Otwarcie obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego

2007-05-22 19:23
Obwodnica Grodziska Wielkopolskiego
Autor: brak danych

W dniu 5 lipca 2006 r., po 12 miesiącach budowy, otwarto obwodnicę Grodziska Wielkopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Skanska S.A. - Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu, której zakres prac wyceniono w kontrakcie na ponad 10,6 mln zł.

Skanska wykonała nawierzchnię z warstwy wiążącej i ścieralnej oraz nawierzchnię z kostki. W ramach robót ziemnych zostały wykonane wykopy i nasypy, a w ramach odwodnienia korpusu drogi: przepusty, studnie rewizyjne, kolektor, separatory, ściek z elementów prefabrykowanych oraz umocnienie rowu prefabrykatami żelbetonowymi. Podbudowa została wykonana z kruszywa łamanego o grubości 20 cm oraz z betonu asfaltowego o grubości 7 cm. Humusowanie skarp wchodziło w zakres robót wykończeniowych. Zamontowane zostały również urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak: oznakowanie poziome i pionowe, znaki drogowe, tablice kierunkowe, czy bariery ochronne.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej