Będzie obwodnica Zatora. Za 4 lata

obwodnica Zatora
Autor: GDDKiA Obwodnica Zatora - plan

Powstanie obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. GDDKiA podpisała już umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Co ciekawe, projekt i budowa obwodnicy Zatora będą realizowane w oparciu o technologię BIM. To projekt pilotażowy.

Którędy obwodnica Zatora?

Obwodnica Zatora planowana jest jako droga klasy GP (główna przyspieszona) usytuowana w powiecie oświęcimskim. Ten nowy odcinek drogi krajowej nr 28 i ma omijać miasto od strony zachodniej. Początek obwodnicy Zatora znajdzie się na wlocie istniejącego w ciągu drogi krajowej nr 44 ronda, natomiast koniec zostanie włączony do odcinka drogi krajowej nr 28.

Nieduża miejscowość położona między Krakowem a Oświęcimiem jest często odwiedzana ze względu na znajdujący się tam popularne parki rozrywki.

Obwodnica Zatora - inwestycje

Obwodnica będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej  nr 781. Powstanie pięć obiektów inżynierskich:

  • 2 wiadukty,
  • most,
  • 2 przepusty.

Inwestycja przewiduje również budowę skrzyżowania, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest decyzja środowiskowa.

Zator obwodnica
Autor: GDDKiA Obwodnica Zatora - mapa

Obwodnica Zatora powstaje w BIM

Krakowski oddział GDDKiA jako pierwszy w Polsce podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem technologii BIM na etapie prac projektowych oraz robót budowlanych. Ten krok ma przetrzeć szlaki procesowi cyfryzacji w systemie zamawiania, realizacji i eksploatacji obiektów drogowych w Polsce.

Choć realizacja tej inwestycji ciągnie się już kilka lat, jest szansa, że prace wreszcie przyspieszą. Pod koniec stycznia 2020 podpisano umowę z wykonawcą projektu zatorskiej obwodnicy. Całą dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i pozwoleń ma przygotować firma Sweco Engineering z Krakowa za kwotę ok. 2,1 mln zł. Jak podaje GDDKiA, umowa zakłada 4 etapy realizacji projektu:

1. Opracowanie z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projekt wykonawczy, dokumentacja projektu BIM) wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - czas realizacji 24 miesiące.2. Opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - czas realizacji 25 miesięcy.3. Udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - cas realizacji 7 miesięcy.4. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych - 18 miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej