlanych i selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych. Realizacją obiektu zajmie się konsorcjum firm: STRABAG, STUCKO POLSKA, WILKOCKI PROJEKT, KOMPTECH.
Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2008 roku. Drugi projekt, który zrealizuje częstochowskie przedsiębiorstwo to: Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych dla obsługi północnej części województwa śląskiego.
Obejmie on rozbudowę zakładu, budowę 4 bioreaktorów dużych lub 8 małych wraz z pełnym ciągiem technologicznym i placem dojrzewania, budowę nowej kwatery składowej dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Projekt rozbudowy planowany jest na lata 2009-2012, jego całkowity koszt oceniany jest na 13,74 mln Euro.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej