Konkurs na Muzeum Sztuki Nowoczesnej po raz drugi

2007-05-24 15:52

27 lipca 2006 Prezydent Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił nowy konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które ma powstać w Warszawie u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.  

Krytyczne opinie międzynarodowego jury, Rady Muzeum, opinie środowiska architektów oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie nadmiernych wymagań, utrudniających architektom możliwość dopuszczenia do udziału w konkursie spowodowały, że konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłoszony 15 grudnia 2006 został unieważniony przez Organizatora, Prezydenta Warszawy, Mirosława Kochalskiego. Nowy konkurs został ogłoszony 27 lipca 2006 przez Prezydenta Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza.
Regulamin nowego konkursu uwzględnia uwagi, które pozwalają na zastosowanie uproszczonej procedury, jak najszerszy dostęp do udziału w konkursie i jest lepiej dostosowany do międzynarodowych standardów. Najważniejsze zmiany dotyczą etapu weryfikacji formalnej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • zagraniczni architekci pragnący wziąć udział w konkursie nie muszą być członkami Polskiej Izby Architektów, a prawo do wykonywania zawodu potwierdzają dokumentami właściwymi dla kraju pochodzenia
  • zamiast wielu dokumentów, architekci składają jedynie oświadczenie, że dostarczą wymagane przez polskie prawo dokumenty w przypadku wygrania konkursu
  • dokumenty składane mogą być w języku polskim lub angielskim

Do 29 września 2006 można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a 30 października 2006 uczestnicy dopuszczeni do udziału powinni zostać o tym fakcie powiadomieni oraz zaproszeni do składania prac konkursowych. Do 4 grudnia 2006 będą mieli czas na nadsyłanie pytań, natomist 2 lutego 2007 minie termin składania projektów. Wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone 26 lutego 2007.

Szczegółowe informacje:
Sekretarz sądu konkursowego: Marek Szeniawski
tel. 0 22 656 78 22,
kom. 0 609 205 053
faks 0 22 656 68 01
e-mail: museumcompetition@warszawa.um.gov.pl
www.museumcompetition.pl 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej