Nowy budynek archiwum medycznego dla dolnośląskich szpitali

2011-08-08 14:39
Nowy budynek archiwum medycznego dla dolnośląskich szpitali
Autor: BB Studio Architektoniczno – Budowlane ZREMB Widok z lotu ptaka, wizualizacja

Została zakończona budowa nowego obiektu, mieszczącego się przy ul. Japońskiej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Samodzielny budynek przeznaczony został na szpitalne archiwum medyczne dla wszystkich szpitali z regionu Dolnego Śląska. Nowy budynek o oryginalnej funkcji wybudowano na podstawie projektu opracowanego przez BB Studio Architektoniczno – Budowlane ZREMB. Szpital Specjalistyczny i budynek archiwum znajdują się w pobliżu zabytkowej wieży ciśnień na Brochowie.

O projekcie - Szpitalne archiwum medyczne

Oryginalna jest nie tylko funkcja tego samodzielnego archiwum, ale również jego architektoniczna forma. Mimo, że niemal 90% powierzchni użytkowej całego obiektu zajmuje magazyn (dla porównania powierzchnie: biurowo-socjalna i techniczna stanowią odpowiednio: ok. 8 i 2% powierzchni użytkowej) – bryła budynku jest zaskakująco zróżnicowana.
Architekci z wrocławskiej pracowni projektowej BB Studio Architektoniczno - Budowlane ZREMB, pracujący pod kierunkiem Głównego Projektanta arch. Stefana Bigdy – osiągnęli ten efekt poprzez umieszczenie dominującej funkcji magazynowej w dwóch zazębiających się prostopadłościanach, tworzących kształt litery L, spiętej od frontu wielokątnym w rzucie wypełnieniem wklęsłego narożnika, mieszczącym przeszkloną strefę wejściową dla petentów i pracowników oraz pomieszczenia biurowo - socjalne. Pozostałe drzwi zewnętrzne, prowadzące do pomieszczeń technicznych okolono dla rozróżnienia pomarańczowymi obramieniami. Wszystkie wejścia do obiektu otoczone są masywnymi, pudełkowymi formami przestrzennymi, co dodatkowo rozrzeźbia bryłę. Jednopoziomowy budynek zyskał akcenty wertykalne dzięki przekryciu partii magazynowych czterema dachami dwuspadowymi o różnych wysokościach, co wynika między innymi z aspektów funkcjonalnych. Część tych zadaszonych przestrzeni, wykorzystaną do lokalizacji urządzeń technicznych (niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu) – tworzą  połacie dachowe zaprojektowane na ażurowej (odkrytej) drewnianej więźbie, o nieco obniżonych kalenicach w stosunku do pozostałych dachów, założonych nad pomieszczeniami magazynowymi.

Nowy budynek archiwum medycznego: galeria zdjęć

Zobacz więcej zdjęć obiektu

Nowy budynek archiwum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej wieży ciśnień z 1903 roku oraz szpitala położniczego, rozbudowanego w latach 1985 i 2005-6. Fragment starej zabudowy szpitala stanowi dawna szkoła ludowa (1901-1913). Oba obiekty, pochodzące z początków XX wieku, są wzniesione z cegły, częściowo otynkowane, ozdobione m.in. kamiennymi emblematami. Ze względu na wartość historyczną sąsiedniej zabudowy, nowoprojektowane obiekty na tym terenie podlegają opinii konserwatorskiej.
W odniesieniu do architektonicznego sąsiedztwa – w elewacjach nowego archiwum zastosowano wykończenia okładzinami z cegły klinkierowej, przeplecione kolorowymi partiami tynku mineralnego, a budynek został fragmentarycznie przekryty stromym dachem dwuspadowym.
Funkcjonalnie nowy budynek archiwum pozwala nie tylko na przechowywanie imponujących zasobów archiwalnych dolnosląskich szpitali, ale również umożliwia wszystkim chętnym ich przeglądanie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu. Goście nie mają dostępu do przestrzeni magazynowych, gdzie pracownicy archiwum wyszukują potrzebną dokumentację w specjalistycznych regałach przesuwnych – udostępniając ją później petentom.
Na uwagę zasługuje zastosowany przez architektów nowoczesny system składowania i udostępniania archiwaliów – zasilane elektrycznie przesuwne regały umożliwiają łatwy dostęp i dogodne warunki dla sprawnego odnajdowania i porządkowania dokumentów.

Kubatura obiektu - 6425 m3
Powierzchnia zabudowy - 1272 m2
Powierzchnia użytkowa - 1156 m2
Wysokość budynku - 8,85 m                                                   

Autor projektu: BB Studio Architektoniczno – Budowlane ZREMB, Główny Projektant arch. Stefan Bigda.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej