Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów

2016-06-29 16:10
Elektrownia Turów
Autor: Budimex S.A. Zdjęcie z placu budowy w Elektrowni Turów

Z końcem czerwca odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów. Wykonawcą będzie konsorcjum spółek Budimex oraz Tecnicas Reunidas (Hiszpania).

Nowoczesny blok energetyczny o mocy brutto 496 MW dostarczy na plac budowy firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE). W elektrowni zastąpi on trzy najstarsze jednostki energetyczne (nr 8, 9 i 10). Urządzenie będzie kompletnie wyposażone w instalację oczyszczania spalin, rurociągi, turbinę wraz z generatorem oraz nadrzędne układy AKPiA. Firma MHPSE przeprowadzi również rozruch bloku.

Wykonaniem prac budowlano-montażowych, budową chłodni kominowej, montażem instalacji elektrycznej, wykonaniem konstrukcji stalowej, kanałów oraz niektórych układów poza blokiem zajmie się konsorcjum Budimex oraz Tecnicas Reunidas.

Nowa inwestycja pokryje zapotrzebowanie na energię około 1 mln gospodarstw domowych. Podstawowym paliwem siłowni będzie węgiel brunatny, spalany w kotle pyłowym o parametrach nadkrytycznych z wtórnym przegrzewem pary. Moc nowej jednostki wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz. Przewidywane jest pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego elektrowni poprzez zastosowanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Kontrakt na budowę bloku w Elektrowni Turów został podpisany 10 lipca 2014. Umowa została zawarta pomiędzy PGE GiE i konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (55,38 %), firmą Budimex (22,31 %) oraz Tecnicas Reunidas (22,31 %). Nowy blok będzie spełniał wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych. W listopadzie 2015 roku został podpisany aneks pozwalający na dostosowanie inwestycji do norm wynikających z konkluzji BAT. Jednocześnie wartość kontraktu zwiększyła się o 280 mln zł.

Przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w drugim kwartale 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi prawie 4,35 mld zł brutto.

Elektrownia Turów
Autor: Budimex S.A.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej