Kawałek A1 na Święta

2009-12-28 10:56
Otwarcie odcinka A1 Sosnica - Bełk
Autor: PL.2012/PAP

Od 23 grudnia można jeździć pierwszym na Śląsku, 15-kilometrowym odcinkiem autostrady A1 z Sośnicy do Bełku. To pierwszy, spośród siedmiu budowanych w woj. Śląskim, oddany do użytku fragment tej autostrady. Otwarciu nie towarzyszyła żadna uroczystość. Po prostu usunięto barierki, umożliwiając wjazd na nową drogę.

Ten ponad 15-kilometrowy odcinek autostrady był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, którego udział wyniósł 83% kosztów kwalifikowanych.
Odcinek Sośnica-Bełk ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku; podczas prac niezbędnym było uwzględnienie specyfiki regionu – autostrada przebiega po terenach czynnej eksploatacji górniczej. Wykonano zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej, a konstrukcja autostrady na obszarach narażonych na oddziaływanie szkód górniczych została zabezpieczona.

Na trasie autostrady powstały trzy węzły autostradowe w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, Plac Poboru Opłat Gliwice, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Knurowie. Zastosowano także elementy ochrony środowiska: ekrany akustyczne (9,1 km), urządzenia podczyszczania wód, zieleń ochronną, przejścia dla zwierząt. W ramach kontraktu wybudowano 33 obiekty inżynierskie o łącznej długości 1349 m, w tym 14 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, 12 mostów w ciągu autostrady, 6 mostów w ciągu dróg poprzecznych oraz przejście podziemne dla pieszych. Na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty: przebiegająca nad stawem Moczury, linią kolejową oraz ul. Dworcową w Knurowie estakada o długości 842 m oraz przejście górne dla dużych zwierząt w Knurowie. Roboty budowlane wartości ponad 213 mln euro realizowała gracka firma J&P AVAX SA od stycznia 2007 roku. Nadzór nad inwestycją sprawowało konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao SA i E&L Arcihtects.

Ponadto, aby uzyskać połączenie autostrady A1 z autostradą A4, uruchomione zostanie drugie zadanie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica. Budowa rozpoczęła się 1 lipca 2008 roku. Wartość prowadzonych robót to 853 mln zł, inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Węzeł Gliwice-Sośnica jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym, odpowiadającym europejskim standardom. Powstał na terenie Gliwic i Gierałtowic łącząc ze sobą trzy drogi: autostrady A1 i A4 oraz drogę krajową 44. Długość wszystkich wybudowanych dróg w obrębie węzła to 33 km, w tym 2,2 km dwujezdniowej, trzypasmowej autostrady A1, 13 km wjazdów i zjazdów, 11 km łącznic oraz 7 km dróg serwisowych i dojazdowych. Powstało 16 obiektów inżynierskich: 14 wiaduktów, 1 most oraz przejazd pod drogą krajową 44. Niemniej ważne jest wybudowanie 15 przepustów pod drogami i murów oporowych o łącznej długości 752 m. Zgodnie z wydanymi decyzjami zastosowano ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km, nasadzonych zostanie prawie 3000 sztuk zieleni izolacyjnej, powstały separatory (11 kompletów) oraz zbiorniki ekologiczne (7 kompletów).

Aby węzeł spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa umieszczone zostały stalowe bariery ochronne (55 tys. mb) oraz ogrodzenie (prawie 8 tys. mb). Zgodnie z zapisami kontraktu przebudowano sieć energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną, deszczową, ciepłowniczą, trakcyjną.

Dla autostrad A1 i A4, obowiązywać będzie docelowa organizacji ruchu, na pozostałych – tymczasowa. Prace na węźle trwać będą do końca maja 2010 roku, więc należy liczyć się z niewielkimi utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac bitumicznych i wykończeniowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej