Instytut Problemów Jądrowych w Świerku buduje Park Naukowo Technologiczny

2010-07-27 16:37
Instytut Problemów Jądrowych w Świerku buduje Park Naukowo Technologiczny: podpisanie umowy
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Większa skuteczność radioterapii nowotworów czy nowe metody produkcji energii to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie oraz powstanie Parku Naukowo Technologicznego w Świerku. Te dwie inwestycje, których inicjatorem jest Instytut Problemów Jądrowych, otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To jedyna taka inwestycja w kraju i jednocześnie wielka szansa dla Mazowsza. Innowacyjne rozwiązania, współpraca sektora naukowego i przedsiębiorców może przynieść znaczące korzyści podkreślił marszałek Adam Struzik. Łączna wartość projektów to 90 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 76,5 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz przedstawiciele Instytutu 26 lipca 2010 roku.

Prof. Grzegorz Wrochna Dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku zwrócił uwagę na potencjał placówki.
- Ośrodek jądrowy jest unikalnym w skali kraju centrum badawczo-rozwojowym. Swoją działalność prowadzą tu Instytut Problemów Jądrowych oraz Instytut Energii Atomowej. Ponadto znajduje się tu jedyny w Polsce reaktor jądrowy Maria oraz szereg unikalnych urządzeń badawczych. Wielkim atutem ośrodka jest również znakomita kadra badawcza – dodał.

 PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

W grudniu 2013 r. swoją działalność rozpocznie Park Naukowo Technologiczny w Świerku.  To przede wszystkim szansa dla przedsiębiorstw związanych z energetyką, zwłaszcza jądrową oraz zaawansowanymi technologiami. Oprócz tego, że każde z nich będzie miało swoją siedzibę na terenie Parku, będzie mogło korzystać z całej jego infrastruktury. Oznacza to, że rezydenci parku będą mieli dostęp do unikalnych urządzeń badawczych, laboratoriów, a przede wszystkim do wiedzy i doświadczenia pracujących w ośrodku ekspertów.

W ramach prac zmodernizowana zostanie również infrastruktura towarzysząca ośrodka. Zwiększona będzie powierzchnia biurowa i laboratoryjna. Zbudowany zostanie kompleks akceleratorów do prowadzenia badań m.in. w dziedzinie inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, biologii oraz medycyny. Ponadto powstanie szereg laboratoriów badawczych do prac w zakresie technik jądrowych.


 Tytuł projektu: Budowa Parku Naukowo Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku
Całkowity koszt projektu: 50 000 000 zł
Kwota dofinansowania: 42 500 000 zł
Beneficjent: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

ROZWÓJ TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH PROMIENIOWANIE

Promieniowanie wykorzystywane jest dziś w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego. Instytut Problemów Jądrowych specjalizuje się w rozwijaniu technik wytwarzania promieniowania (akceleratory cząstek, działa plazmowe) oraz wykorzystywaniu go do modyfikacji materiałów, diagnostyki przemysłowej i ochrony zdrowia. Akceleratory znajdują bowiem zastosowanie w nauce, przemyśle i medycynie.

W ramach projektu zmodernizowane i doposażone w nową aparaturę zostaną cztery laboratoria: Laboratorium struktur akceleracyjnych, Laboratorium wiązek jonowo-plazmowych, Laboratorium radiograficzne oraz Laboratorium pomiarów środowiskowych. Przeprowadzone zostaną prace renowacyjne i remontowo-budowalne.

Ponadto zmodernizowana zostanie infrastruktura informatyczna m.in. serwery, światłowody i sieci informatyczne. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie wideokonferencji oraz e-learningu.


Tytuł projektu:
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie
Całkowity koszt projektu: 40 000 000 zł
Kwota dofinansowania: 34 000 000 zł
Beneficjent: Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej