MEW-y w Małopolsce

2007-05-25 17:34

W małopolskich gminach: Brzeźnica, Zator i Babice realizowane są, w biegu Wisły, małe elektrownie wodne o wartości 29 milionów złotych. Pierwsza zostanie uruchomiona pod koniec bieżącego roku, budowa drugiej zakończy się w pierwszym kwartale 2003 roku.

MEW Łączany


Elektrownia zlokalizowana jest w gminie Brzeźnica na 38+580 km biegu Wisły. Realizacja obiektu o wartości 18 milionów złotych potrwa cały rok. Do projektu (koncepcji programowo - przestrzennej) autorstwa firmy Inżynieria i Energetyka Wodna (Lech Unczur) - projekt budowlano-wykonawczy zrealizował Hydroprojekt Kraków. Dostawcą turbiny i urządzeń technologicznych, automatyki i sterowania jest Mecamidi z Francji. Generalnym wykonawcą elektrowni przepływowej na istniejącym stopniu wodnym Łączany, wybudowanym w latach 50-tych w celu spiętrzenia i poboru wody na potrzebny własne Elektrowni Skawina jest Hydrotrest Skanska.

Dane techniczne:
Moc instalowana 2,5 MVA. Doprowadzenie i odprowadzenie wody kanałem derywacyjnym ze stopnia Łączany. Generator synchroniczny o mocy 2350 kW, napięciu znamionowym 6 kV i częstotliwości 50 Hz.
Turbina Kaplana pionowa. Średni spad 5,4 m, a przełyk 62 m3/sek. Automatyka elektrowni bezobsługowa.
 

MEW Smolice


Realizacja elektrowni przepływowej na budowanym (dla celów żeglugi) stopniu wodnym Smolice, zlokalizowanej w gminach Zator i Babice na 21+220 km biegu rzeki Wisły rozpocznie się w trzecim kwartale bieżącego roku. Rozruch zaplanowano na pierwszym kwartał 2003 roku.
Wartość inwestycji realizowanej według kompleksowego projektu spółki Energoprojekt Warszawa wyniesie 11 milionów złotych.
Dostawcą turbiny i turbozespołów będzie czeska firma Mavel, generatora - Dozamel Wrocław urządzeń elektrycznych Madex, a automatyki i sterowania wraz z montażem i rozruchem - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Przetarg na wykonawcę robót budowlanych nie został jeszcze rozstrzygniety.

Dane techniczne:
Moc instalowana dwóch turbozespołów wyniesie 1,35 MW. Doprowadzenie i odprowadzenie wody kanałem dopływowym i odpływowym ze stopnia Smolice. Dwa generatory synchroniczne o napięciu znamionowym 660 V. Dwie turbiny typu gruszkowego o osi poziomej i podwójnej regulacji przełyku. Przekładnia zębata stożkowa w kapsule przed turbiną. Średni spad 2,65 m, a przełyk 56 m3/sek

Obydwie elektrownie będą pracowały w systemie automatyki bezobsługowej i finansowane będą ze środków własnych gmin i kredytów bankowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej