Historyczna inwestycja

2009-11-03 12:33
Obiekty forteczne na Starym Mieście w Zamościu
Autor: Urząd Miasta Zamość

Projekt pn."Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury i turystyki zespołów obiektów fortecznych Starego Miasta w Zamościu" jest jedną  z ważniejszych inwestycji realizowanych w mieście. Przedsięwzięcie dotyczy budowli o bardzo dużym znaczeniu historycznym. 

Zamojskie fortyfikacje zostały wybudowane w latach 1581-1618. Miasto otoczono murem 9-metrowej wysokości, z siedmioma potężnymi bastionami. Zamojska twierdza należała do jednych z najbardziej nowoczesnych w Polsce. W 2007 r. rozpoczęły się prace renowacyjne tych historycznych obiektów. Inwestycją objętych zostało pięć zespołów obiektów fortecznych, niedostatecznie wykorzystywanych i zaniedbanych. Są to: Bastion VII z Nadszańcem i Bramą Lwowską Starą, Brama Lubelska Nowa, Brama Lubelska Stara z Kojcem, Brama Szczebrzeska z Wartownią oraz Kazamata Bastionu I. Ze względu na skomplikowany zakres prac, bezpieczeństwo inwestycji oraz dobro obiektów zabytkowych realizację podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zrealizowano remont zespołu fortecznego Bastionu VII i Bramy Lubelskiej Nowej z murem kurtyny, modernizację obiektu Kazamaty w obszarze Bastionu I wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. W drugim etapie prowadzony jest remont Bramy Lubelskiej Starej i Bramy Szczebrzeskiej. Zamontowano wizyjny systemu monitoringu zabezpieczający zabytkowe obiekty obronne przed zagrożeniem. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2009 r.

Wszystkie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz detale architektoniczne, a także przyjęte materiały i technologie wykonania zostały zawarte w projektach budowlanych i uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. Wszelkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. Odsłaniane elementy będą dokumentowane, a badania konserwatorskie będą uzupełniane.

Obiekty zyskają nowe funkcje kultury i będą udostępniane turystom do zwiedzania. Powstaną galerie i muzea oraz przestrzenie umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych. W zakres projektu wchodzi także zagospodarowanie terenów wokół budowli fortecznych. Koncepcja zakłada stworzenie trasy turystycznej pod nazwą Muzeum Rozwoju Fortyfikacji. Nadszaniec przeznaczony zostanie na funkcje handlowe i gastronomiczne dla potrzeb obsługi turystów i mieszkańców. Powstaną tarasy widokowe.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 8,5 mln euro. Dofinansowanie z MF EOG/NMF ok. to 5,9 mln euro. Dotacja w ramach programu operacyjnego Promesa Ministra Kultury - 1, 5 mln zł. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Arcus sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku.

Obiekty forteczne na Starym Mieście w Zamościu
Autor: Urząd Miasta Zamość
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej