Kolej Plus - prawie 1,3 mld zł dla Małopolski w programie Kolej Plus

2022-05-06 11:12
Kolej Plus
Autor: Getty Images Rządowy Program Kolej Plus ma uczynić kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną

Kolej Plus to rządowy program, który ma przywrócić połączenia kolejowe w miastach średniej wielkości. Nowe szlaki mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi. W całej Polsce zaplanowano realizację 34 takich projektów, o łącznej długości linii kolejowych 1200 km, z czego ponad 60 km ma powstać w Małopolsce.

Ważne

Program Kolej Plus ma być realizowany do 2028 roku. Projekty w ramach programu Kolej Plus będą realizowane przez PKP PLK SA we współpracy z samorządami. 

Spis treści

  1. Kolej Plus w Małopolsce
  2. Większy budżet dla programu Kolej Plus
  3. Cele programu Kolej Plus
  4. Program Kolej Plus opracowano jeszcze przed pandemią

Kolej Plus w Małopolsce

Na konferencji prasowej z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, która odbyła się 5 maja poinformowano, że w woj. Małopolskim, w ramach programu Kolej Plus będą realizowane cztery inwestycje kolejowe. Przeznaczono na nie dotacje z rządowego programu w wysokości 1,296 mld zł.

Inwestycje będą prowadzone na czterech odcinkach:

  • Kraków – Myślenice (budowa)
  • Kraków – Niepołomice (budowa)
  • Kraków – Olkusz (budowa)
  • Gorlice – Jasło (rewitalizacja)

Łączna długość tych tras wynosi 63 km.

Jest również jeden projekt na liście rezerwowej:

  • Sucha Beskidzka – Żywiec - rewitalizacja linii kolejowej nr 97 w celu usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec.
Kolej Plus
Autor: Ministerstwo Infrastruktury W całej Polsce w ramach programu Kolej Plus zrealizowane zostaną 34 projekty - w Małopolsce cztery

Większy budżet dla programu Kolej Plus

Rząd zwiększył budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł, aby zrealizować 34 projekty inwestycyjne, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o modernizację lub budowę nowych linii kolejowych. 85% wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15% to wkład własny samorządów.

Cele programu Kolej Plus

Głównym celem programu Kolej Plus jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Program ma objąć miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do linii kolejowych. Nowelizacja ustawy przewiduje, że tereny kolejowe, które aktualnie nie są wykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Dzięki temu samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Rozwiązanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami.

Możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

Program Kolej Plus opracowano jeszcze przed pandemią

Przypomnijmy, że prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym Kolej Plus w marcu 2020. W tym samym czasie podpisał też inne ustawy, w których zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej