Rusza modernizacja stacji kolejowej Warszawa Gdańska

2009-09-09 13:35
Dw. Gdański - Podpisanie umowy
Autor: ew

9 września 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA i firma Skanska S.A. podpisały umowę na roboty budowlane dotyczące modernizacji linii kolejowej w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska (etap I) w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra Dworzec Gdański.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział przedstawiciele generalnego wykonawcy, firmy Skanska S.A., przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Jak zaznaczył dyrektor ZTM, modernizacja stacji poprawi komfort pasażerów, a także dostosuje obiekt do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest integracja komunikacji miejskiej z koleją.

Uroczystość podpisania umowy na Modernizację linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański
Autor: ew od lewej: przedstawiciele firmy Skanska S.A.: Roman Wieczorek, Artur Fiba, przedstawiciele PKP PLK S.A.: Wiesław Ogłoblin, Sławomira Wierzbowska, przedstawiciele ZTM: Leszek Ruta i Ryszard Główka

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska została podzielona na dwa etapy.
W trakcie I etapu przebudowane zostaną tory oraz dwa perony wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami infrastruktury kolejowej. Przebudowa pozwoli zwiększyć przepustowość stacji oraz przystosować parametry infrastruktury do obowiązujących przepisów. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie również z racji planowanych prac na linii średnicowej. Po zakończeniu prac związanych z I etapem przedsięwzięcia, możliwe będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na linii średnicowej i przeprowadzenie robót na stacji Warszawa Wschodnia.
W tym etapie projektu wybudowane zostanie również przejście podziemne między stacją PKP Warszawa Gdańska a stacją metra Dworzec Gdański, które połączy oba te obiekty bezpośrednio z warszawskim Żoliborzem. Budowa przejścia podziemnego pozwoli pasażerom kolei i metra na dogodne przesiadki.
W II etapie inwestycji wybudowane zostaną pozostałe dwa perony kolejowe oraz zmodernizowana zostanie część towarowa stacji.

Zakres robót:

 • roboty przygotowawcze: wykonanie dokumentacji projektowej, obsługa geologiczna
 • demontaż torów, rozjazdów, montaż nowych
 • roboty ziemne, odwodnieniowe
 • rozbiórka peronów 1, 2, 3, 4 i rozbiórka ogrodzeń
 • budowa nowych peronów nr 2 i 3 wraz z wiatami dla podróżnych
 • demontaż istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk)
 • budowa sieci kablowej, elektrycznych napędów zwrotnicowych, wykolejnic wraz z podłączeniem do sieci kablowej
 • wykonanie linii kablowych, studzienek, oświetlenia zewnątrznego
 • wykonanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • budowa sieci informacji podróżnych oraz sieci radiowej łączności ruchowej

Stacja Warszawa Gdańska po modernizacji
Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Skanska SA (lider) i Skanska DS a.s.

- Wybór firmy Skanska to dla nas zobowiązanie, aby oddać inwestycję w terminie - powiedział prezes firmy, Roman Wieczorek. Przedstawił także wybranego już koordynatora prac projektowych. Będize nim inż. Grzegorz Kosowski.

Pieniądze pochodzą ze środków własnych PKP PLK oraz z budżetu miasta. Prace potrwają 13 miesięcy. Ich wartość to ponad 129 mln zł. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zmodernizowany zostanie budynek dworca.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej