Most w Puławach już otwarty

2008-08-07 20:10
Most w Puławach
Autor: brak danych

Największym mostem łukowym w Polsce jest oddany w lipcu most na Wiśle w Puławach. Jego długość wynosi 1038 m, a rozpiętość przęsła łukowego o nowatorskiej konstrukcji liczy 212 m. Oddanie mostu do użytku oznacza zakończenie pierwszego etapu budowy obwodnicy Puław.

Ponad 12. km obwodnica - wraz z nowym mostem - znajdzie się w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S12 i będzie połączeniem centrum kraju z drogami międzynarodowymi E372 i E373, prowadzącymi ruch do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Realizacja przedsięwzięcia kosztowala około 400 mln zł, z czego 311 mln zł przeznaczono na roboty budowlano--montażowe, a 170 mln zł. na budowę przeprawy na Wiśle. Nieco ponad 74 proc. wartości inwestycji sfinansowanych zostało ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.
Dwujezdniowy most na Wiśle w Puławach likwiduje na drodze krajowej nr 12 "wąskie gardło", jakim dotychczas była przeprawa przez rzekę. Poprzednia konstrukcja, spajająca dwa brzegi, wybudowana została w 1934 rok, dlatego nie dziwi, że szerokość jezdni wynosiła tam zaledwie 5,40 m.

Nowoczesne rozwiązania

Parametry nowego mostu przekraczają dotychczasowe krajowe osiągnięcia w zakresie budowy takich obiektów. Przyjęte rozwiązanie zastosowano dotychczas tylko w kilku podobnych obiektach w Europie. Przeprawa ma 22,3 m szerokości i została podzielona na cztery pasy ruchu, po dwa w każdą stronę. Most został też przystosowany do ruchu pieszych, z jednej strony wybudowano chodnik szerokości 1,5 m.

Monitorowany i ekologiczny

Most na Wiśle w Puławach to pierwszy całościowo monitorowany obiekt w Polsce. System czujników pozwoli na ocenę bezpieczeństwa pracy konstrukcji, obserwację ruchu oraz zdarzeń drogowych. Umożliwi też przekazywanie informacji dotyczących warunków przejazdu. Parametry obiektu spełniają też wszystkie wymagania wynikające z działań na rzecz ochrony środowiska. Z tego względu koryto rzeki przekroczone jest tylko jednym przęsłem. Na terenie zabudowanym, wzdłuż jezdni powstały przydrożne pasy zieleni. Na całej długości drogi wykonano system odwadniania dostosowany do ukształtowania terenu, a na krótkim odcinku - kanalizację deszczową w formie zamkniętej kaskady. Powstały również liczne urządzenia oczyszczające. Przy realizacji inwestycji uwzględniono zalecenia wynikające z raportów oddziaływania na środowisko. Na trasie obwodnicy powstały m.in. 4 mosty pełniące funkcję przejść ekologicznych.

Parametry nowego mostu:

długość całkowita 1038,20 m
rozpiętość przęseł 24,0 + 44,0 + 3 x 56,0 + 6 x 64,0 + 80,0 + 212,0 + 80,0 + 44,0
strzałka łuku 36,00 m
całkowita szerokość pomostu 22,30 m
liczba jezdni 2
szerokość jezdni 2 x 2 x 3,50 m
chodnik jednostronny szerokości  1,50 m
szerokość pasa rozdziału 2,51 m
skrajnia pionowa dla ruchu 14,00 m
skrajnia dla żeglugi 12,00 m

Wykonawcy

Projekt budowy I etapu obwodnicy Puław wraz z nowym mostem na Wiśle przygotowały firmy: DHV Polska sp. z o.o. - Biuro Konsultingowo-Projektowe oraz Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych - POMOST. Wykonawcą obwodnicy i mostu jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA (lider konsorcjum), Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Gdynia SA. Nadzór nad realizacją zadania sprawowało konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Scott Wilson Ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce (lider konsorcjum), Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel Invest-Complex sp. z o.o., MBI-Małopolskie Biuro Inwestycyjne sp. z o.o. praz pracownia projektowa Promost Consulting.

Zakres wykonanych prac:

 • budowa 12,71 km drogi głównej, w tym 4,1 km drogi dwujezdniowej
 • przebudowa 1,23 km dróg wojewódzkich i miejskich
 • budowa 10,2 km dróg serwisowych, w tym 9,6 km o nawierzchni bitumicznej
 • budowa 15 obiektów mostowych o łącznej długości 1385,0 m (w tym most przez rzekę Wisłę oraz 4 przejścia dla zwierząt) opartych na:
  • 542 palach formowanych w gruncie o średnicach od 100 do 150 cm
  • 355 palach żelbetowych wbijanych o przekroju 40 x 40 cm
 • przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, wodociągowych, hydrotechnicznych

 

Materiały zużyte do budowy obwodnicy:

 • grunt do budowy nasypów - 1,45 mln m3
 • mieszanki mineralno-bitumiczne - 130 tys. ton
 • mieszanki betonowe - 62 tys. m3
 • stal konstrukcyjna - 10,3 tys. ton
 • stal zbrojeniowa - 6 tys. ton

Prace przy budowie obwodnicy rozpoczęły się w czerwcu 2006 r. i trwały do lipca 2008 r.

 

 

lipiec 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej