Obwodnica Południowa dla Warszawy

2009-06-15 15:16

Trasa Południowej Obwodnicy wykorzystuje dawny korytarz rezerwowany w planach zagospodarowania dla autostrady A2. Nowa trasa wprowadzona w dawny korytarz, (który od kilkudziesięciu lat rezerwowany był na cele komunikacyjne), będzie pełniła rolę trasy miejskiej na parametrach trasy ekspresowej i charakteryzować się będzie liczniejszymi niż autostrada powiązaniami z układem ulic.

Podstawowe zadanie Obwodnicy Południowej to obsługa ruchu związanego z Warszawą. Pozwalają na to liczne węzły z układem ulic miejskich. Analizy prognozowanych obciążeń wykazują, że ruch związany z Warszawą stanowi 80% całości ruchu na trasie, z czego 50-60% to ruch przyjazdowy i wyjazdowy z miasta, a 20-30% to ruch wewnątrz Warszawy. Pozostały to ruch związany z województwem Mazowieckim (ok. 17%) i ruch dalekiego zasięgu, który stanowi tylko 3%. W węźle "Konotopa" nowy wlot autostrady A2 do Warszawy będzie się rozgałęziać na trasę POW oraz drogę ekspresową nr S7/S8 stanowiącą przedłużenie istniejącej Trasy Toruńskiej w kierunku zachodnim, zapewniając rozprowadzenie ruchu z autostrady do północnych i południowych dzielnic Warszawy. Budowę Południowej obwodnicy Warszawy podzielono na trzy odcinki, które będą realizowane niezależnie.

Obwodnica Południowa - całość
Autor: www.siskom.waw.pl

 Odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła):

Długość odcinka drogi S2 to 10,5 km. Budowa planowana jest na lata 2009-2011. 9 lutego br. została wydana decyzja środowiskowa. Trasa drogowa posiadać będzie dwie jezdnie o trzech pasach ruchu każda, które na odcinku Al. Jerozolimskie - Al. Krakowska zostaną uzupełnione o dodatkowe dwie jezdnie manewrowe po dwa pasy ruchu każda, zapewniające bezpieczny zjazd i wjazd na drogę w węzłach. Ruch drogowy na drodze i w węzłach będzie całkowicie bezkolizyjny. wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą. Na przecięciach z liniami kolejowymi powstaną wiadukty zapewniające bezkolizyjność ruchu drogowego i kolejowego.

Obwodnica Południowa - odcinek nr 1
Autor: www.siskom.waw.pl
  • Odcinek od węzła "Lotnisko" (z węzłem) do węzła "Puławska" (z węzłem) wraz z trasą NS S79 od węzła "Lotnisko" do węzła "Marynarska" (z węzłem):

Długość odcinka drogi S2 wynosi 4 km, natomiast odcinka drogi S79 - 5,2 km. Realizacja tego odcinka rozpoczęła się w 2008 roku i zakończy się w 2011 r.Środkowy fragment trasy POW wraz z trasą N-S posiadać będzie dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i zapewni bezpośredni dojazd do dworców lotniczych. Wraz z odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy od Konotopy do p. Puławskiej będzie realizowana trasa ekspresowa S79 jako fragment ciągu komunikacyjnego Trasy NS.

  • Odcinek od węzła "Puławska" (bez węzła) do węzła "Lubelska" (z węzłem):

Długośc odcinka wynosi 19,5 km. Budowę zaplanowano na lata 2010-2013.Wschodni odcinek planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy połączy dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi, za wyjątkiem tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę, gdzie przewidziano przekrój 2 x 4. Najważniejszymi obiektami inżynierskimi są na tym odcinku tunel pod Ursynowem długości ponad 2600 m, przeprawa przez Wisłę oraz estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Obwodnica Południowa - odcinek nr 2
Autor: www.siskom.waw.pl
Obwodnica Południowa - odcinek nr 3
Autor: www.siskom.waw.pl
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej