Podpisano umowę na budowę ostatniego odcinka drogi S5 Poznań – Wrocław

2016-05-17 10:50
Droga ekspresowa S5
Autor: GDDKiA Droga Ekspresowa S-5

Drogę ekspresową S5 Poznań – Wrocław na odcinku węzeł Radomicko – węzeł Leszno Południe wybuduje konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A oraz Mota Engil, Engenharia e Constructao S.A. Wartość kontraktu to ponad 443 mln zł brutto. Umowa została podpisana w poznańskim oddziale GDDKiA.

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 długości ponad 19 km oraz dwa węzły drogowe – Święciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). W ciągu drogi powstanie również szesnaście obiektów inżynierskich oraz MOP Wilkowice Zachód. Wykonane zostaną odwodnienia dróg, oświetlenie, a także urządzenia ochrony środowiska m.in. ekrany ochronne.
 
Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu. Wykona również pełną rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone w czasie robót i w okresie usuwania wad. Opracuje dokumentację powykonawczą oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Konsorcjum ma na realizację zadania 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej