Narodowy dla WSZYSTKICH

2008-07-15 18:28
narodowy_diagram
Autor: brak danych

Wydzielone miejsca na trybunach i parkingach, specjalne wejścia w punktach kontroli, dostosowane windy i drzwi, punkty usługowe oraz elementy wykończenia pomieszczeń, zintegrowanie z komunikacją miejską - to tylko niektóre elementy Stadionu Narodowego oraz jego otoczenia, przygotowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Rozwiązania te zostały zaprezentowane podczas konferencji poświęconej dostępności obiektów sportowych dla osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Urząd m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

W trakcie spotkania (18 czerwca 2008 roku) zainaugurowano również konkurs "Warszawa bez barier - miasto dla każdego", którego celem jest poprawa dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych oraz ogłoszono wyniki audytu dotyczącego dostosowania obiektów sportowych w Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie Stadionu Narodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
JSK Architekci

Założenia podstawowe
Na trybunach Stadionu Narodowego zaprojektowano 120 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Liczba ta przewyższa wymagania klienta zawarte w Client's Brief (100). Rozmieszczone są one równomiernie w obrębie promenady głównej, co oznacza, że znajdują się w każdym sektorze stadionu. Obok każdego miejsca znajduje się siedzenie dla osoby towarzyszącej - opiekuna. Wszystkie inne poziomy zapełniania trybun tj. górna promenada, strefy VIP i VVIP są również dostępne dla tej grupy osób.
Wszystkie loże i ich tarasy przystosowane są do użytku osób niepełnosprawnych. Kibice niewidomi będą mieli dostęp do zestawów słuchawkowych z komentarzem meczu na żywo. Zakłada się, że będą oni mogli korzystać ze wszystkich miejsc siedzących na stadionie. Ilość bezprzewodowych zestawów słuchawkowych zostanie ustalona po konsultacjach z zarządcą stadionu i organizacjami osób niepełnosprawnych. W wielu przypadkach personel Stadionu Narodowego będzie asystował osobom niepełnosprawnym. Przy każdym punkcie kontroli bezpieczeństwa znajduje się specjalne wejście przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które poprzedza wydzielona strefa oczekiwania.
Pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób niepełnosprawnych posiadają układ funkcjonalny zapewniający zachowanie przestrzeni manewrowej wózka 150x150 cm, z obydwu stron miski ustępowej miejsce na montaż uchwytów obsługę toalety, lustro odchylone od pionu o ok.10°, drzwi otwierane na zewnątrz bez progów. Elementy wykończenia pomieszczeń: klamki na wysokości 100-120 cm nad podłogą; posadzki trwałe, nie śliskie, mało ścieralne; progi (tylko niezbędne) do wysokości 2 cm; wyłączniki prądu na wysokości 100-120 cm nad podłogą.
Korytarze szerokości min. 180 cm bez przewężeń zapewniają swobodne minięcie się osoby na wózku inwalidzkim z pieszym.
Drzwi wejściowe mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90cm, klamki i uchwyty na wysokości 70-120 cm nad podłogą, szklenie drzwi (szkło bezpieczne).

Dostęp od przystanków komunikacji miejskiej
Przystanki komunikacji miejskiej zapewniające niepełnosprawnym połączenia z innymi częściami miasta zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego w obrębie ronda Waszyngtona. Tam również planowana jest jedna ze stacji trzeciej linii metra.
Od strony Portu Praskiego planowana jest stacja drugiej linii metra. Połączenia stadionu z tymi węzłami komunikacyjnymi zapewniają ciągi piesze.
Osiąganie stadionu przez kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z komunikacji miejskiej może odbywać się na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to dostęp pochylniami od strony ul. Zielenieckiej i Ronda Waszyngtona. Odpowiednio zaprojektowany układ pochylni zapewnia dostęp do poziomu pierwszego obejścia w ramach zielonej skarpy (poziom -1 budynku). Poziom pierwszego obejścia w pełni dostępny dla wszystkich grup niepełnosprawnych. Z poziomu -1 poprzez foyer w strefie centrum konferencyjnego/klubu fanów niepełnosprawni przy asyście personelu stadionu kierowani są do wind W18 i W1 , które transportują ich na poziom 0 czyli Promenady Głównej. Alternatywną możliwością dostęp poprzez istniejący tunel główny od strony ul. Zielenieckiej. Zapewnia on połączenie z wejściem do strefy Konferencyjnej z poziomu - 4 budynku, a tym samym z windami W18 i W1 połączonymi z poziomem 0 czyli Promenady Głównej.

Dojazd samochodami
Osoby niepełnosprawne, a w szczególności osoby na wózkach inwalidzkich poruszające się samochodami bądź autokarami mają zapewniony dostęp do parkingu podziemnego oraz do podjazdu, od strony Wybrzeża Szczecińskiego. Istnieją tu dwa scenariusze postępowania. Pierwszy to skorzystanie z podjazdu "VIP" i dostęp do Promenady Głównej windami W8 i W7 poprzez strefę buisness clubu. Druga możliwość to wjazd na dowolny poziom parkingu i dostęp do Promenady Głównej przy pomocy tych samych wind. Cała powierzchnia Głównej Promenady dostępna jest dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe
W obrębie Stadionu Narodowego na czterech kondygnacjach podziemnych znajduje się w sumie 1757 miejsc parkingowych, w tym 24 przeznaczone dla samochodów obsługujących osoby na wózkach inwalidzkich. Przyjęto współczynnik 1,5% miejsc dla niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby miejsc w obiekcie. Miejsca te ulokowane zostaną możliwie w jak najmniejszej odległości od trzonów komunikacyjnych budynku. Największe skupisko miejsc dla niepełnosprawnych ulokowane będzie przy wejściach do stref VIP oraz centrum konferencyjnego. Posadzka parkingu wykończona powłoką epoksydową.

Poruszanie się po budynku i dostępność pomieszczeń
Wszystkie windy w budynku przystosowane będą do użytku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiając dostęp do wszystkich głównych funkcji Stadionu Narodowego.
Inne grupy osób niepełnosprawnych mogą bez problemu poruszać się po całym stadionie. Dodatkowe rozwiązania wykończeniowe ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym będą sprecyzowane na etapie projektu wykonawczego.

Punkty pierwszej pomocy, informacyjne, stoiska gastronomiczne oraz toalety dostępne będą dla wszystkich widzów włączając niepełnosprawnych na poziomie promenady głównej. Na obszarze promenady głównej zaprojektowano 10 ogólnodostępnych toalet dla niepełnosprawnych rozmieszczonych równomiernie we wszystkich sektorach. Fakt ulokowania miejsc dla niepełnosprawnych na poziomie promenady głównej ułatwi pracę służbom porządkowym, które będą mają do nich pełny dostęp.
Dostęp do wszystkich pomieszczeń stadionu działających poza dniem rozgrywania meczu (biura, fitness club, centrum konferencyjne, restauracje) zapewniony dzięki windom oraz schodom ruchomym łączącym poziomy parkingów podziemnych z wszystkimi użytkowymi poziomami nadziemnymi. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z komunikacji miejskiej zapewniony będzie w taki sam sposób jak w dni rozgrywania meczy. Z Promenady Głównej zapewniony  dostęp do wszystkich trzonów windowych. Wszystkie ww. pomieszczenia wyposażone będą w toalety przystosowane do użytku dla osób niepełnosprawnych.

Zasady ewakuacji
Zarówno niepełnosprawni, jak i pozostali widzowie ewakuowani będą na zewnątrz budynku tj. poza obręb zewnętrznej fasady. Obszar ten uznawany jest za strefę bezpieczną. Następnym etapem ewakuacji jest przemieszczenie schodami w dół zielonej skarpy. Szczególnym przypadkiem jest grupa ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do ich ewakuacji przeznaczone będą 4 windy pożarowe, ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie stref z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Windy te wyposażone będą w niezależne zasilanie. W uzgodnieniu z rzeczoznawcą ppoż. ewentualna akcja ratunkowa w wypadku pożaru, bądź innego incydentu, nie koliduje z przeciwnym kierunkiem ewakuacji niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich zostają zarówno z dolnych poziomów (garaże), jak i górnych (poziom 0 - promenada główna; business club; poziom +1, poziom +2; poziom +3 - górna promenada i poziom +4) przetransportowani na poziom -1, skąd poprzez przeznaczone drogi ewakuacyjne (korytarze/hole wejściowe) udają się na zewnątrz budynku. Stamtąd poprzez pochylnie osiągną poziom otaczającego terenu.
Możliwa będzie również ewakuacja osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do strefy bezpiecznej, a następnie przy pomocy personelu ratunkowego na poziom parku otaczającego Stadion Narodowy.

czerwiec 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej